EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:011:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 11, 16. tammikuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 11
42. vuosikerta
16. tammikuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 96/1999, annettu 12 päivänä tammikuuta 1999, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta, Indonesiasta ja Thaimaasta peräisin olevien polyeteenistä tai polypropeenista valmistettujen säkkien ja pussien tuonnissa sekä väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1950/97 muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 97/1999, annettu 15 päivänä tammikuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
Komission asetus (EY) N:o 98/1999, annettu 15 päivänä tammikuuta 1999, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 7
Komission asetus (EY) N:o 99/1999, annettu 15 päivänä tammikuuta 1999, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 23. erityisessä tarjouskilpailussa 10
*Komission asetus (EY) N:o 100/1999, annettu 15 päivänä tammikuuta 1999, erityistoimenpiteistä asetuksesta (ETY) N:o 3719/88 poikkeamiseksi maidon ja maitotuotteiden alalla 12
*Komission asetus (EY) N:o 101/1999, annettu 15 päivänä tammikuuta 1999, voiöljynä suoraan kulutukseen tarkoitetun interventiovoin myynnistä alennettuun hintaan annetun asetuksen (ETY) N:o 3143/85 ja yhteisössä suoraan kulutukseen tarkoitetulle voiöljylle tarjouskilpailulla myönnettävästä tuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 429/90 muuttamisesta 14
*Komission asetus (EY) N:o 102/1999, annettu 15 päivänä tammikuuta 1999, banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiöiden mukaisten banaanien ja AKT-banaanien osalta vuoden 1999 ensimmäiseksi vuosineljännekseksi (toinen jakso) (1) 16
Komission asetus (EY) N:o 103/1999, annettu 15 päivänä tammikuuta 1999, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2566/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 17
Komission asetus (EY) N:o 104/1999, annettu 15 päivänä tammikuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2565/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 18
Komission asetus (EY) N:o 105/1999, annettu 15 päivänä tammikuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2564/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 19
Komission asetus (EY) N:o 106/1999, annettu 15 päivänä tammikuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 2563/98 tarkoitetun Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta jätettyjen tarjousten osalta 20
Komission asetus (EY) N:o 107/1999, annettu 15 päivänä tammikuuta 1999, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 195. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 21
Komission asetus (EY) N:o 108/1999, annettu 15 päivänä tammikuuta 1999, interventioon ostetun naudanlihan enimmäisostohinnan ja määrien vahvistamisesta asetuksen (ETY) N:o 1627/89 mukaisten interventioita koskevien yleisten toimenpiteiden osana toteutettua 215. osittaista tarjouskilpailua varten 22
Komission asetus (EY) N:o 109/1999, annettu 15 päivänä tammikuuta 1999, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 23
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/91/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1998, vaarallisten aineiden tiekuljetuksiin tarkoitetuista moottoriajoneuvoista ja niiden perävaunuista sekä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksynnästä annetun direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta 25

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
1999/37/EC
*Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 1998, Euroopan yhteisön kannasta kauttakulkua koskevien riitojen sovittelusääntöihin, jotka on määrä vahvistaa energiaperuskirjaa käsittelevässä konferenssissa 37
*Ilmoitus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan voimaantulosta Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen ja Uruguayn kierroksen maataloutta koskevien neuvottelujen tulosten, mukaan lukien voimassa olevan etuusjärjestelyn parannukset, huomioon ottamiseksi 45
Komissio
1999/38/EC
*Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1998, klassiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Saksassa tehdyn komission päätöksen 98/104/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 4322) (1) 46
1999/39/EC
*Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1998, klassisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisista sioista Brandenburgin, Mecklenburg-Vorpommernin ja Niedersachsenin alueella koskevan Saksan esittämän suunnitelman hyväksymisestä sekä päätöksen 96/552/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 4325) (1) 47
1999/40/EC
*Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1998, Tunisiasta peräisin olevia simpukoita koskevista tietyistä suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 96/276/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 4340) (1) 48
1999/41/EC
*Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1998, vuoden 1999 teknisestä toimintasuunnitelmasta maataloustilastojen parantamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 4343) (1) 49
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top