EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:351:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 351, 29. joulukuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 351
41. vuosikerta
29. joulukuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Yhteinen toiminta 21 päivältä joulukuuta 1998, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella, rikollisjärjestöön osallistumisen kriminalisoinnista Euroopan unionin jäsenvaltioissa 1
Neuvoston lausuma 3
Itävallan valtuuskunnan 3 artiklaa koskeva lausuma 3
Tanskan valtuuskunnan 3 artiklaa koskeva lausuma 3
Saksan valtuuskunnan 4 artiklan toista kohtaa koskeva lausuma 3
Belgian valtuuskunnan lausuma 1 artiklan osalta 3
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2821/98, annettu 17 päivänä joulukuuta 1998, rehujen lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY muuttamisesta siltä osin kuin se koskee tiettyjen antibioottien hyväksymisen peruuttamista 4
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2822/98, annettu 21 päivänä joulukuuta 1998, tiettyihin kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta kokonaan tai osittain (1999) 9
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2823/98, annettu 21 päivänä joulukuuta 1998, tiettyjä kalastustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 730/98 muuttamisesta 12
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2824/98, annettu 21 päivänä joulukuuta 1998, rahoitus- ja teknisestä yhteistyöstä miehitettyjen alueiden kanssa annetun asetuksen (EY) N:o 1734/94 muuttamisesta 13
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2825/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, Marokosta peräisin olevien sardiinivalmisteiden ja -säilykkeiden yhteisöön tuonnin vapauttamisesta yhteisen tullitariffin tulleista 15
*Komission asetus (EY) N:o 2826/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, Tanskan lipun alla purjehtivien alusten seitin kalastuksen lopettamisesta 16
*Komission asetus (EY) N:o 2827/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, Tanskan lipun alla purjehtivien alusten kilohailin kalastuksen lopettamisesta 17
*Komission asetus (EY) N:o 2828/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, Suomen lipun alla purjehtivien alusten kilohailin kalastuksen lopettamisesta 18
*Komission asetus (EY) N:o 2829/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen lopettamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 2830/98, annettu 28 päivänä joulukuuta 1998, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 20
*Komission asetus (EY) N:o 2831/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä riisialan tuontitullien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1503/96 muuttamisesta 25
Komission asetus (EY) N:o 2832/98, annettu 28 päivänä joulukuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 27
Komission asetus (EY) N:o 2833/98, annettu 28 päivänä joulukuuta 1998, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 29
Komission asetus (EY) N:o 2834/98, annettu 28 päivänä joulukuuta 1998, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 2835/98, annettu 28 päivänä joulukuuta 1998, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 33
*Komission direktiivi 98/100/EY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1998, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi annetun direktiivin 92/76/ETY muuttamisesta 35

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
98/734/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 1998, 1,5 GHz:n ja 1,6 GHz:n taajuusalueilla toimivia liikkuvia satelliittimaa-asemia (LMES) koskevista yhteisistä teknisistä määräyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3695) (1) 37

Oikaisuja
Oikaistaan komission direktiivi 98/40/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1998, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/346/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (EYVL L 171, 17.6.1998) 42

Hakemiston käyttäjälle s3
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top