EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:225:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 225, 12. elokuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 225
41. vuosikerta
12. elokuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä elokuuta 1998, yhteisen kannan 96/184/YUTP, jonka neuvosto on määritellyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2. artiklan perusteella aseiden viennistä entiseen Jugoslaviaan, muuttamisesta 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1766/98, annettu 30 päivänä heinäkuuta 1998, yhtenä osapuolena toimivien Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön liittymisestä 25 päivänä lokakuuta 1993 tehtyyn Kanadan, Ruotsin, Ukrainan ja Amerikan yhdysvaltojen sopimukseen Ukrainan tiede- ja teknologiakeskuksen perustamisesta 2
Liittymisasiakirja 4
Sopimus Ukrainan tiede- ja teknologiakeskuksen perustamisesta 5
Pöytäkirja Ukrainan tiede- ja teknologiakeskuksen perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta 10
Yhteisön edustajien julistus liittymisasiakirjaa talletettaessa Ukrainan tiede- ja teknologiakeskukseen 12
Komission asetus (EY) N:o 1767/98, annettu 11 päivänä elokuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 13
Komission asetus (EY) N:o 1768/98, annettu 11 päivänä elokuuta 1998, Kiinasta peräisin olevaa valkosipulia koskevien tuontilupien antamisesta 15
*Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 16

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
98/499/EC
*Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen yhteistyöneuvoston työjärjestys, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1998 22
Komissio
98/500/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä toukokuuta 1998, Euroopan tason työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävien alakohtaisten neuvottelukomiteoiden perustamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2334) (1) 27
98/501/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 1998, markkinahintaisen bruttokansantulon muodostamisen yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom 1 artiklan soveltamiseksi toteutetussa liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehtyyn pöytäkirjaan liittyvässä työssä tunnistetuista tietyistä erityisistä taloustoimista (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2204) (1) 29
98/502/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä heinäkuuta 1998, tietyn teurastamon käytöstä Italiassa neuvoston direktiivin 92/119/ETY liitteessä II olevan 7 kohdan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2257) (1) 33
98/503/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä elokuuta 1998, päätöksen 96/301/EY muuttamisesta ja luvan antamisesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti Egyptiä koskevia kiireellisiä toimenpiteitä Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -taudinaiheuttajan leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2480) 34
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top