EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:166:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 166, 11. kesäkuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 166
41. vuosikerta
11. kesäkuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY, EHTY, Euratom) N:o 1197/98, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1998, Euroopan yhteisölle suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY, EHTY, Euratom) N:o 1198/98, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1998, niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmien määräämisestä, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan, 13 artiklan toisen alakohdan ja 14 artiklan määräyksiä, annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 muuttamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 1199/98, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4
Komission asetus (EY) N:o 1200/98, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1998, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 6
Komission asetus (EY) N:o 1201/98, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1998, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 1202/98, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1998, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1408/97 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 42. osittaista tarjouskilpailua varten 10
*Komission asetus (EY) N:o 1203/98, annettu 9 päivänä kesäkuuta 1998, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 11
*Komission asetus (EY) N:o 1204/98, annettu 9 päivänä kesäkuuta 1998, väliaikaisen tasoitustullin käyttöönotosta tiettyjen Intiasta peräisin olevien laajavaikutteisten antibioottien tuonnissa 17
*Komission asetus (EY) N:o 1205/98, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1998, tiettyjen viinien tislauksesta saatujen tuotteiden myyntikulujen ennakkomaksun vahvistamisesta vuodeksi 1999 34
*Komission asetus (EY) N:o 1206/98, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1998, maataloustuotteiden interventio-ostoihin sovellettavien arvonvähennyskertoimien vahvistamisesta varainhoitovuodeksi 1999 35
*Komission asetus (EY) N:o 1207/98, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1998, voittoa tavoittelemattomien laitosten ja yhteisöjen voin ostamiselle myönnettävästä tuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2191/81 muuttamisesta 37
Komission asetus (EY) N:o 1208/98, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1998, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 38
*Komission asetus (EY) N:o 1209/98, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1998, Yhdistyneen kuningaskunnan hallussaan pitämän naudanlihan myynnistä puolustusvoimille ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan 39
Komission asetus (EY) N:o 1210/98, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1998, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 43
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 45
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/27/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista 51

Oikaisuja
Oikaistaan EY—Turkki-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/98, tehty 25 päivänä helmikuuta 1998, maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä (98/223/EY) (EYVL L 86, 20.3.1998) 56
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top