EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:142:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 142, 14. toukokuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 142
41. vuosikerta
14. toukokuu 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 994/98, annettu 7 päivänä toukokuuta 1998, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 1
Komission asetus (EY) N:o 995/98, annettu 13 päivänä toukokuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
Komission asetus (EY) N:o 996/98, annettu 13 päivänä toukokuuta 1998, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 7
Komission asetus (EY) N:o 997/98, annettu 13 päivänä toukokuuta 1998, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 998/98, annettu 13 päivänä toukokuuta 1998, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1408/97 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 38. osittaista tarjouskilpailua varten 11
*Komission asetus (EY) N:o 999/98, annettu 12 päivänä toukokuuta 1998, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 1000/98, annettu 13 päivänä toukokuuta 1998, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I ja II muuttamisesta (1) 18
*Komission asetus (EY) N:o 1001/98, annettu 13 päivänä toukokuuta 1998, maito- ja maitotuotealan lisämaksun soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 536/93 muuttamisesta 22
*Komission asetus (EY) N:o 1002/98, annettu 13 päivänä toukokuuta 1998, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan muokkaamattoman ja seostamattoman magnesiumin tuonnissa 24
Komission asetus (EY) N:o 1003/98, annettu 13 päivänä toukokuuta 1998, sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta 34
Komission asetus (EY) N:o 1004/98, annettu 13 päivänä toukokuuta 1998, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 36

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
98/325/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä huhtikuuta 1998, tärkeimpien maitotuotteiden valkuaispitoisuuteen liittyvästä vuoden 1998 työohjelmasta (1) 39

Tiedotus lukijoille s3
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top