EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:107:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 107, 07. huhtikuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 107
41. vuosikerta
7. huhtikuu 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 762/98, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 763/98, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1998, asetuksilla (EY) N:o 2095/97, (EY) N:o 2096/97, (EY) N:o 2097/97 ja (EY) N:o 2098/97 avattujen kokonaan hiotun riisin vientituen määrittämistä koskevien tarjouskilpailujen päättämisestä 3
*Neuvoston direktiivi 98/20/EY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 16 (toinen painos 1988) olevan 1 niteen II osan 2 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen rajoittamisesta annetun direktiivin 92/14/ETY muuttamisesta 4

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
98/253/EC
*Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä maaliskuuta 1998, tietoyhteiskunnan luomista Euroopassa edistävästä monivuotisesta yhteisön ohjelmasta (Tietoyhteiskunta) 10

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 2398/97, annettu 28 päivänä marraskuuta 1997, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Egyptistä, Intiasta ja Pakistanista peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa (EYVL L 332, 4.12.1997) 16
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 2590/97, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, tiettyihin teollisuus- ja maataloustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1255/96 liitteen korvaamisesta (EYVL L 355, 30.12.1997) 16
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top