EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:050:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 50, 20. helmikuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 50
41. vuosikerta
20. helmikuu 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 393/98, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, Kiinan kansantasavallasta, Intiasta, Korean tasavallasta, Malesiasta, Taiwanista ja Thaimaasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuontiin sovellettavan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta 1
Komission asetus (EY) N:o 394/98, annettu 19 päivänä helmikuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 15
*Komission asetus (EY) N:o 395/98, annettu 19 päivänä helmikuuta 1998, jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2807/83 muuttamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 396/98, annettu 19 päivänä helmikuuta 1998, hedelmä- ja vihannesjalostealan muiden kuin lisättyä sokeria koskevien vientitukien vahvistamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 397/98, annettu 19 päivänä helmikuuta 1998, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 21
Komission asetus (EY) N:o 398/98, annettu 19 päivänä helmikuuta 1998, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1339/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 23
Komission asetus (EY) N:o 399/98, annettu 19 päivänä helmikuuta 1998, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1883/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 24
Komission asetus (EY) N:o 400/98, annettu 19 päivänä helmikuuta 1998, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1773/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 25
Komission asetus (EY) N:o 401/98, annettu 19 päivänä helmikuuta 1998, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1337/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 26
Komission asetus (EY) N:o 402/98, annettu 19 päivänä helmikuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 180/98 tarkoitetun maissin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 27
Komission asetus (EY) N:o 403/98, annettu 19 päivänä helmikuuta 1998, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2505/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 28
Komission asetus (EY) N:o 404/98, annettu 19 päivänä helmikuuta 1998, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2506/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 29
Komission asetus (EY) N:o 405/98, annettu 19 päivänä helmikuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 2504/97 tarkoitetun durran tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 30
Komission asetus (EY) N:o 406/98, annettu 19 päivänä helmikuuta 1998, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 31
Komission asetus (EY) N:o 407/98, annettu 19 päivänä helmikuuta 1998, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja käsiteltävänä olevien vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 34
Komission asetus (EY) N:o 408/98, annettu 19 päivänä helmikuuta 1998, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta 36

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
98/157/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä marraskuuta 1997, tuesta, jota Espanja aikoo myöntää Astilleros Zamacona SA:lle viiden hinaajan rakentamiseen (1) 38
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top