EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:351:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 351, 23. joulukuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 351
40. vuosikerta
23. joulukuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EHTY, EY, Euratom) N:o 2591/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1997

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2592/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin Irlannissa sovellettavien korjauskertoimien oikaisemisesta 1 päivästä heinäkuuta 1995

5

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2593/97, annettu 19 päivänä joulukuuta 1997, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottamisesta Japanista peräisin olevien suurten alumiinielektrolyyttikondensaattorien tuonnissa yhteisöön annetun asetuksen (ETY) N:o 3482/92 muuttamisesta

6

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2594/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, tavallisen vehnän, rukiin, ohran, maissin ja durumvehnän vakiolaaduista annetun asetuksen (ETY) N:o 2731/75 muuttamisesta

10

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2595/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta ja takuukynnysten vahvistamisesta lajikeryhmittäin tupakalle lehtinä vuoden 1998 sadon osalta

11

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2596/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan 149 artiklan 1 kohdassa määrätyn ajan pidentämisestä

12

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2597/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, maito- ja maitotuotealan yhteistä markkinajärjestelyä koskevista lisäsäännöistä kulutukseen tarkoitetun maidon osalta

13

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2598/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, energia-alan kansainvälisen yhteistyön edistämistä koskevan ohjelman (SYNERGY-ohjelma) voimassaolon jatkamisesta

16

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2599/97, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, oliiviöljyalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2262/84 muuttamisesta

17

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2600/97, annettu 19 päivänä joulukuuta 1997, laivanrakennusteollisuudelle myönnettävästä tuesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3094/95 muuttamisesta

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2601/97, annettu 17 päivänä joulukuuta 1997, varauksen tekemisestä kohtuuttomien tilanteiden ratkaisemiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 30 artiklan mukaisesti vuonna 1998

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2602/97, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2456/93 muuttamisesta julkisen intervention osalta

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2603/97, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, AKT-maista sekä merentakaisista maista ja alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuonnin soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2604/97, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön ennakkotarkkailun käyttöönotosta tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen EHTY:n ja EY:n perustamissopimusten alaan kuuluvien rauta- ja terästuotteiden tuonnin osalta

28

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2605/97, annettu 22 päivänä joulukuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

39

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2606/97, annettu 22 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

41

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2607/97, annettu 22 päivänä joulukuuta 1997, halkaistujen herneiden toimittamisesta elintarvikeapuna annetun asetuksen (EY) N:o 2389/97 muuttamisesta

43

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2608/97, annettu 22 päivänä joulukuuta 1997, kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna

44

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2609/97, annettu 22 päivänä joulukuuta 1997, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna

47

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2610/97, annettu 22 päivänä joulukuuta 1997, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla

52

 

*

Komission direktiivi 97/72/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, rehujen lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY muuttamisesta (1)

55

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

97/862/EHTY:

 
 

*

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 1997, Kazakstaniin sovellettavista tietyistä toimenpiteistä tiettyjen EHTY:n perustamissopimuksessa tarkoitettujen terästuotteiden kaupassa

60

  

97/863/EY:

 
 

*

NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 11 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan talousyhteisön ja Slovenian tasavallan välisen kuljetusalan sopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä

62

  

Euroopan talousyhteisön ja Slovenian tasavallan välisen kuljetusalan sopimuksen LISÄPÖYTÄKIRJA

63

  

Komissio

  

97/864/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön ekotuotemerkin myöntämistä vuodeliinavaatteille ja T-paidoille koskevista ekologisista perusteista tehdyn päätöksen 96/304/EY muuttamisesta (1)

66

  

97/865/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 1997, yksityiskohtaista tutkimusta varten annettujen asiakirjojen täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä CGA 245 704:n flatsasulfuronin, Spodoptera exigua -monisärmiöviruksen, imatsosulfuronin, pymetrotsiinin ja sulfosulfuronin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (1)

67

  

97/866/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1997, riskiaineksen käytön kieltämisestä tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden vuoksi tehdyn päätöksen 97/534/EY muuttamisesta (1)

69

  

Alueiden komitea

 

*

Alueiden komitean päätös, tehty 17 päivänä syyskuuta 1997, yleisön oikeudesta tutustua alueiden komitean asiakirjoihin

70

 
  

Oikaisuja

 
 

*

Oikaistaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestykseen muutokset (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 103, 19. huhtikuuta 1997)

72

 

*

Oikaistaan muutokset Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestykseen (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 103, 19. huhtikuuta 1997)

72

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top