EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:152:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 152, 11. kesäkuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 152
40. vuosikerta
11. kesäkuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1041/97, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1997, Euroopan yhteisön sekä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tsekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian tasavallan ja Romanian tasavallan sopimuksissa määrätystä tiettyjä vilja-alan tuotteita koskevasta osittaisesta tuontitullista vapauttamisesta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1218/96

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1042/97, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1997, CN-koodiin 0202 kuuluvaa jäädytettyä naudanlihaa ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvia tuotteita koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 1997 ja 30 päivän kesäkuuta 1998 välinen ajanjakso)

2

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1043/97, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1997, tietyistä asetuksen (ETY) N:o 1725/79 säännöksistä poikkeamisesta tiettyjen tuotteiden esiintymistä rasvattomassa maitojauheessa koskevan toteutetun valvonnan osalta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1044/97, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1997, asetuksen (EY) N:o 2498/96 muuttamisesta koskien yhteisön tariffikiintiöiden määräämistä CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 ja 0204 kuuluville lampaille, vuohille, lampaanlihalle ja vuohenlihalle vuodeksi 1997 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta

8

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1045/97, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1997, hedelmä- ja vihannesjalosteiden vientitodistusten antamisesta

9

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1046/97, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1047/97/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 1997, Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1254/96/EY muuttamisesta

12

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

97/361/EY:

 
 

*

NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 27 päivänä toukokuuta 1997, Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen välisen nimitysten vastavuoroista tunnustamista ja suojaa tislattujen alkoholijuomien alalla koskevan sopimuksen tekemisestä

15

  

Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen SOPIMUS nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta ja suojasta tislattujen alkoholijuomien alalla

16

  

Komissio

  

97/362/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä toukokuuta 1997, yksityiskohtaista tutkimusta varten annettujen asiakirjojen täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä karfentrasoni-etyylin, fostiasaatin ja flutiamidin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojelualueiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (1)

31

  

97/363/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 1997, luvan antamisesta Ranskan tasavallalle rajoittaa tiettyjen viljelykasvilajikkeiden siementen pitämistä kaupan tehtyjen tiettyjen päätösten muuttamisesta (Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

33

 
  

Oikaisuja

 
 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (ETY) N:o 822/87, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1987, viinikaupan yhteisestä järjestämisestä (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 84, 27. maaliskuuta 1987)

34

 

*

Oikaistaan#Neuvoston asetus (EY) N:o 3281/94, annettu 19 päivänä joulukuuta 1994, monivuotisen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta vuosina 1995-1998 tiettyihin kehitysmaista peräisin oleviin teollisuustuotteisiin

34

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1256/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, monivuotisen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1996 30 päivään kesäkuuta 1999 tiettyihin kehitysmaista peräisin oleviin maataloustuotteisiin (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 160, 29. kesäkuuta 1996)

36

 

*

Oikaistaan#Komission asetus (EY) N:o 2350/96, annettu 10 päivänä joulukuuta 1996, asetuksen (ETY) N:o 3719/88 muuttamisesta käytettävien tuontitodistuslomakkeiden osalta

37

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top