EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:082:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 82, 22. maaliskuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 82
40. vuosikerta
22. maaliskuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 516/97, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1997, maitotuotteiden toimittamisesta elintarvikeapuna

17

  

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä elokuuta 1997, eräitä Madagaskarilta peräisin olevia muita eläinperäisiä tuotteita kuin kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

20

  

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 1 päivänä elokuuta 1997, eräitä Malesiasta peräisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

23

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 519/97, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1997, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta

25

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 520/97, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1997, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta

27

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 521/97, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1997, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan

29

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 522/97, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1997, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille

31

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 523/97, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1997, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta

33

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 524/97, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1997, naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta

35

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 525/97, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1997, Kanariansaarten hankintataseen vahvistamisesta sianliha-alan tuotteiden osalta ja yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1487/95 muuttamisesta

37

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 526/97, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1997, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

39

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 527/97, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1997, Azorien ja Madeiran sianliha-alan tuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1725/92 muuttamisesta ja yhteisöstä lähtöisin olevien tuotteiden tukien vahvistamisesta

41

 

*

Komission asetus (EY) N:o 528/97, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1997, yhteisön sekä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tsekin tasavallan ja Slovakian tasavallan Eurooppa-sopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealalla annetun asetuksen (ETY) N:o 584/92 muuttamisesta

43

 

*

Komission asetus (EY) N:o 529/97, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1997, laatuvehnää koskevan 300 000 tonnin suuruisen tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista sekä asetuksen (EY) N:o 1854/94 kumoamisesta

44

 

*

Komission asetus (EY) N:o 530/97, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1997, tarjouskilpailusta tiettyihin kolmansiin maihin vietävän pitkäjyväisen hiotun riisin vientituen määrittämiseksi

48

 

*

Komission asetus (EY) N:o 531/97, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1997, tarjouskilpailusta Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen määrittämiseksi

50

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 532/97, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

52

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

97/194/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä maaliskuuta 1997, tiettyjen Kreikassa määritetyillä alueilla tuotettujen laatuviinien sekä tiettyjen "paikallisten viinien" tuotannon toteamisesta niiden laatuominaisuuksien vuoksi huomattavasti kysyntää pienemmäksi (Ainoastaan kreikankielinen teksti on todistusvoimainen)

54

  

97/195/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 1997, sianlihan merkitsemisestä ja käytöstä neuvoston direktiivin 80/217/ETY 9 artiklan mukaisesti Alankomaiden osalta (1)

56

  

97/196/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä maaliskuuta 1997, klassiseen sikaruttoon liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä Saksassa tehdyn päätöksen 97/116/EY muuttamisesta (1)

61

 
  

Oikaisuja

 
 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2190/96, annettu 14 päivänä marraskuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä_+ ja vihannesalan vientitukien osalta (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 292, 15. marraskuuta 1996)

63

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top