EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:017:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 17, 21. tammikuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 17
40. vuosikerta
21. tammikuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 82/97, annettu 19 päivänä joulukuuta 1996, yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 muuttamisesta

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 83/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 1997, Kanadassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden tammikuussa 1997 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 84/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 1997, kiinteän korvauksen vahvistamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon liittyvää tilakorttia kohden tilivuodelle 1997

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 85/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 1997, Bulgariasta peräisin olevien CN-koodeihin 2309 90 31 ja 2309 90 41 kuuluvien valmisteiden, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan, vuoden 1997 kiintiön hallinnoinnin yksityiskohtaisista soveltamista koskevista säännöistä

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 86/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 1997, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3066/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä CN-koodiin ex 2309 10 kuuluvan Unkarista peräisin olevan koiran- ja kissanruoan kiintiön hallinnoimiseksi

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 87/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 1997, Aigeianmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kuivarehujen erityisen hankintajärjestelmän osalta

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 88/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 1997, luvasta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen polkupyörien osien tuonnin vapauttamiseksi neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2474/93 käyttöön otetusta ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 71/97 laajennetusta polkumyyntitullista

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 89/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 1997, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta

28

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 90/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

30

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 91/97, annettu 20 päivänä tammikuuta 1997, maatalouden muuntokurssien vahvistamisesta

32

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

97/41/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 1996, terveyttä koskevista vaatimuksista ja terveystodistuksesta siipikarjan-, tarhatun riistan, luonnonvaraisen riistan ja kaninlihasta saatujen lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista (1)

34

  

97/42/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä tammikuuta 1997, neuvoston direktiivin 92/51/ETY 14 artiklan nojalla esitetystä Ranskan poikkeuspyynnöstä (Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen) (1)

38

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top