EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:345:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 345, 31. joulukuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 345
39. vuosikerta
31. joulukuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2505/96, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista, ja tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 3059/95 muuttamisesta (vuoden 1996 ensimmäinen sarja)

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2506/96, annettu 27 päivänä joulukuuta 1996, asetuksen (EY) N:o 1949/96 muuttamisesta ja Suomen interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän laskemisesta 30 275 tonniin

10

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2507/96, annettu 27 päivänä joulukuuta 1996, tarjouskilpailun avaamisesta vientitukea varten kauralle, joka on tuotettu Suomessa ja Ruotsissa, vientiin Suomesta tai Ruotsista Sveitsiin ja Liechtensteiniin

12

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2508/96, annettu 27 päivänä joulukuuta 1996, tarjouskilpailun avaamisesta vientitukea varten kauralle, joka on tuotettu Suomessa ja Ruotsissa, vientiin Suomesta tai Ruotsista kaikkiin kolmansiin maihin annetun asetuksen (EY) N:o 1146/96 muuttamisesta

15

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2509/96, annettu 30 päivänä joulukuuta 1996, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta

17

 

*

Komission päätös N:o 2510/96/EHTY, tehty 17 päivänä joulukuuta 1996, Venäjältä ja Ukrainasta tuotavia tiettyjä terästuotteita koskevien rajoitusten hallinnosta tehdyn päätöksen N:o 3/96/EHTY liitteen V muuttamisesta

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2511/96, annettu 23 päivänä joulukuuta 1996, tietyistä kolmansista maista peräisin olevien 160-300 kilogramman painoisia eläviä nautaeläimiä koskevan tariffikiintiön soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vuodeksi 1997

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2512/96, annettu 23 päivänä joulukuuta 1996, Puolan tasavallalle, Unkarin tasavallalle, Tšekin tasavallalle, Slovakialle, Bulgarialle ja Romanialle neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3066/95 säädettyjen naudanlihan lisätariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuonna 1997

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2513/96, annettu 23 päivänä joulukuuta 1996, asetusten (ETY) N:o 2699/93 ja (EY) N:o 1559/94 muuttamisesta Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen yhteisön tariffikiintiöiden osalta neuvoston asetuksen (EY) N:o 3066/95 mukaisesti

30

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2514/96, annettu 23 päivänä joulukuuta 1996, tietyistä kolmansista maista peräisin olevia tiettyihin vuoristorotuihin kuuluvia ja muuhun kuin teuraseläimiksi tarkoitettuja lehmiä ja hiehoja koskevan tariffikiintiön soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta vuoden 1997 osalta

39

  

Komission asetus (EY) N:o 2515/96, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamisalaan kuuluvien Norjan kuningaskunnasta lähtöisin olevien tavaroiden yhteisöön tuontiin 1 päivästä syyskuuta 1996 30 päivään kesäkuuta 1997 sovellettavien maksujen maatalousosien ja lisätullien vahvistamisesta

46

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2516/96, annettu 30 päivänä joulukuuta 1996, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta

56

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2517/96, annettu 27 päivänä joulukuuta 1996, Kreikassa tuotettua maissia koskevasta erityisestä interventiotoimenpiteestä

58

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2518/96, annettu 30 päivänä joulukuuta 1996, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta

62

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2519/96, annettu 30 päivänä joulukuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

64

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2520/96, annettu 30 päivänä joulukuuta 1996, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

66

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2521/96, annettu 30 päivänä joulukuuta 1996, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

68

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2522/96, annettu 30 päivänä joulukuuta 1996, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta

71

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2523/96, annettu 30 päivänä joulukuuta 1996, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta

72

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2524/96, annettu 30 päivänä joulukuuta 1996, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

73

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2525/96, annettu 30 päivänä joulukuuta 1996, maatalouden muuntokurssien vahvistamisesta

76

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

96/753/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 1996, Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen pöytäkirjasta N:o 2

78

  

Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen pöytäkirjasta N:o 2

79

  

Komissio

  

96/754/EHTY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 1996, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Ukrainan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan hiili- ja teräyhteisön ja Ukrainan tiettyjen terästuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen voimassaolon jatkamisesta 1 päivästä tammikuuta 30 päivään kesäkuuta 1997

88

  

Sopimus Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Ukrainan kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Ukrainan tiettyjen terästuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen voimassaolon jatkamisesta 1 päivästä tammikuuta 30 päivään kesäkuuta 1997

89

 
  

Oikaisuja

 
  

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2454/96, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta (EYVL N:o L 333, 21.12.1996)

95
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top