EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:299:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 299, 23. marraskuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 299
39. vuosikerta
23. marraskuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2232/96, annettu 28 päivänä lokakuuta 1996, elintarvikkeissa käytettyjä tai käytettäväksi tarkoitettuja aromiaineita koskevan yhteisön menettelyn määräämisestä

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2233/96, annettu 22 päivänä marraskuuta 1996, A1-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta

5

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2234/96, annettu 22 päivänä marraskuuta 1996, Israelista peräisin olevien yksikukkaisten (vakiotyyppisten) neilikoiden tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta

7

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2235/96, annettu 22 päivänä marraskuuta 1996, asetuksen (EY) N:o 1178/96 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän rukiin vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 600 039 tonniin

9

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2236/96, annettu 22 päivänä marraskuuta 1996, valkoisen sokerin toimittamisesta elintarvikeapuna

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2237/96, annettu 22 päivänä marraskuuta 1996, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamiseen tiettyjen muun muassa Indonesiasta peräisin olevien polyesterilankojen (katkottujen tekokuitujen) tuonnissa annettuun asetukseen (ETY) N:o 830/92 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun aloittamisesta, tullin kumoamisesta kyseisessä maassa toimivan viejän tuonnin osalta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvollisuudesta

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2238/96, annettu 22 päivänä marraskuuta 1996, yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi siipikarjanliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1372/95 muuttamisesta

16

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2239/96, annettu 22 päivänä marraskuuta 1996, maitotuotteiden toimittamisesta elintarvikeapuna

18

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2240/96, annettu 22 päivänä marraskuuta 1996, siipikarjanliha-alan vientitukien muuttamisesta

22

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2241/96, annettu 22 päivänä marraskuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

24

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/70/EY, annettu 28 päivänä lokakuuta 1996, luontaisten kivennäisvesien hyödyntämistä ja markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/777/ETY muuttamisesta

26

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komisio

  

96/657/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä marraskuuta 1996, luvan antamisesta Italialle jatkaa uuteen enologiseen käytäntöön liittyviä kokeita (Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

29

 
  

Oikaisuja

 
 

*

Oikaistaan#Komission asetus (EY) N:o 1107/96, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä

31
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top