EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:292:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 292, 15. marraskuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 292
39. vuosikerta
15. marraskuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2184/96, annettu 28 päivänä lokakuuta 1996, Egyptistä peräisin olevan ja sieltä yhteisön alueelle tulevan riisin tuonnista

1

 

*

Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi

2

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2186/96, annettu 14 päivänä marraskuuta 1996, maito- ja maitotuotealan lisämaksun soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 536/93 muuttamisesta

6

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2187/96, annettu 14 päivänä marraskuuta 1996, Israelista peräisin olevien suurikukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta

7

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2188/96, annettu 14 päivänä marraskuuta 1996, Israelista peräisin olevien pienikukkaisten ruusujen tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta

9

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2189/96, annettu 14 päivänä marraskuuta 1996, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja käsiteltävänä olevien vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2190/96, annettu 14 päivänä marraskuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta

12

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2191/96, annettu 14 päivänä marraskuuta 1996, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

23

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2192/96, annettu 14 päivänä marraskuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

25

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

96/640/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä lokakuuta 1996, Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan välisen, Egyptistä peräisin olevan ja sieltä yhteisöön tulevan riisin tuontijärjestelyjen mukauttamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

27

  

Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan välinen Egyptistä peräisin olevan ja sieltä yhteisöön tulevan riisin tuontijärjestelyjen mukauttamisesta kirjeenvaihtona tehty sopimus

29

  

96/641/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä lokakuuta 1996, Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan välisen Egyptistä peräisin olevien ja sieltä yhteisöön tulevien appelsiinien tuontijärjestelyjen mukauttamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

31

  

Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan välinen Egyptistä peräisin olevien ja sieltä yhteisöön tulevien appelsiinien tuontijärjestelyjen mukauttamisesta kirjeenvaihtona tehty sopimus

32

  

Komissio

  

96/642/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 1996, neuvoa-antavan energiakomitean perustamisesta

34

  

96/643/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä marraskuuta 1996, suu- ja sorkkatautitapausten vuoksi toteutettavista Bulgariasta peräisin olevien tiettyjen eläinten ja niistä saatujen tuotteiden tuontia koskevista suojatoimenpiteistä (1)

37

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top