EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:230:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 230, 11. syyskuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 230
39. vuosikerta
11. syyskuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1752/96, annettu 10 päivänä syyskuuta 1996, Kiinasta peräisin olevaa valkosipulia koskevien tuontilupien antamisesta

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1753/96, annettu 10 päivänä syyskuuta 1996, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle

2

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1754/96, annettu 9 päivänä syyskuuta 1996, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1755/96, annettu 10 päivänä syyskuuta 1996, sokerialan B-maksun enimmäismäärän tarkistamisesta ja B-juurikkaan vähimmäishinnan muuttamisesta markkinointivuoden 1996/97 osalta

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1756/96, annettu 10 päivänä syyskuuta 1996, maito- ja maitotuotealan tuotteiden tuonnin lisätullijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1598/95 muuttamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1757/96, annettu 10 päivänä syyskuuta 1996, poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä Yhdistyneen kuningaskunnan naudanlihamarkkinoilla

7

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1758/96, annettu 10 päivänä syyskuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

96/536/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä heinäkuuta 1996, sellaisia maitopohjaisia tuotteita, joiden osalta jäsenvaltiot voivat myöntää yksittäisiä tai yleisiä poikkeuksia neuvoston direktiivin 92/46/ETY 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti, koskevan luettelon laatimisesta ja näiden tuotteiden valmistukseen sovellettavien poikkeusten luonteesta (1)

12

  

96/537/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä heinäkuuta 1996, Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta tehdyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1254/96/EY yksilöityjen yhteistä etua koskevien hankkeiden erittelemisestä (1)

16

  

96/538/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä elokuuta 1996, luvan antamisesta jäsenvaltioille hyväksyä tilapäisesti sellaisen metsänviljelyaineiston pitäminen kaupan, joka ei täytä neuvoston direktiivin 66/404/ETY vaatimuksia

18

  

96/539/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä syyskuuta 1996, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja terveystodistuksesta hevosen siemennesteen tuonnissa (1)

23

  

96/540/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä syyskuuta 1996, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja terveystodistuksesta hevoseläinten munasolujen ja alkioiden tuonnissa Euroopan yhteisöön (1)

28

 
  

Oikaisuja

 
 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 1355/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, yhteisön, omista varoista tehdyn päätöksen 88/376/ETY, Euratom soveltamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1552/89 muuttamisesta (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 175, 13 päivänä heinäkuuta 1996)

32

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top