EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:161:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 161, 29. kesäkuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 161
39. vuosikerta
29. kesäkuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1193/96, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehtyjen sopimusten täytäntöönpanemiseksi maatalousalalla tarvittavista mukautuksista ja siirtymätoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 3290/94 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1194/96, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1996, tietyille maataloustuotteille yhteisön tariffikiintiöinä tehdyistä tietyistä myönnytyksistä ja tiettyjen Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen maataloutta koskevien myönnytysten riippumattomasta mukauttamisesta siirtymäkauden aikana Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen huomioon ottamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 3066/95 voimassaoloajan jatkamisesta

2

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1195/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta

3

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1196/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

5

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1197/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla

8

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1198/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

11

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1199/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

13

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1200/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

15

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1201/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

17

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1202/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta

20

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1203/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta

22

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1204/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta

24

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1205/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta

26

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1206/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

28

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1207/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta

30

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1208/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille

32

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1209/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan

34

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1210/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavista tuen määristä

36

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1211/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

38

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1212/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

40

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1213/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen interventiota koskevien erityistoimenpiteiden mukaisesti toteutetulla sadannellakuudennellakymmenennellätoisella osittaisella tarjouskilpailulla interventioon ostettavan naudanlihan enimmäisostohinnasta ja määristä

44

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1214/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, tietyistä maista peräisin olevien tiettyjen vilja-alan tuotteiden tuontia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettujen asetusten (EY) N:o 1710/95, (EY) N:o 1711/95 ja (EY) N:o 1905/95 muuttamisesta

46

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1215/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtiot) tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevien tiettyjen siipikarjanliha-alan tuotteiden tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 903/90 muuttamisesta Uruguayn kierroksen neuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen täytäntöön panemiseksi

48

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1216/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtiot) tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevien tiettyjen sianliha-alan tuotteiden tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 904/90 muuttamisesta Uruguayn kierroksen neuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen täytäntöön panemiseksi

49

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1217/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, Uruguayn kierroksen maataloussopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä tietyistä siirtymätoimenpiteistä oliiviöljyalalla annetun asetuksen (EY) N:o 1477/95 muuttamisesta

50

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1218/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, Euroopan yhteisön sekä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tsekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian tasavallan ja Romanian tasavallan sopimuksissa määrätystä tiettyjä vilja-alan tuotteita koskevasta osittaisesta tuontitullista vapauttamisesta

51

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1219/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyissä sopimuksissa määrättyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista muna-alan ja ovalbumiinin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1474/95 muuttamisesta

55

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1220/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, asetuksen (ETY) N:o 1150/90 muuttamisesta tiettyjä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT) tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevia maitotuotteita koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukauttamiseksi siirtymäkaudeksi Uruguayn kierroksen neuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen täytäntöönpanemiseksi

57

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1221/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, Puolan tasavallalle, Unkarin tasavallalle, Tsekin tasavallalle, Slovakialle, Bulgarialle ja Romanialle neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3066/95 säädettyjen naudanlihan lisätariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 1 päivästä heinäkuuta 31 päivään joulukuuta 1996

59

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1222/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 muuttamisesta

62

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1223/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, asetusten (ETY) N:o 2698/93 ja (EY) N:o 1590/94 muuttamisesta ja sianliha-alalla käytettävissä olevien määrien vahvistamisesta 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 1996 väliseksi ajanjaksoksi Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen yhteisön tariffikiintiöiden rajoissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 3066/95 mukaisesti

63

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1224/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, maatalousalojen tuotteiden ja kyseisistä tuotteista ja jalostuksessa saatujen tiettyjen tavaroiden osalta yhteisessä tullitariffissa väliaikaisesti sovellettavista muuntokursseista annetun asetuksen (EY) N:o 1482/95 muuttamisesta

70

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1225/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta ja yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 ja 0204 kuuluville lampaille, vuohille, lampaanlihalle ja vuohenlihalle vuodeksi 1996 annetun asetuksen (EY) N:o 3016/95 muuttamisesta

71

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1226/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, yksityiskohtaisista säännöistä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT) tai merentakaisista maista ja alueilta (MMA) peräisin olevien durran ja hirssin erityisen tuontijärjestelmän soveltamiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 865/90 muuttamisesta Uruguayn kierroksen monenvälisten neuvottelujen osana tehdyn maataloutta koskevan sopimuksen täytäntöön panemiseksi

73

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1227/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, Madeiran maitotuotteiden erityistä hankintajärjestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankintataseen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2219/92 muuttamisesta

75

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1228/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, yhteisön sekä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan ja Tsekin ja Slovakian liittotasavallan väliaikaisissa assosiointisopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealalla annetun asetuksen (ETY) N:o 584/92 muuttamisesta

82

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1229/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, Kreikan interventioelinten hallussaan pitämän paalatun tupakan tarjouskilpailuttamisesta sen myymiseksi vientiin

86

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1230/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, Sveitsistä ja Bosnian ja Hertsegovinan, Kroatian ja Slovenian tasavalloista sekä entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien tiettyjen naudanliha-alan tuotteiden tuontia koskevien erityisjärjestelyjen väliaikaisesta mukauttamisesta Uruguayn kierroksen neuvotteluissa tehdyn maataloussopimuksen täytäntöönpanoa varten annetun asetuksen (EY) N:o 1424/95 muuttamisesta

89

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1231/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, yhteisön sekä Bulgarian ja Romanian välisissä väliaikaisissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealalla annetun asetuksen (EY) N:o 1588/94 muuttamisesta

90

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1232/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, Kanariansaarten arvioidun hankintataseen vahvistamisesta maito- ja maitotuotealan tuotteiden osalta

92

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1233/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, tietyistä kolmansista maista peräisin olevia tiettyihin vuoristorotuihin kuuluvia ja muuhun kuin teuraseläimiksi tarkoitettuja lehmiä ja hiehoja koskevan tariffikiintiön soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta vuoden 1996 toisen puolivuotiskauden osalta

94

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1234/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, Ranskan merentakaisten departementtien ja Azorien ja Madeiran erityisen viljatuotteiden hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja hankintataseiden vahvistamisesta annettujen asetusten (ETY) N:o 388/92 ja (ETY) N:o 1727/92 muuttamisesta sekä toisaalta Kanariansaarten viljatuotteiden ja glukoosin arvioidun hankintataseen vahvistamisesta

101

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1235/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, Algeriasta, Libanonista, Marokosta, Tunisiasta ja Turkista peräisin olevan oliiviöljyn tuontia koskevien erityisjärjestelyjen mukauttamisesta siirtymäkauden ajaksi Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa tehdyn maataloussopimuksen täytäntöönpanoa varten ja neuvoston asetuksista (ETY) N:o 1541/76, 1620/77, 1521/76, 1508/76 ja 1180/77 poikkeamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2146/95 muuttamisesta

105

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1236/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, asetusten (ETY) N:o 2699/93 ja (EY) N:o 1559/94 muuttamisesta ja käytettävissä olevien määrien vahvistamisesta 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 1996 väliseksi kaudeksi Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen yhteisön tariffikiintiöiden osalta neuvoston asetuksen (EY) N:o 3066/95 mukaisesti

106

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1237/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, tietyistä siirtymätoimenpiteistä maatalousosan määrittämiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 liitteessä B olevassa taulukossa 1 lueteltujen tavaroiden tuonnissa Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdystä maataloutta koskevasta sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1200/95 voimassaoloajan jatkamisesta

109

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1238/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, kukkakaalien ja sitruunoiden perushinnan ja ostohinnan alentamisesta markkinointivuoden 1996/97 loppuun markkinointivuodeksi 1995/96 vahvistetun interventiokynnyksen ylittymisen seurauksena

110

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1239/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, sokerialan varastointikustannusten tasaamiseksi suoritettavan maksun määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1995/96

112

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1240/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, sokerialan vähimmäisvarastojärjestelmässä määrätyn kiinteän määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1996/97

113

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1241/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, vetäytymishinnan enimmäistason vahvistamisesta kasvihuonetomaateille markkinointivuoden 1996 loppuun

114

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1242/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, teollisuudelle toimitettavien sitruunoiden vähimmäisostohinnan ja näiden sitruunoiden jalostuksen jälkeisen taloudellisen korvauksen vahvistamisesta markkinointivuoden 1996/97 loppuun

115

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1243/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta

116

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1244/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

117

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1245/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

119

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1246/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, hedelmiä ja vihanneksia koskevien tuen ennakkovahvistuksen sisältävien vientitodistusten antamisesta

121

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1247/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

122

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1248/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä

124

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1249/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta

125

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1250/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, tietyistä kolmansista maista peräisin olevia 160-300 kilogramman painoisia eläviä nautaeläimiä koskevan tariffikiintiön soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vuoden 1996 toiseksi puolivuotiskaudeksi

131

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1251/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, siipikarjanliha-alaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

136

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1252/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, varotoimenpiteistä sokerialalla

142

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1253/96, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1996, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 3059/95 muuttamisesta

144

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1254/96/EY, tehty 5 päivänä kesäkuuta 1996, Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta

147

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

96/391/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä maaliskuuta 1996, toiminnan määrittämisestä suotuisamman kehitysympäristön luomiseksi Euroopan laajuisille energiaverkoille

154
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top