EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:049:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 49, 28. helmikuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 49
39. vuosikerta
28. helmikuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 344/96, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 345/96, annettu 27 päivänä helmikuuta 1996, GATT:iin sidottujen yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta tiettyjen maatalous-, teollisuus- ja kalataloustuotteiden osalta sekä mainittujen kiintiöiden muuttamista tai mukauttamista koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1808/95 liitteen I muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 346/96, annettu 27 päivänä helmikuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista markkinointivuonna 1995/96 koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1502/95 muuttamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 347/96, annettu 27 päivänä helmikuuta 1996, lohen vapaaseen liikkeeseen luovuttamista Euroopan yhteisön alueella koskevasta nopeasta ilmoitusjärjestelmästä (1)

7

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 348/96, annettu 27 päivänä helmikuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 349/96, annettu 27 päivänä helmikuuta 1996, hedelmiä ja vihanneksia koskevien tuen ennakkovahvistuksen sisältävien vientitodistusten antamisesta

11

 

*

Komission direktiivi 96/4/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1996, äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista annetun komission direktiivin 91/321/ETY muuttamisesta (1)

12

 

*

Komission direktiivi 96/5/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1996, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista (1)

17

 

*

Komission direktiivi 96/6/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1996, haitallisista aineista ja tuotteista eläinten ruokinnassa annetun direktiivin 74/63/ETY muuttamisesta (1)

29

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta

  

96/172/EY:

 
 

*

Päätös N:o 160, tehty 28 päivänä marraskuuta 1995, sellaisten muiden työntekijöiden kuin rajatyöntekijöiden, jotka viimeisen työskentelynsä aikana asuivat muun jäsenvaltion kuin toimivaltaisen valtion alueella, oikeutta työttömyysetuuteen koskevan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 71 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan kattavuudesta

31

 
  

Oikaisuja

 
 

*

Oikaistaan#Neuvoston asetus (EY) N:o 3060/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, tiettyihin taiwanilaista alkuperää oleviin tekstiilituotteisiin sovellettavasta tuontimenettelystä

34

 

*

Oikaistaan#Neuvoston asetus (EY) N:o 3061/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta Norjasta peräisin olevien tiettyjen maatalous- ja kalastustuotteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 992/95 muuttamisesta

34

 

*

Oikaistaan#96/138/EHTY: Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 29 päivänä tammikuuta 1996, Kazakstaniin sovellettavista tietyistä toimenpiteistä tiettyjen, EHTY:n perustamissopimuksessa tarkoitettujen terästuotteiden kaupassa

35

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top