EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:312:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 312, 23. joulukuuta 1995


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 312
38. vuosikerta
23. joulukuuta 1995Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2989/95, annettu 19 päivänä joulukuuta 1995, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun asetuksen (ETY) N:o 1765/92 muuttamisesta

5

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2990/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, maatalouden muuntokurssien huomattavaan alenemiseen liittyvistä hyvityksistä ennen 1 päivää heinäkuuta 1996

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2991/95, annettu 19 päivänä joulukuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä om kesannointimaan käytön soveltamisesta yhteisössä valmistettavien tuotteiden raaka-aineiden tuottamiseen ensisijaisesti muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeiksi tai eläinten ravinnoksi annetun asetuksen (ETY) N:o 334/93 muuttamisesta

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2992/95, annettu 19 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista ja direktiivin 77/435/ETY kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4045/89 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1863/90 muuttamisesta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2993/95, annettu 19 päivänä joulukuuta 1995, neuvoston asetusten (ETY) N:o 1418/76 ja (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja- ja riisijalosteisiin sovellettavan tuonti- ja vientijärjestelmän osalta sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1162/95 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1518/95 muuttamisesta

25

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2994/95, annettu 19 päivänä joulukuuta 1995, maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 muuttamisesta

26

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2995/95, annettu 19 päivänä joulukuuta 1995, asetuksen (ETY) N:o 3254/93 muuttamisesta Aigeianmeren pienten saarien tiettyjen hedelmien ja vihannesten erityisen hankintajärjestelmän osalta vuodeksi 1996

28

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2996/95, annettu 19 päivänä joulukuuta 1995, maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukea varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 muuttamisesta hedelmä- ja vihannesalan osalta

31

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2997/95, annettu 20 päivänä joulukuuta 1995, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan muokkaamattoman magnesiumin tuonnissa

37

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2998/95, annettu 20 päivänä joulukuuta 1995, Kanariansaarten, Azorien, Madeiran ja Ranskan merentakaisten departementtien naudanliha-alan tuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettujen asetusten (ETY) N:o 1912/92, (ETY) N:o 1913/92, (ETY) N:o 2254/92, (ETY) N:o 2255/92, (ETY) N:o 2312/92 ja (ETY) N:o 1148/93 muuttamisesta

50

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2999/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta

59

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3000/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta

61

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3001/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta

63

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3002/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille

65

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3003/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan

67

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3004/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, siipikarjanliha-alan vientitukien muuttamisesta

69

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3005/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, siipikarjanliha-alan vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

71

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3006/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta

72

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3007/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

74

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3008/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

76

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

95/550/EY, Euratom, EHTY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämisestä

78

  

Komissio

  

95/551/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 1995, EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan soveltamismenettelystä (IV/34.179, 34.202, 216 - Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf ja Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

79
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top