EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:260:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 260, 31. lokakuuta 1995


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 260
38. vuosikerta
31. lokakuuta 1995Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2534/95, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, markkinointivuoden 1995/96 aikana markkinoilta vedettyjen hedelmien ja vihannesten ilmaisjakelusta yhteisön ulkopuolella

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2535/95, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yleisistä säännöistä yhteisön vähävaraisimmille henkilöille jaettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden luovuttamisesta interventiovarastoista tietyille järjestöille annetun asetuksen (ETY) N:o 3730/87 muuttamisesta

3

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2536/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2537/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, ennen 1 päivää helmikuuta 1995 sellaiset hinnat ja määrät vahvistavien asetusten, joiden ecuina ilmoitetut arvot on mukautettu maatalouden muuntokurssien korjauskertoimen poistamisen vuoksi, muuttamisesta viinialalla

10

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2538/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Itävallan interventioelimen hallussaan pitämän 39 000 ohratonnin jalostamiseksi Espanjassa

15

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2539/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussaan pitämän 250 000 ohratonnin jalostamiseksi Espanjassa

19

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2540/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussaan pitämän 10 600 rehuvehnätonnin jalostamiseksi Espanjassa

23

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2541/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, oliiviöljyn tuotannon laadun parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden vahvistamisesta vuodeksi 1996

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2542/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, Kanariansaarten arvioidun oliiviöljyn hankintataseen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2 ja 3 artiklassa säädetyn erityisjärjestelmän mukaisesti

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2543/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, oliiviöljyalan vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä

33

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2544/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta oliiviöljyn vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 1995/96

38

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2545/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, Madeiran erityisen oliiviöljyn hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidusta hankintataseesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2026/92 muuttamisesta

43

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2546/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, alkoholin täydellistä denaturointia koskevien menetelmien molemminpuolisesta tunnustamisesta valmisteverottomuutta varten annetun asetuksen (EY) N:o 3199/93 muuttamisesta

45

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2547/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, kaseiinin ja kaseinaattien valmistukseen käytettävän rasvattoman maidon tuen myöntämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 2921/90 muuttamisesta

47

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2548/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, hedelmä- ja vihannesjalosteiden vientitodistusten antamisesta

48

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2549/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, hedelmiä ja vihanneksia koskevien tuen ennakkovahvistuksen sisältävien vientitodistusten antamisesta

49

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2550/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

50

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2551/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

52

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2552/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta

54

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2553/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

55

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2554/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

57
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top