EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:234:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 234, 3. lokakuuta 1995


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 234
38. vuosikerta
3. lokakuuta 1995Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2317/95, annettu 25 päivänä syyskuuta 1995, kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ylittäessään jäsenvaltioiden ulkorajat

1

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2318/95, annettu 27 päivänä syyskuuta 1995, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön otosta Kiinan kansantasavallasta, Kroatiasta ja Thaimaasta peräisin olevien tiettyjen raudasta tai teräksestä valmistettujen putkien liitososien tuonnissa ja polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä Slovakian tasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien samojen liitososien tuonnissa

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2319/95, annettu 2 päivänä lokakuuta 1995, tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin vuonna 1996 sovellettavista yhteisön määrällisistä kiintiöistä tuojille myönnettävistä määristä

16

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2320/95, annettu 2 päivänä lokakuuta 1995, asetuksen (EY) N:o 1872/95 muuttamisesta ja pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Tanskan interventioelimen hallussaan pitämän viljan myymiseksi sisämarkkinoilla

20

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2321/95, annettu 2 päivänä lokakuuta 1995, naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta

21

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2322/95, annettu 2 päivänä lokakuuta 1995, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

23

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2323/95, annettu 2 päivänä lokakuuta 1995, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

25

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2324/95, annettu 2 päivänä lokakuuta 1995, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla

27

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

95/388/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä syyskuuta 1995, todistusmallin vahvistamisesta lampaiden ja vuohien siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäistä kauppaa varten (1)

30

  

95/389/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä syyskuuta 1995, luvan antamisesta jäsenvaltioille hyväksyä tilapäisesti sellaisen metsänviljelyaineiston pitäminen kaupan, joka ei täytä neuvoston direktiivin 66/404/ETY vaatimuksia, ja luvan antamisesta jäsenvaltioille hyväksyä tilapäisesti sellaisen metsänviljelyaineiston pitäminen kaupan, joka ei täytä neuvoston direktiivien 66/404/ETY ja 71/161/ETY vaatimuksia, annetun päätöksen 94/751/EY muuttamisesta

33

  

95/390/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä syyskuuta 1995, yhteisön osallistumisesta eläinlääkintäalan toimivaltaisten virkamiesten viidennen vaihto-ohjelman toteuttamisen rahoitukseen

39

  

95/391/EY:

 
  

Komission päätös, tehty 26 päivänä syyskuuta 1995, karitsojen ruhojen ja puoliruhojen Suomessa yksityisen varastoinnin tuen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2158/95 tarkoitettujen tarjouskilpailujen yhteydessä

43

  

95/392/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä syyskuuta 1995, Meksikossa esiintyvää astumatautia koskevista suojatoimenpiteistä (1)

44

  

95/393/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä syyskuuta 1995, sianlihan merkitsemisestä ja käytöstä soveltaen neuvoston direktiivin 80/217/ETY 9 artiklaa tehdyn päätöksen 95/186/EY muuttamisesta (1)

45

 
  

Oikaisuja

 
  

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2300/95, annettu 29 päivänä syyskuuta 1995, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta (EYVL N:o L 233, 30.9.1995)

46

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top