EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:177:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 177, 28. heinäkuuta 1995


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 177
38. vuosikerta
28. heinäkuuta 1995Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1837/95, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1995, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Kreikan interventioelimen hallussaan pitämän 105 000 durumvehnätonnin jälleenmyymiseksi sisämarkkinoilla

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1838/95, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, hedelmä- ja vihannesjalosteiden tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1558/91 muuttamisesta

2

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1839/95, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, tuontitariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Espanjan kohdalla maissin ja durran osalta ja Portugalin kohdalla maissin osalta

4

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1840/95, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, kolmansista maista Espanjaan tuotavan durran tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

12

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1841/95, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

14

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1842/95, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, yhteisön sekä Viron, Latvian ja Liettuan välisissä vapaakauppasopimuksissa määrättyjen elävien nautaeläinten tariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuoden 1995 osalta

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1843/95, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, yhteisön sekä Viron, Latvian ja Liettuan välisissä vapaakauppasopimuksissa määrättyjen naudanlihan tariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuoden 1995 osalta

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1844/95, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, tuottajille persikoista maksettavan vähimmäishinnan sekä sokeriliemessä tai omassa mehussaan säilöttyjen persikoiden tuotantotuen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1995/96

23

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1845/95, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, Williams- ja Rocha-päärynöiden tuottajille maksettavan vähimmäishinnan sekä sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen päärynöiden tuotantotuen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1995/96

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1846/95, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, naudanliha-alan palkkiojärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3886/92 muuttamisesta

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1847/95, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, lampaan- ja vuohenliha-alan oikeuksien käyttöä ja siirtoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3567/92 muuttamisesta

32

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1848/95, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, ostohinnan ja tukien sekä joidenkin muiden viinivuonna 1995/96 interventiotoimenpiteisiin viinialalla sovellettavien määrien vahvistamisesta

35

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1849/95, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87 35 ja 36 artiklassa tarkoitettujen pakollisten tislausten soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (ETY) N:o 3105/88 poikkeamisesta markkinointivuoden 1994/95 osalta

44

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1850/95, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, naudanliha-alan palkkiojärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3886/92 muuttamisesta erityisesti ennakkojen maksamisen osalta

45

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1851/95, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, toisaalta Euroopan talousyhteisön ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja toisaalta Puolan tasavallan välisessä väliaikaisessa sopimuksessa määrätyn tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä perunatärkkelyksen osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 1995/92 muuttamisesta Uruguayn kierroksen kauppaneuvottelujen yhteydessä tehdyn maataloussopimuksen täytäntöön panemiseksi

47

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1852/95, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1995, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

48

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1853/95, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1995, väliaikaisista suojatoimenpiteistä Espanjan kanssa käytävää naudanliha-alan kauppaa koskevien, 27 päivänä heinäkuuta 1995 jätettyjen TKJ-todistushakemusten osalta

50

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1854/95, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1995, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta

51

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1855/95, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1995, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta

62

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1856/95, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1995, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

64

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1857/95, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1995, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

66

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1858/95, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1995, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

68

  

Komission asetus (EY) N:o 1859/95, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1995, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2-4 artiklassa säädetyn järjestelmän mukaista Kanariansaarten maitotuotteiden hankintaa koskevien tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2993/94 muuttamisesta

70

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1860/95, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1995, Madeiran maitotuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuen määrittämiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 2219/92 muuttamisesta

81

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1861/95, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1995, vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitoditusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1162/95 muuttamisesta

86

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1862/95, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1995, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta

87
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top