EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:172:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 172, 22. heinäkuuta 1995


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 172
38. vuosikerta
22. heinäkuuta 1995Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1766/95, annettu 21 päivänä heinäkuuta 1995, maatalouden muuntokurssien vahvistamisesta

1

 

*

Muutokset yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestykseen 6 päivänä heinäkuuta 1995

3

 

*

Komission direktiivi 95/35/EY, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1995, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (1)

6

 

*

Komission direktiivi 95/36/EY, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1995, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (1)

8

 

*

Komission direktiivi 95/37/EY, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1995, rehujen lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY muuttamisesta (1)

21

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

95/278/EY, Euratom, EHTY:

 
 

*

Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 1995, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jäsenten nimittämisestä

23

  

Kommissio

  

95/279/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 1995, komission päätös välillisestä verotuksesta vastaavien virkamiesten ammatillista koulutusta koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta 12 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyn neuvoston päätöksen 93/588/ETY soveltamista koskevien tiettyjen määräysten vahvistamisesta

24

  

95/280/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä heinäkuuta 1995, tietyillä yhteisön alueilla yhdeksän metrin kokonaispituuden ylittävän puomitroolin käyttöluvan kielikampelan (merianturan) kalastuksessa omaavien kahdeksan metrin kokonaispituuden ylittävien alusten vuotta 1995 koskevasta luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 3206/94 liitteessä olevan luettelon tiettyjen tietojen muuttamisesta

28

  

95/281/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä heinäkuuta 1995, tietyillä yhteisön rannikkoalueilla puomitroolin käyttöluvan kalastuksessa omaavien kahdeksan metrin kokonaispituuden ylittävien alusten luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 55/87 liitteessä olevan luettelon tiettyjen tietojen muuttamisesta

30

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top