EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:053:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 53, 9. maaliskuuta 1995


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 53
38. vuosikerta
9. maaliskuuta 1995Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 512/95, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1995, kalastustuotteiden toimittamisesta elintarvikeapuna annetun asetuksen (EY) N:o 373/95 muuttamisesta

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 513/95, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1995, Israelista peräisin olevien terttuneilikoiden (spraytyyppi) tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta

2

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 514/95, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1995, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 515/95, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1995, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten makrillin kalastuksen lopettamisesta

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 516/95, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1995, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten seidin kalastuksen lopettamisesta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 517/95, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1995, Portugalin interventioelimen hallussaan pitämän 250 000 tonnin maissierän myymisestä Portugalin sisämarkkinoilla

12

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 518/95, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1995, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan maatalouden muuntokurssin vahvistamisesta helmikuuksi 1994

15

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 519/95, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1995, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1021/94 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 40. osittaista tarjouskilpailua varten

17

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 520/95, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1995, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

18

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 521/95, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1995, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

20

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 522/95, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1995, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

22

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 523/95, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1995, valkoisen sokerin ja raakasokerin tuontimaksujen vahvistamisesta

24

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 524/95, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1995, siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden tuontimaksun perusmäärän muuttamisesta

26

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 525/95, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1995, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta

28

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

95/49/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä helmikuuta 1995, kolmansista maista peräisin olevien kalatuotteiden tuontiin sovellettavista siirtymäkauden toimenpiteistä tehdyn päätöksen N:o 94/941/EY muuttamisesta

30

  

Komissio

  

95/50/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä helmikuuta 1995, Ruotsin esittämän tiettyjen elävien eläinten ja eläintuotteiden salmonellan valvontaa koskevan toimintaohjelman hyväksymisestä (Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on todistusvoimainen)

31

  

95/51/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä helmikuuta 1995, päätöksen 93/24/ETY muuttamisesta kuudennen kerran ja Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista taudista vapaille alueille tarkoitettujen sikojen osalta Saksassa

33

  

95/52/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 1995, yhteisön rahoitusavustuksesta osana afrikkalaisen sikaruton hävittämistä Portugalissa (Ainoastaan portugalinkielinen teksti on todistusvoimainen)

34

  

95/53/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 1995, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Argentiinasta peräisin olevia istutettavaksi tarkoitettuja mansikoita (Fragaria L.), siemeniä lukuun ottamatta, koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksiin annetun päätöksen 93/411/ETY muuttamisesta

35

  

95/54/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 1995, tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuote-erien fyysisten tarkastusten harventamisesta tehdyn päätöksen 94/360/EY muuttamisesta

36

  

95/55/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 1995, neuvoston direktiivissä 90/675/ETY säädettyyn eläinlääkärintarkastuksia koskevaan järjestelmään siirtymisen helpottamiseen tarvittavista uusista siirtymätoimenpiteistä tehdyn päätöksen 92/571/ETY muuttamisesta viidennen kerran

37
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top