EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:270:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 270, 7. heinäkuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 270

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
7. heinäkuu 2021


Sisältö

Sivu

 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI
ISTUNTOKAUSI 2019–2020
Istunnot 13.–16. tammikuuta 2020
Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu virallisessa lehdessä EUVL C 239, 18.6.2021 .
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

1


 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti

 

Keskiviikko 15. tammikuuta 2020

2021/C 270/01

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. tammikuuta 2020 Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (2019/2956(RSP))

2

2021/C 270/02

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. tammikuuta 2020 Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevien määräysten täytäntöönpanosta ja seurannasta (2020/2505(RSP))

21

2021/C 270/03

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. tammikuuta 2020 vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (2019/2125(INI))

25

2021/C 270/04

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. tammikuuta 2020 yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosittainen kertomus (2019/2136(INI))

41

2021/C 270/05

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. tammikuuta 2020 yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta – vuosittainen kertomus (2019/2135(INI))

54

2021/C 270/06

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. tammikuuta 2020 Euroopan parlamentin kannasta Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin (2019/2990(RSP))

71

 

Torstai 16. tammikuuta 2020

2021/C 270/07

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. tammikuuta 2020 Burundista, erityisesti sananvapaudesta (2020/2502(RSP))

76

2021/C 270/08

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. tammikuuta 2020 Nigeriasta, erityisesti viimeaikaisista terrori-iskuista (2020/2503(RSP))

83

2021/C 270/09

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. tammikuuta 2020 Venezuelan tilanteesta kansalliskokouksen uuden puhemiehen ja puhemiehistön laittoman valinnan jälkeen (parlamentaarinen vallankaappaus) (2020/2507(RSP))

88

2021/C 270/10

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. tammikuuta 2020 käynnissä olevista SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisista Puolaa ja Unkaria koskevista kuulemisista (2020/2513(RSP))

91

2021/C 270/11

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. tammikuuta 2020 biodiversiteettisopimuksen sopimuspuolten konferenssin 15. kokouksesta (COP15) (2019/2824(RSP))

94

2021/C 270/12

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. tammikuuta 2020 Euroopan oikeusasiamiehen toiminnasta – vuosikertomus 2018 (2019/2134(INI))

105

2021/C 270/13

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. tammikuuta 2020 talous- ja rahaliiton instituutioista ja elimistä: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen (2019/2950(RSP))

113


 

III   Valmistelevat säädökset

 

Euroopan parlamentti

 

Keskiviikko 15. tammikuuta 2020

2021/C 270/14

Euroopan parlamentin päätös 15. tammikuuta 2020 pysyvien valiokuntien jäsenmääristä (2020/2512(RSO))

117

2021/C 270/15

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. tammikuuta 2020 esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä (15791/2018 – C9-0155/2019 – 2018/0419(NLE))

119

2021/C 270/16

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. tammikuuta 2020 esityksestä neuvoston päätökseksi tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE))

120

2021/C 270/17

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. tammikuuta 2020 esityksestä neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän osalta ja asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän asianmukaisen soveltamisen valvomiseksi tehtävän hallinnollisen yhteistyön ja tietojenvaihdon osalta (13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

121


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

***

Hyväksyntämenettely

***I

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely

***II

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely

***III

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Parlamentin tarkistukset:

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla . Poistot ilmaistaan joko merkillä ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava teksti poistetaan tai viivataan yli.

FI

 

Top