EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:139:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 139, 20. huhtikuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 139

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
20. huhtikuu 2021


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2021/C 139/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10081— KION/Jungheinrich/HSP) ( 1 )

1

2021/C 139/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10143 — Inter-Risco/Unavets/OneVet) ( 1 )

2


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2021/C 139/03

Euron kurssi — 19. huhtikuuta 2021

3

2021/C 139/04

Komission tiedote tämänhetkisistä valtiontuen takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista 1. toukokuuta 2021 lähtien (Julkaistu 21. huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 10 artiklan mukaisesti)

4


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2021/C 139/05

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10215 — CVC/Carlyle/MedRisk) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

5

2021/C 139/06

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10236 — Goldman Sachs/Oikos) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

7

2021/C 139/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10059 — SK hynix/Intel’s NAND and SSD business) ( 1 )

8

2021/C 139/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10219 — Cerberus/Koch Industries/PQ Performance Chemicals) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

9

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2021/C 139/09

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

11

2021/C 139/10

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun yhtenäisen asiakirjan sekä tuote-eritelmän julkaisutietojen julkaiseminen erään viinialan nimityksen osalta

21


 

Oikaisuja

 

Oikaisu lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan nojalla annettuun EFTAn valvontaviranomaisen ilmoitukseen – Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden asettaminen ( EUVL C 132, 15.4.2021 )

29

 

Oikaisu lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan nojalla laadittuun EFTA:n valvontaviranomaisen tiedonantoon – Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti ( EUVL C 132, 15.4.2021 )

30


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top