EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:192:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 192, 7. kesäkuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 192

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
7. kesäkuu 2019


Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Neuvosto

2019/C 192/01

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma EU:n jäsenvaltioiden edustuksesta WADAn hallintoneuvostossa ja jäsenvaltioiden kantojen koordinoinnista ennen WADAn kokouksia

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2019/C 192/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9375 – Clearlake/Insight/Appriss) ( 1 )

5

2019/C 192/03

Komission tiedonanto asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 1, 2 ja 5 kohdan mukaista kiintiöiden alentamista koskevista suuntaviivoista annetun tiedonannon 2012/C 72/07 muuttamisesta

5


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2019/C 192/04

Neuvoston päätelmät EU:n strategisesta lähestymistavasta kansainvälisiin kulttuurisuhteisiin ja toimintakehyksestä

6

2019/C 192/05

Neuvoston päätelmät eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten rajatylittävän levityksen parantamisesta painottaen yhteistuotantoja

11

2019/C 192/06

Euroopan unionin neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden edustajien päätelmät vammaisten henkilöiden urheilumahdollisuuksista

18

2019/C 192/07

Ilmoitus tietyille henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2014/145/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014

23

 

Euroopan komissio

2019/C 192/08

Euron kurssi

24

2019/C 192/09

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön

25

2019/C 192/10

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

26

2019/C 192/11

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

27

2019/C 192/12

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

28

 

Tilintarkastustuomioistuin

2019/C 192/13

Erityiskertomus nro 7/2019 – Rajatylittävään terveydenhuoltoon liittyvät EU:n toimet: tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta hallintoa on parannettava

29

2019/C 192/14

Erityiskertomus nro 8/2019 – Tuuli- ja aurinkovoima sähköntuotannossa: EU:n tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan merkittäviä toimia

29


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2019/C 192/15

Ilmoitus Egyptistä peräisin olevien jatkuvakuituisten lasikuitutuotteiden tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn vireillepanosta

30

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2019/C 192/16

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9362 – Suez Organique / Avril PA / Terrial) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

40

2019/C 192/17

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9357 – FIS/Worldpay) ( 1 )

42

2019/C 192/18

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9377 – MIRA/BCI/iGH) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

43


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top