EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:129:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 129, 11. huhtikuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 129

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
11. huhtikuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

530. täysistunto 6. ja 7. joulukuuta 2017

2018/C 129/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Varallisuuteen liittyvä eriarvoisuus Euroopassa – voittojen ja työn jakautumisen erot jäsenvaltioiden välillä” (oma-aloitteinen lausunto)

1

2018/C 129/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kestäväpohjaiset sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun järjestelmät digitaaliaikakaudella” (oma-aloitteinen lausunto)

7

2018/C 129/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa nuorten radikalisoitumisen estämiseksi” (oma-aloitteinen lausunto)

11

2018/C 129/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kansalaisyhteiskunnan panos kattavan EU:n elintarvikepolitiikan kehittämiseen” (oma-aloitteinen lausunto)

18

2018/C 129/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kaupan ja investointien keskeinen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja täytäntöönpanossa” (oma-aloitteinen lausunto)

27

2018/C 129/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Paikallisyhteisöjen omiin kehittämishankkeisiin (CLLD) pohjautuvan lähestymistavan edut yhdennetylle paikalliselle ja maaseudun kehittämiselle” (valmisteleva lausunto)

36


 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

530. täysistunto 6. ja 7. joulukuuta 2017

2018/C 129/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Työssäkäyvien vanhempien ja omaisiaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisen tukemista koskeva aloite”[COM(2017) 252 final] ja ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta”[COM(2017) 253 final – 2017/0085 (COD)]

44

2018/C 129/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma”[COM(2017) 294 final]

51

2018/C 129/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n puolustusrahaston käyttöönotto”[COM(2017) 295 final]

58

2018/C 129/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2017, muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa”[C(2017) 2616 final]

65

2018/C 129/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta”[COM(2017) 282 final – 2017/0113 (COD)]

71

2018/C 129/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista”[COM(2017) 353 final – 2017/0146(COD)]

75

2018/C 129/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Uudistettu kumppanuus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa”(JOIN(2016) 52 final)

76

2018/C 129/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Aloite sinisen talouden kestävää kehittämistä varten läntisen Välimeren alueella”[COM(2017) 183]

82

2018/C 129/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten”[COM(2017) 198 final]

90

2018/C 129/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta”[COM(2017) 481 final – 2017/0219 (COD)]

96

2018/C 129/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahojen sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahojen muuttamisesta”[COM(2017) 565 final – 2017/0247 COD]

98


FI

 

Top