EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:303:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 303, 19. elokuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 303

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
19. elokuu 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

25. ja 26. toukokuuta 2016 pidetty ETSK:n 517. täysistunto

2016/C 303/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Omat hiilivarannot EU:n energiakäänteessä” (oma-aloitteinen lausunto)

1

2016/C 303/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”COP 21:n päätelmien vaikutukset eurooppalaiseen liikennepolitiikkaan” (oma-aloitteinen lausunto)

10

2016/C 303/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ihmisarvoinen työ globaaleissa toimitusketjuissa” (oma-aloitteinen lausunto)

17

2016/C 303/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Innovointi uusien liiketoimintamallien vauhdittajana” (valmisteleva lausunto)

28

2016/C 303/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Jakamistalous ja itsesääntely” (valmisteleva lausunto)

36

2016/C 303/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”REFIT-ohjelma” (valmisteleva lausunto)

45

2016/C 303/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Työsuhteiden luonteen kehittyminen ja sen vaikutus toimeentuloon riittävän palkan säilyttämiseen ja teknisen kehityksen vaikutukset sosiaaliturvajärjestelmään ja työlainsäädäntöön” (valmisteleva lausunto)

54

2016/C 303/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kestävämmät elintarvikejärjestelmät” (valmisteleva lausunto)

64

2016/C 303/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kestävää kehitystä edistävä eurooppalainen kansalaisyhteiskuntafoorumi” (valmisteleva lausunto)

73


 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

25. ja 26. toukokuuta 2016 pidetty ETSK:n 517. täysistunto

2016/C 303/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle – Eurooppalaista standardointia koskeva työohjelma vuodeksi 2016” (COM(2015) 686 final)

81

2016/C 303/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta” (COM(2016) 31 final – 2016/0014 (COD))

86

2016/C 303/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta” (COM(2016) 56 final – 2016/0033 (COD)) ja “Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuskseksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta tiettyjen päivämäärien osalta (COM(2016) 57 final – 2016/0034 (COD))

91

2016/C 303/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto – Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi” (COM(2015) 639 final)

94

2016/C 303/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä” (COM(2015) 615 final – 2015/0278 (COD))

103

2016/C 303/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 768/2005 muuttamisesta” (COM(2015) 669 final – 2015/0308 (COD)), ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Euroopan raja- ja rannikkovartiosto ja EU:n ulkorajojen tehokas valvonta” (COM(2015) 673 final) ja ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan raja- ja rannikkovartiostosta sekä asetuksen (EY) N:o 2007/2004, asetuksen (EY) N:o 863/2007 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta” (COM(2015) 671 final – 2015/0310 (COD))

109

2016/C 303/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta” (COM(2015) 636 final – 2015/0289 (COD))

116

2016/C 303/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta” (COM(2016) 39 final – 2016/023 (COD))

122

2016/C 303/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 470–790 MHz:n taajuusalueen käytöstä unionissa” (COM(2016) 43 final – 2016/0027 (COD))

127

2016/C 303/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n ja AKT-maiden ryhmän välisten suhteiden tulevaisuus”

131

2016/C 303/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan naapuruuspolitiikan tarkistus” (JOIN(2015) 50 final)

138

2016/C 303/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettavasta unionin ohjelmasta kaudelle 2014–2020 annetun asetuksen (EU) N:o 258/2014 muuttamisesta” (COM(2016) 202 final – 2016/0110 (COD))

147

2016/C 303/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta kalenterivuodeksi 2016” (COM(2016) 159 final – 2016/0086 COD)

148


FI

 

Top