EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:175:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 175, 19. kesäkuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.175.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 175

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
19. kesäkuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2012/C 175/01

Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto komission ehdotuksista direktiiviksi oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2012/C 175/02

Tiedonanto neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 5 kohdan a alakohdan mukaisesti jäsenvaltion tulliviranomaisten toimittamista tiedoista, jotka koskevat tavaroiden luokittelua tullinimikkeistöön

9

2012/C 175/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6555 – Posco/MC/MCHC/JV) (1)

10

2012/C 175/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6604 – CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera) (1)

10


 

III   Valmistavat säädökset

 

Euroopan keskuspankki

2012/C 175/05

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2012, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista (CON/2012/32)

11


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2012/C 175/06

Euron kurssi

17

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2012/C 175/07

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission ilmoitus – Uusi tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti (1)

18


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 175/08

Ilmoitus tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuontiin sovellettavista polkumyynnin vastaisista toimenpiteistä ja tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sitrushedelmävalmisteiden ja -säilykkeiden (mandariinien jne.) tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen osittaisesta uudelleenaloittamisesta

19

2012/C 175/09

Ilmoitus tietyn Thaimaasta peräisin olevan jyvinä tuotavan valmistetun tai säilötyn sokerimaissin tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

22

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 175/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

31

2012/C 175/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco) (1)

32

2012/C 175/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

33

2012/C 175/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV) (1)

34

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2012/C 175/14

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

35


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top