EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:070E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 70, 8. maaliskuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.CE2012.070.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 70E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
8. maaliskuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti
ISTUNTOKAUSI 2010–2011
Istunnot 19.–21. lokakuuta 2010
Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu Virallisessa lehdessä C 12 E, 15.1.2011.
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

Tiistai 19. lokakuuta 2010

2012/C 070E/01

Epävarmassa asemassa olevat naistyöntekijätEuroopan parlamentin päätöslauselma 19. lokakuuta 2010 epävarmassa asemassa olevista naistyöntekijöistä (2010/2018(INI))

1

 

Keskiviikko 20. lokakuuta 2010

2012/C 070E/02

Vähimmäistulon asema köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä EuroopassaEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. lokakuuta 2010 vähimmäistulon asemasta köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa (2010/2039(INI))

8

2012/C 070E/03

Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksiEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. lokakuuta 2010 rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisistä: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (välimietintö) (2009/2182(INI))

19

2012/C 070E/04

Unionin talouden ohjausta ja hallintaa sekä vakautta koskevan kehyksen parantaminen etenkin euroalueellaEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. lokakuuta 2010 suosituksista komissiolle unionin talouden ohjausta ja hallintaa sekä vakautta koskevan kehyksen parantamisesta etenkin euroalueella (2010/2099(INI))

41

LIITE

48

 

Torstai 21. lokakuuta 2010

2012/C 070E/05

Eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuusEuroopan parlamentin päätöslauselma 21. lokakuuta 2010 eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuudesta (2010/2051(INI))

56

2012/C 070E/06

Toteutetut uudistukset ja kehitys Moldovan tasavallassaEuroopan parlamentin päätöslauselma 21. lokakuuta 2010 Moldovan tasavallan tilanteesta ja maassa toteutetuista uudistuksista

68

2012/C 070E/07

Yhdennetty meripolitiikkaEuroopan parlamentin päätöslauselma 21. lokakuuta 2010 yhdennetystä meripolitiikasta – edistyksen arviointi ja uudet haasteet (2010/2040(INI))

70

2012/C 070E/08

EU:n ja Latinalaisen Amerikan kauppasuhteetEuroopan parlamentin päätöslauselma 21. lokakuuta 2010 Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan kauppasuhteista (2010/2026(INI))

79

2012/C 070E/09

Pakkohäädöt ZimbabwessaEuroopan parlamentin päätöslauselma 21. lokakuuta 2010 Zimbabwen pakkohäädöistä

88

2012/C 070E/10

Kambodža, erityisesti Sam Rainsy -puolueen tapausEuroopan parlamentin päätöslauselma 21. lokakuuta 2010 Kambodžasta ja erityisesti Sam Rainsyn tapauksesta

90

2012/C 070E/11

Pohjois-Kaukasia, erityisesti Oleg Orlovin tapausEuroopan parlamentin päätöslauselma 21. lokakuuta 2010 ihmisoikeustilanteesta Pohjois-Kaukasiassa (Venäjän federaatiossa) ja rikosoikeudenkäynnistä Oleg Orlovia vastaan

93


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan parlamentti

 

Keskiviikko 20. lokakuuta 2010

2012/C 070E/12

Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistaminenEuroopan parlamentin päätös 20. lokakuuta 2010 Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistamisesta (2010/2118(ACI))

98

LIITE

101

2012/C 070E/13

Parlamentin työjärjestyksen mukauttaminen Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevaan tarkistettuun puitesopimukseenEuroopan parlamentin päätös 20. lokakuuta 2010 parlamentin työjärjestyksen mukauttamisesta Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevaan tarkistettuun puitesopimukseen (2010/2127(REG))

119


 

III   Valmistavat säädökset

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

Tiistai 19. lokakuuta 2010

2012/C 070E/14

Tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevat tilastot ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/42/EY muuttamisesta (KOM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD))

124

P7_TC1-COD(2010)0041
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2010 antamiseksi tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY muuttamisesta

124

2012/C 070E/15

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Nordjylland/TanskaEuroopan parlamentin päätöslauselma 19. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/001 DK/Nordjylland, Tanska) (KOM(2010)0451 – C7-0222/2010 – 2010/2163(BUD))

125

LIITE

127

2012/C 070E/16

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: NXP Semiconductors/AlankomaatEuroopan parlamentin päätöslauselma 19. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/011 NL/NXP Semiconductors, Alankomaat) (KOM(2010)0446 – C7-0210/2010 – 2010/2141(BUD))

128

LIITE

130

2012/C 070E/17

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Qimonda/PortugaliEuroopan parlamentin päätöslauselma 19. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2009/023 PT/Qimonda, Portugali) (KOM(2010)0452 – C7-0223/2010 – 2010/2164(BUD))

131

LIITE

133

2012/C 070E/18

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Cataluña automoción/EspanjaEuroopan parlamentin päätöslauselma 19. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción) (KOM(2010)0453 – C7-0224/2010 – 2010/2165(BUD))

134

LIITE

136

2012/C 070E/19

Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavaa valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta (KOM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD))

137

P7_TC1-COD(2009)0051
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2010 antamiseksi Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2791/1999 kumoamisesta

138

LIITE

138

2012/C 070E/20

Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskeva yleissopimus ***Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. lokakuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevaan yleissopimukseen tehdyn muutoksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta (11076/2010 – C7-0181/2010 – 2010/0042(NLE))

138

 

Keskiviikko 20. lokakuuta 2010

2012/C 070E/21

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta (KOM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

139

P7_TC1-COD(2010)0054
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o …/2010 antamiseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta

140

LIITE

140

2012/C 070E/22

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttaminen ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (KOM(2010)0309 – C7-0146/2010 – 2010/0171(COD))

140

P7_TC1-COD(2010)0171
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o …/2010 antamiseksi Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta

141

LIITE

141

2012/C 070E/23

Lisätalousarvioesitys nro 6/2010: Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, Pääluokka III – Komissio, Pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallintoEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. lokakuuta 2010 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, pääluokka III – Komissio ja pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto (13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD))

142

2012/C 070E/24

Lisätalousarvioesitys nro 3/2010: Pääluokka III – Komissio – BAM (banaanialan liitännäistoimenpiteet)Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. lokakuuta 2010 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III – Komissio (13472/2010 – C7-0263/2010 – 2010/2048(BUD))

144

2012/C 070E/25

Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011 – kaikki pääluokatEuroopan parlamentin päätöslauselma 20. lokakuuta 2010 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 – kaikki pääluokat (12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD))

149

2012/C 070E/26

Raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantaminen työssä ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY muuttamisesta (KOM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

162

P7_TC1-COD(2008)0193
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/…/EU antamiseksi toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY muuttamisesta sekä toimenpiteiden toteuttamisesta työntekijöiden tukemiseksi työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa

163

2012/C 070E/27

Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

176

P7_TC1-COD(2009)0054
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 20. lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/…/EU antamiseksi kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (uudelleenlaadittu)

177

 

Torstai 21. lokakuuta 2010

2012/C 070E/28

Vakautusväline ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1717/2006 muuttamisesta (KOM(2009)0195 – C7-0042/2009 – 2009/0058(COD))

178

P7_TC1-COD(2009)0058
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2010 antamiseksi vakautusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1717/2006 muuttamisesta

179

2012/C 070E/29

Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta (KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD))

183

P7_TC1-COD(2009)0060A
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2010 antamiseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta

184

2012/C 070E/30

Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta (KOM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))

188

P7_TC1-COD(2009)0060B
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2010 antamiseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta

188

2012/C 070E/31

Teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusväline ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta (KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD))

192

P7_TC1-COD(2009)0059
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2010 antamiseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta
[tarkistus 3 jollei toisin ilmoiteta]

193

LIITE

201

2012/C 070E/32

Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta (KOM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD))

203

P7_TC1-COD(2010)0059
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2010 antamiseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta

204

LIITE I

210

LIITE II

211

2012/C 070E/33

Tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitseminen ***IEuroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä (KOM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD))

211

P7_TC1-COD(2005)0254
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2011 antamiseksi tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä

212

LIITE

219


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

**I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

**II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

***I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

***II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

***III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)

Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▐.

Yksiköiden tekemät korjaukset ja tekniset mukautukset: uusi tai muutettu teksti merkitään kursiivilla, poistot symbolilla ║.

FI

 

Top