EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:075:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 75, 31. maaliskuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 75

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
31. maaliskuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2009/C 075/01

Euroopan sähköisen oikeuden monivuotiseen toimintaohjelmaan 2009–2013

1

 

Komissio

2009/C 075/02

Euron kurssi

13

2009/C 075/03

Siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta — Kurssit valuuttojen muuntamiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 mukaisesti

14

2009/C 075/04

Keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 5. joulukuuta 2008 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina — Esittelijä: Ruotsi

16

2009/C 075/05

Loppukertomus asiassa COMP/M.5046 — Friesland/Campina

19

2009/C 075/06

Tiivistelmä komission päätöksestä, tehty 17 päivänä joulukuuta 2008, keskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia COMP/M.5046 — Friesland Foods/Campina) (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8459)  (1)

21

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2009/C 075/07

Jäsenvaltion toimittamat tiedot perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 mukaisesti myönnetystä valtiontuesta

28

2009/C 075/08

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission ilmoitus — Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti (1)

31

2009/C 075/09

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission ilmoitus — Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti (1)

32


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Komissio

2009/C 075/10

Ehdotuspyyntö, jonka perusteella myönnetään apurahoja Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) vuoden 2009 työohjelmasta (Komission päätös K(2009) 2179)

33

2009/C 075/11

Ehdotuspyyntö, jonka perusteella myönnetään vuodelle 2009 apurahoja Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) monivuotisesta (2007–2013) työohjelmasta (Komission päätös K(2009) 2178)

34

2009/C 075/12

Ehdotuspyyntö, jonka perusteella myönnetään apurahoja Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) työohjelmasta Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisesti (Komission päätös K(2009) 2183)

35

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2009/C 075/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5500 — General Motors/Delphi Steering Business) (1)

36

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2009/C 075/14

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

37

2009/C 075/15

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

41


 

Oikaisuja

2009/C 075/16

Oikaistaan kehotus huomautusten esittämiseen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan I osan 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti valtiontuesta, joka liittyy vakuutusalan kytkösyhtiöiden verotukseen Liechtensteinissa (Tämä teksti kumoaa ja korvaa EUVL C 72, 26.3.2009 sivulla 50 julkaistun tekstin)

45


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top