EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:036:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 36, 13. helmikuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 36

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
13. helmikuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2009/C 036/01

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta

1

2009/C 036/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung) (1)

3

2009/C 036/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH) (1)

3

2009/C 036/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) (1)

4


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2009/C 036/05

Euron kurssi

5

2009/C 036/06

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 3. marraskuuta 2008 antama lausunto asioihin COMP/39.388 — Saksan sähkön tukkumarkkinat ja COMP/39.389 — Saksan tasesähkömarkkinat liittyvästä päätösluonnoksesta — Esittelijä: Alankomaat

6

2009/C 036/07

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asioista COMP/39.388 — Saksan sähkön tukkumarkkinat ja COMP/39.389 — Saksan tasesähkömarkkinat

7

2009/C 036/08

Tiivistelmä komission päätöksestä, tehty 26 päivänä marraskuuta 2008, EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan ja eta-sopimuksen 54 artiklan mukaisesta menettelystä (Asiat COMP/39.388 — Saksan sähkön tukkumarkkinat ja COMP/39.389 — Saksan tasesähkömarkkinat) (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 7367 lopullinen)  (1)

8

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2009/C 036/09

Päätös N:o 655, tehty 23 päivänä lokakuuta 2008, menettelyn aloittamisesta luvan myöntämiseksi maanalaisten luonnonvarojen — öljyn ja maakaasun — etsintää ja tutkimusta varten maanalaisista luonnonvaroista annetun lain 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan mukaisesti alueella Blok 1–12 Kneja, jolla Vratsan, Plevenin, Lovetchin, Gabrovon ja Veliko Ternovon alueet sijaitsevat, sekä luvan myöntämistä koskevasta tarjouskilpailuilmoituksesta

9

2009/C 036/10

Direktiivin 2003/87/EY 18 a artiklan 3 kohdan a alakohdan mukainen komission ilmoitus — Alustava luettelo ilma-alusten käyttäjistä ja niitä hallinnoivista jäsenvaltioista (1)

11


 

Oikaisuja

2009/C 036/11

Oikaistaan henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ohjeelliset rahamäärät ulkorajojen ylityksiä varten (EUVL C 33, 10.2.2009)

100

2009/C 036/12

Oikaistaan henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen rajanylityspaikkojen luettelon saattaminen ajan tasalle (EUVL C 33, 10.2.2009)

100


 

2009/C 036/13

Huomautus lukijalle(katso kansilehden kolmas sivu)

s3


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top