EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:027:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 27, 03. helmikuuta 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 27

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

52. vuosikerta
3. helmikuu 2009


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

III   Valmistelevat säädökset

 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

 

9. ja 10. heinäkuuta 2008 pidetty 446. täysistunto

2009/C 027/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta”KOM(2007) 593 lopullinen — 2007/0214 COD

1

2009/C 027/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Pienten ja keskisuurten yritysten kasvua ja kehitystä mahdollisesti edistävät poliittiset toimenpiteet (asianmukainen rahoitus pois luettuna)”

7

2009/C 027/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto — Kestävää ja kilpailukykyistä eurooppalaista matkailua koskeva toimintaohjelma”KOM(2007) 621 lopullinen

12

2009/C 027/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Valkoinen kirja EU:n kiinnelainamarkkinoiden yhdentymisestä”KOM(2007) 807 lopullinen

18

2009/C 027/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Rakennusalan kehitys Euroopassa”

22

2009/C 027/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yrityspalvelujen kehitys Euroopassa”

26

2009/C 027/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kosmeettisista valmisteista (uudelleenlaadinta)”KOM(2008) 49 lopullinen — 2008/0035 COD

34

2009/C 027/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivien 2001/82/EY ja 2001/83/EY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutoksista”KOM(2008) 123 lopullinen — 2008/0045 COD

39

2009/C 027/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yksinkertaisista paineastioista (kodifioitu toisinto)”KOM(2008) 202 lopullinen — 2008/0076 COD

41

2009/C 027/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Tavoitteena ensisijaisesti tavaraliikenteelle suunnattu rautatieverkko”KOM(2007) 608 lopullinen

41

2009/C 027/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto — Tiedonanto Euroopan satamapolitiikasta”KOM(2007) 616 lopullinen

45

2009/C 027/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Maantieliikenteessä toimivien itsenäisten kuljettajien työaika”

49

2009/C 027/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma (SET-suunnitelma) ’Kohti vähähiilistä tulevaisuutta’”KOM(2007) 723 lopullinen

53

2009/C 027/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ilmastonmuutos ja maatalous Euroopassa”

59

2009/C 027/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi”KOM(2008) 16 lopullinen — 2008/0013 COD

66

2009/C 027/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään osana yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämistä vuoteen 2020 mennessä”KOM(2008) 17 lopullinen — 2008/0014 COD

71

2009/C 027/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hiilidioksidin geologisesta varastoinnista ja neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY, direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY ja 2006/12/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta”KOM(2008) 18 lopullinen — 2008/0015 COD

75

2009/C 027/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta paristojen ja akkujen markkinoille saattamista koskevan 6 artiklan 2 kohdan osalta”KOM(2008) 211 lopullinen — 2008/0081 COD

81

2009/C 027/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Muuta kuin energiantuotantoa palveleva kaivosteollisuus Euroopassa”

82

2009/C 027/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vähemmistöjen integroituminen — Romanit”

88

2009/C 027/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Foorumi kansalaisyhteiskunnan osallistumisen lisäämiseksi edistettäessä EU:n ulkopuolisista maista lähtöisin olevien kansalaisten kotouttamiseen tähtääviä yhteisön politiikkoja — Rakenne, organisointi ja toiminta”

95

2009/C 027/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Uusi sosiaalinen toimintaohjelma”

99

2009/C 027/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston direktiivi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten”KOM(2007) 637 lopullinen — 2007/0228 (CNS)

108

2009/C 027/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston direktiivi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista”KOM(2007) 638 lopullinen — 2007/0229 CNS

114

2009/C 027/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuodesta (2009)”KOM(2008) 159 lopullinen — 2008/0064 COD

119

2009/C 027/26

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Parempi integroituminen sisämarkkinoihin saarten yhteenkuuluvuuden ja talouskasvun avaintekijänä”

123

2009/C 027/27

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Koetun ja toteutuneen inflaation eroavuuden syyt”

129

2009/C 027/28

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Albanian kansalaisyhteiskunnan rooli laajentumista valmistelevissa EU:n tukiohjelmissa”

140

2009/C 027/29

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden verkostojen perustaminen Mustanmeren alueelle”

144

2009/C 027/30

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kuinka sovitetaan yhteen kansallinen ja eurooppalainen näkökulma EU-viestinnässä”

152


FI

 

Top