EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:187E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 187, 24. heinäkuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 187E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
24. heinäkuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Euroopan parlamentti

 

ISTUNTOKAUSI 2007-2008

 

Istunnot 3.-6. syyskuuta 2007

 

Maanantai 3. syyskuuta 2007

2008/C 187E/01

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Puhemiehen julkilausuma

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Vastaanotetut asiakirjat

Parlamentin kokoonpano

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Vetoomukset

Määrärahojen siirrot

Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Käsittelyjärjestys

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Kreikan metsäpalot, niiden seuraukset sekä johtopäätökset ennaltaestävien toimenpiteiden ja hälytystoimenpiteiden kannalta (keskustelu)

Sääntelyn parantaminen — Parempi säädöskäytäntö 2005: toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet — Sääntely-ympäristön yksinkertaistamisstrategia — Oikeudellisesti sitomattomien välineiden institutionaaliset ja oikeudelliset vaikutukset (keskustelu)

Euroopan työnvälitysverkostoa (EURES) koskeva toimintakertomus 2004-2005: yhtenäisten eurooppalaisten työmarkkinoiden luominen (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

20

 

Tiistai 4. syyskuuta 2007

2008/C 187E/02

PÖYTÄKIRJA

22

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Yhtenäismarkkinoita koskeva katsaus (keskustelu)

Yksityisen eurooppayhtiön säännöt, yhtiöoikeus (keskustelu)

Gdanskin telakoiden sulkemisuhka (keskustelu)

Puhemiehen ilmoitus

Äänestykset

NUTS — Asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttaminen Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Europolin analyysitietokannat * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Luonnonkatastrofit (äänestys)

Sääntelyn parantaminen (äänestys)

Parempi säädöskäytäntö 2005: toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet (äänestys)

Sääntely-ympäristön yksinkertaistamisstrategia (äänestys)

Oikeudellisesti sitomattomien välineiden institutionaaliset ja oikeudelliset vaikutukset (äänestys)

Yhtenäismarkkinoita koskeva katsaus (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Juhlaistunto — Portugali

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Neuvosto esittelee esityksen yleiseksi talousarvioksi — Varainhoitovuosi 2008

Vaarallisten aineiden sisämaankuljetukset *** I (keskustelu)

Euroopan tavaraliikenteen logistiikka kestävän liikkuvuuden avaintekijänä (keskustelu)

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentin kokoonpano

Vastaanotetut asiakirjat

Alkoholiin liittyvien haittojen vähentäminen (keskustelu)

Elintarvikkeena käytettävät säilötyt maidot (direktiivin 2001/114/EY muuttaminen) * — Maito- ja maitotuotealan yhteinen markkinajärjestely (asetuksen (EY) N:o 1255/1999 muuttaminen) * — Maito- ja maitotuotealan yhteisen markkinajärjestelyn lisäsäännöt (asetuksen (EY) N:o 2597/97 muuttaminen) * (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

34

LIITE I

36

LIITE II

42

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

53

P6_TA(2007)0360
NUTS — Asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttaminen Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. syyskuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (KOM(2007)0095 — C6-0091/2007 — 2007/0038(COD))

53

P6_TC1-COD(2007)0038
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. syyskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2007 antamiseksi yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

53

P6_TA(2007)0361
Europolin analyysitietokannat *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. syyskuuta 2007 Suomen tasavallan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi Europolin analyysitietokantoihin sovellettavista säännöistä annetun neuvoston päätöksen muuttamisesta (16336/2006 — C6-0048/2007 — 2007/0802(CNS))

54

P6_TA(2007)0362
Luonnonkatastrofit
Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. syyskuuta 2007 tämän kesän luonnonkatastrofeista

55

P6_TA(2007)0363
Sääntelyn parantaminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. syyskuuta 2007 sääntelyn parantamisesta Euroopan unionissa (2007/2095(INI))

60

P6_TA(2007)0364
Parempi säädöskäytäntö 2005: toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet
Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. syyskuuta 2007”Parempi säädöskäytäntö 2005” toissijaisuusja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista koskevan pöytäkirjan 9 artiklan mukaisesti (13. kertomus) (2006/2279(INI))

67

P6_TA(2007)0365
Sääntely-ympäristön yksinkertaistamisstrategia
Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. syyskuuta 2007 sääntely-ympäristön yksinkertaistamisstrategiasta (2007/2096(INI))

72

P6_TA(2007)0366
Oikeudellisesti sitomattomien välineiden institutionaaliset ja oikeudelliset vaikutukset
Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. syyskuuta 2007 oikeudellisesti sitomattomien välineiden institutionaalisista ja oikeudellisista vaikutuksista (2007/2028(INI))

75

P6_TA(2007)0367
Yhtenäismarkkinoita koskeva katsaus
Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. syyskuuta 2007 yhtenäismarkkinoita koskevasta katsauksesta: esteiden ja tehottomuuden poistaminen paremman täytäntöönpanon ja valvonnan avulla (2007/2024(INI))

80

 

Keskiviikko 5. syyskuuta 2007

2008/C 187E/03

PÖYTÄKIRJA

87

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Terrorismin torjunta (keskustelu)

Parlamentin kokoonpano

Käsittelyjärjestys

Äänestykset

Kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien välinen kestävä tasapaino (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Esitys lisätalousarvioksi nro 5/2007 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Vaarallisten aineiden sisämaankuljetukset *** I (äänestys)

Tervetulotoivotukset

Äänestykset (jatkoa)

Elintarvikkeena käytettävät säilötyt maidot (direktiivin 2001/114/EY muuttaminen) * (äänestys)

Maito- ja maitotuotealan yhteinen markkinajärjestely (asetuksen (EY) N:o 1255/1999 muuttaminen) * (äänestys)

Maito- ja maitotuotealan yhteisen markkinajärjestelyn lisäsäännöt (asetuksen (EY) N:o 2597/97 muuttaminen) * (äänestys)

Lentokoneissa kuljetettavia nesteitä koskevat Euroopan unionin rajoitukset (äänestys)

Euroopan tavaraliikenteen logistiikka kestävän liikkuvuuden avaintekijänä (äänestys)

Euroopan työnvälitysverkostoa (EURES) koskeva toimintakertomus 2004-2005: yhtenäisten eurooppalaisten työmarkkinoiden luominen (äänestys)

Alkoholiin liittyvien haittojen vähentäminen (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Rahoitusjärjestelmän epävakaus ja vaikutus reaalitalouteen (keskustelu)

Yleissopimus aavikoitumisen torjunnasta (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Ihmisoikeusvuoropuhelujen toiminta ja ihmisoikeuksia koskevat kolmansien maiden kuulemiset (keskustelu)

EU:n kalastusalan kestävyyden edistäminen kestävän enimmäistuoton avulla (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

97

LIITE I

99

LIITE II

106

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

144

P6_TA(2007)0368
Kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien välinen kestävä tasapaino
Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. syyskuuta 2007 jäsenvaltioiden toimista vuonna 2005 kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien välisen kestävän tasapainon saavuttamiseksi (2007/2108(INI))

144

P6_TA(2007)0369
Esitys lisätalousarvioksi nro 5/2007
Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. syyskuuta 2007 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2007 varainhoitovuodeksi 2007 — Pääluokka III — Komissio (11707/2007 — C6-0232/2007 — 2007/2162(BUD))

147

P6_TA(2007)0370
Vaarallisten aineiden sisämaankuljetukset *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. syyskuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista (KOM(2006)0852 — C6-0012/2007 — 2006/0278(COD))

148

P6_TC1-COD(2006)0278
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. syyskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY antamiseksi vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista

148

P6_TA(2007)0371
Elintarvikkeena käytettävät säilötyt maidot (direktiivin 2001/114/EY muuttaminen) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. syyskuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi tietyistä osittain tai kokonaan kuivatuista elintarvikkeena käytettävistä säilötyistä maidoista annetun direktiivin 2001/114/EY muuttamisesta (KOM(2007)0058 — C6-0083/2007 — 2007/0025(CNS))

149

P6_TA(2007)0372
Maito- ja maitotuotealan yhteinen markkinajärjestely (asetuksen (EY) N:o 1255/1999 muuttaminen) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. syyskuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1255/1999 muuttamisesta (KOM(2007)0058 — C6-0084/2007 — 2007/0026(CNS))

149

P6_TA(2007)0373
Maito- ja maitotuotealan yhteisen markkinajärjestelyn lisäsäännöt (asetuksen (EY) N:o 2597/97 muuttaminen) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. syyskuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maito- ja maitotuotealan yhteistä markkinajärjestelyä koskevista lisäsäännöistä kulutukseen tarkoitetun maidon osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2597/97 muuttamisesta (KOM(2007)0058 — C6-0085/2007 — 2007/0027(CNS))

152

P6_TA(2007)0374
Lentoliikenteen turvallisuus (nesteiden vieminen ilma-alukseen)
Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. syyskuuta 2007 komission asetuksesta (EY) N:o 1546/2006 lentoliikenteen turvallisuutta koskevien yhteisten perusnormien täytäntöönpanosta (nesteiden vieminen ilma-alukseen) annetun asetuksen (EY) N:o 622/2003 muuttamisesta

153

P6_TA(2007)0375
Euroopan tavaraliikenteen logistiikka kestävän liikkuvuuden avaintekijänä
Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. syyskuuta 2007 Euroopan tavaraliikenteen logistiikasta kestävän liikkuvuuden avaintekijänä (2006/2228(INI))

154

P6_TA(2007)0376
Eures-verkoston toiminta vuosina 2004-2005: yhtenäisten eurooppalaisten työmarkkinoiden luominen
Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. syyskuuta 2007 kertomuksesta Eures-verkoston toiminnasta vuosina 2004-2005: yhtenäisten eurooppalaisten työmarkkinoiden luominen

159

P6_TA(2007)0377
Alkoholiin liittyvien haittojen vähentäminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. syyskuuta 2007 EU:n strategiasta jäsenvaltioiden tukemiseksi alkoholiin liittyvien haittojen vähentämisessä (2007/2005(INI))

160

 

Torstai 6. syyskuuta 2007

2008/C 187E/04

PÖYTÄKIRJA

167

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vihreä kirja kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta (keskustelu)

Kädellisten käyttö tieteellisissä kokeissa (kirjallinen kannanotto)

Eurooppalainen hätänumero 112 (kirjallinen kannanotto)

Äänestykset

Huumetorjunta ja -tiedotus (2007-2013) *** II (äänestys)

Kansainvälinen terveyssäännöstö (äänestys)

Yleissopimus aavikoitumisen torjunnasta (äänestys)

Ihmisoikeusvuoropuhelujen toiminta ja ihmisoikeuksia koskevat kolmansien maiden kuulemiset (äänestys)

EU:n kalastusalan kestävyyden edistäminen kestävän enimmäistuoton avulla (äänestys)

Vihreä kirja kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

Burma

Bangladesh

Sierra Leonea käsittelevän erityistuomioistuimen rahoittaminen

Äänestykset

Burma (äänestys)

Bangladesh (äänestys)

Sierra Leonea käsittelevän erityistuomioistuimen rahoittaminen (äänestys)

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

178

LIITE I

179

LIITE II

187

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

209

P6_TA(2007)0378
Huumetorjunta ja -tiedotus (2007-2013) *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. syyskuuta 2007 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007-2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (8698/4/2007 — C6-0258/2007 — 2005/0037B(COD))

209

P6_TA(2007)0379
Kansainvälinen terveyssäännöstö
Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. syyskuuta 2007 kansainvälisestä terveyssäännöstöstä (2007/2079(INI))

210

P6_TA(2007)0380
Aavikoituminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. syyskuuta 2007 EU:n tavoitteista aavikoitumisen estämiseksi tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen osapuolten Madridissa 3.-14. syyskuuta 2007 pidettävässä kahdeksannessa konferenssissa (COP8)

212

P6_TA(2007)0381
Ihmisoikeusvuoropuhelujen toiminta ja ihmisoikeuksia koskevat kolmansien maiden kuulemiset
Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. syyskuuta 2007 ihmisoikeusvuoropuhelujen toiminnasta ja ihmisoikeuksia koskevista kolmansien maiden kuulemisista (2007/2001(INI))

214

P6_TA(2007)0382
EU:n kalastusalan kestävyyden edistäminen kestävän enimmäistuoton avulla
Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. syyskuuta 2007 EU:n kalastusalan kestävyyden edistämisestä kestävän enimmäistuoton avulla (2006/2224(INI))

228

P6_TA(2007)0383
Vihreä kirja kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta
Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. syyskuuta 2007: Vihreä kirja kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta (2007/2010(INI))

231

P6_TA(2007)0384
Burma
Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. syyskuuta 2007 Burmasta

237

P6_TA(2007)0385
Bangladesh
Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. syyskuuta 2007 Bangladeshista

240

P6_TA(2007)0386
Sierra Leonen erityistuomioistuimen rahoittaminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. syyskuuta 2007 Sierra Leonen erityistuomioistuimen rahoittamisesta

242


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

** I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

** II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

*** I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

*** II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

*** III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)

Tietoa äänestyksistä

Jollei toisin ole määrätty, esittelijät ovat kirjallisesti ilmoittaneet puhemiehelle kantansa tarkistuksiin.

Valiokunnista käytetyt lyhenteet

AFET

ulkoasiainvaliokunta

DEVE

kehitysyhteistyövaliokunta

INTA

kansainvälisen kaupan valiokunta

BUDG

budjettivaliokunta

CONT

talousarvion valvontavaliokunta

ECON

talous- ja raha-asioiden valiokunta

EMPL

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

ENVI

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

ITRE

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

IMCO

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

TRAN

liikenne- ja matkailuvaliokunta

REGI

aluekehitysvaliokunta

AGRI

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

PECH

kalatalousvaliokunta

CULT

kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

JURI

oikeudellisten asioiden valiokunta

LIBE

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

AFCO

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

FEMM

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

PETI

vetoomusvaliokunta

Poliittisista ryhmistä käytetyt lyhenteet

PPE-DE

Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä

PSE

Euroopan parlamentin sosialidemokraattien ryhmä

ALDE

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä

UEN

Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä

Verts/ALE

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä

GUE/NGL

Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto

IND/DEM

Itsenäisyys/demokratia -ryhmä

ITS

Identiteetin, perinteiden ja itsenäisyyden puolustajien ryhmä

NI

Sitoutumattomat

FI

 

Top