EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:184:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 184, 22. heinäkuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 184

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
22. heinäkuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2008/C 184/01

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

1

2008/C 184/02

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

3


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2008/C 184/03

Euron kurssi

7

2008/C 184/04

Lausunto jonka keskittymiä käsittelevä neuvoa-antava komitea antoi kokouksessaan 28. helmikuuta 2008, päätösluonnoksesta asiassa COMP/M.4731 — Google/DoubleClick — Esittelijä: Belgia

8

2008/C 184/05

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/M.4731 — Google/DoubleClick (Laadittu tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 ja 16 artiklan mukaisesti — EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21)

9

2008/C 184/06

Tiivistelmä komission päätöksestä, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2008, yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia COMP/M.4731 — Google/DoubleClick) (1)

10

2008/C 184/07

Komission tiedonanto — Rautatieyrityksille myönnettäviä valtiontukia koskevat yhteisön suuntaviivat

13


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 184/08

Ehdotuspyyntö — EACEA/21/08 — Erasmus Mundus External Cooperation Window -yhteistyöohjelman toteuttamiseksi Aasian alueella lukuvuonna 2008–2009 — Yhteisön toimintaohjelma korkea-asteen koulutuslaitosten välisen yhteistyön sekä EU-maiden ja kolmansien maiden välisen opiskelijoiden, tutkijoiden ja akateemisen henkilöstön vaihdon edistämistä varten

32

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 184/09

Valtiontuki — Italia — Valtiontuki C 26/08 (ex NN 31/08) — 300 miljoonan EUR laina Alitalia-yhtiölle — Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti (1)

34

2008/C 184/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5141 — KLM/Martinair) (1)

41

 

MUUT ILMOITUKSET

 

Komissio

2008/C 184/11

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

42


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top