EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:182:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 182, 04. elokuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 182

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
4. elokuu 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset, suuntaviivat ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Neuvosto

2007/C 182/01

Neuvoston lausunto, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2007, Itävallan tarkistetusta vakausohjelmasta vuosiksi 2006–2010

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2007/C 182/02

EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen — Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

5

2007/C 182/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4628 — Salzgitter/Vallourec) (1)

6

2007/C 182/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4739 — Halder/NPM Capital/ANP) (1)

6

2007/C 182/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4783 — Bain Capital/Bavaria Yachtbau) (1)

7


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2007/C 182/06

Euron kurssi

8

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2007/C 182/07

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta työllisyystukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 2204/2002 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1)

9

2007/C 182/08

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 68/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1)

12

2007/C 182/09

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/ 2006 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ohjeelliset rahamäärät ulkorajojen ylityksiä varten

18


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 182/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4798 — BP/Associated British Foods/JV) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

19

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Komissio

2007/C 182/11

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

20


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top