EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:317E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 317, 23. joulukuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 317E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
23. joulukuuta 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

Maanantai, 11. joulukuuta 2006

2006/C 317E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

1

Istuntokauden uudelleen avaaminen

1

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

1

Parlamentin kokoonpano (tarkkailijat)

1

Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

1

Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

2

Vastaanotetut asiakirjat

3

Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

8

Kirjalliset kannanotot ja suulliset kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

8

Vetoomukset

8

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

11

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

12

Käsittelyjärjestys

12

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

13

Euroopan kemikaalivirasto ***II — Vaarallisista aineista annetun direktiivin 67/548/ETY muuttaminen (REACH) ***II (keskustelu)

13

Yhteisön tullikoodeksi ***I — Tulliohjelma 2013 ***I (keskustelu)

14

Vammojen ehkäisy ja turvallisuuden edistäminen * (keskustelu)

14

Eläinlääkintäalan kustannukset * (keskustelu)

15

Banaaniala * (keskustelu)

15

Rehuseosten liikkuvuus ***I (keskustelu)

15

Seuraavan istunnon esityslista

16

Istunnon päättäminen

16

LÄSNÄOLOLISTA

17

 

Tiistai, 12. joulukuuta 2006

2006/C 317E/2

PÖYTÄKIRJA

19

ISTUNNON KULKU

19

Istunnon avaaminen

19

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

19

Vastaanotetut asiakirjat

20

Määrärahojen siirrot

22

Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2007 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

24

EU—Venäjä-huippukokous (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

24

Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä

25

Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***II — Teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen * (keskustelu)

26

Pohjaveden suojelu pilaantumiselta ja huononemiselta ***III (keskustelu)

26

Tervetulotoivotukset

27

Äänestykset

27

Komission bulgarialaisen jäsenehdokkaan nimittäminen (äänestys)

27

Komission romanialaisen jäsenehdokkaan nimittäminen (äänestys)

27

Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)

27

Esityslista

28

Äänestykset (jatkoa)

28

Tilintarkastustuomioistuimen bulgarialaisen jäsenen nimittäminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

28

Tilintarkastustuomioistuimen romanialaisen jäsenen nimittäminen (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

28

Yksityiskohtaiset säännöt Islannin ja Norjan osallistumisesta EU:n operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimintaan * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

29

Kuluttajapolitiikkaa koskeva yhteisön toimintaohjelma (2007–2013) ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

29

Tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisy, valvonta ja hävittäminen ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

29

Jäsenvaltioissa tapahtuvaa kalastustuotteiden maihintuontia koskevien tilastotietojen toimittaminen ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

30

Alaikäisten ja ihmisarvon suojelu audiovisuaali- ja verkkotietopalvelualan kilpailukyky huomioon ottaen ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

30

Tulliohjelma 2013 ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

30

Sähköinen tulli- ja kauppaympäristö ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

30

Maatilojen rakennetta koskevat tutkimukset ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

31

Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen yhteistyö * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

31

Eläinlääkintäalan kustannukset * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

31

Pohjaveden suojelu pilaantumiselta ja huononemiselta ***III (äänestys)

32

Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***II (äänestys)

32

Yhteisön tullikoodeksi ***I (äänestys)

32

Rehuseosten liikkuvuus ***I (äänestys)

32

Ulkomaisia osakkuus- ja tytäryhtiöitä koskevat tilastot ***I (äänestys)

33

Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline ***I (äänestys)

33

Vammojen ehkäisy ja turvallisuuden edistäminen * (äänestys)

34

Teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen * (äänestys)

34

Äänestysselitykset

34

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

35

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

35

Jäsenvaltioiden tiettyjen televisiolähetyksiä koskevien säännösten koordinointi ***I (keskustelu)

35

Euroopan unionin vuosittainen raportti ihmisoikeuksista (keskustelu)

36

Neuvoston muuttama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2007 (kaikki pääluokat) — Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus * — Lisätalousarvio N:o 6/2006 (keskustelu)

36

Esityslista

37

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

37

Euroopan globalisaatiorahaston perustaminen ***I (keskustelu)

38

Euroopan tasa-arvoinstituutti ***II (keskustelu)

39

Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä niiltä osin kuin se koskee päästöjä ja ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta ***I (keskustelu)

39

Parlamentin kokoonpano

40

Seuraavan istunnon esityslista

40

Istunnon päättäminen

40

LÄSNÄOLOLISTA

41

LIITE I

43

LIITE II

50

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

58

P6_TA(2006)0529
Komission bulgarialaisen jäsenen nimittäminen
Euroopan parlamentin päätös Bulgarian tasavallan nimeämän komission uuden jäsenen Meglena Kunevan nimittämisen hyväksymisestä

58

P6_TA(2006)0530
Komission romanialaisen jäsenen nimittäminen
Euroopan parlamentin päätös Romanian nimeämän komission uuden jäsenen Leonard Orbanin nimittämisen hyväksymisestä

59

P6_TA(2006)0531
Tilintarkastustuomioistuimen bulgarialaisen jäsenen nimittäminen
Euroopan parlamentin päätös Nadezhda Sandolovan nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C6-0411/2006 — 2006/0811(CNS))

59

P6_TA(2006)0532
Tilintarkastustuomioistuimen romanialaisen jäsenen nimittäminen
Euroopan parlamentin päätös Ovidiu Ispirin nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C6-0410/2006 — 2006/0812(CNS))

60

P6_TA(2006)0533
Yksityiskohtaiset säännöt Islannin ja Norjan osallistumisesta EU:n operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimintaan *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen järjestelyasiakirjan tekemiseksi Euroopan yhteisön puolesta yksityiskohtaisista säännöistä näiden valtioiden osallistumiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston toimintaan (KOM(2006)0178 — C6-0358/2006 — 2006/0063(CNS))

60

P6_TA(2006)0534
Kuluttajapolitiikkaa koskeva yhteisön toimintaohjelma (2007–2013) ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi kuluttajapolitiikkaa koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (2007–2013) (13241/1/2006 — C6-0420/2006 — 2005/0042B(COD))

61

P6_TA(2006)0535
Tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisy, valvonta ja hävittäminen ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta (14224/4/2006 — C6-0432/2006 — 2004/0270B(COD))

62

P6_TA(2006)0536
Jäsenvaltioissa tapahtuvaa kalastustuotteiden maihintuontia koskevien tilastotietojentoimittaminen ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kalastustuotteiden maihintuontia jäsenvaltioissa koskevien tietojen toimittamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1382/91 kumoamisesta (14283/1/2006 — C6-0421/2006 — 2005/0223(COD))

62

P6_TA(2006)0537
Alaikäisten ja ihmisarvon suojelu audiovisuaali- ja verkkotietopalvelualan kilpailukyky huomioon ottaen ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen antamiseksi alaikäisten ja ihmisarvon suojelusta ja oikeudesta vastineeseen Euroopan audiovisuaalisia ja verkkotietopalveluja tuottavien yritysten kilpailukyky huomioon ottaen (9577/1/2006 — C6-0313/2006 — 2004/0117(COD))

63

P6_TA(2006)0538
Tulliohjelma 2013 ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön tullitoimintaa koskevasta toimintaohjelmasta (Tulli 2013) (KOM(2006)0201 — C6-0158/2006 — 2006/0075(COD))

64

P6_TC1-COD(2006)0075
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2007/EY tekemiseksi yhteisön tullitoimintaa koskevasta toimintaohjelmasta (Tulli 2013)

64

P6_TA(2006)0539
Sähköinen tulli- ja kauppaympäristö ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi sähköisestä tulli- ja kauppaympäristöstä (KOM(2005)0609 — C6-0420/2005 — 2005/0247(COD))

74

P6_TA(2006)0540
Maatilojen rakennetta koskevat tutkimukset ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilastotietojen keruun järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 muuttamisesta vuosien 2007–2009 rahoituskehyksen sekä Bulgarialle ja Romanialle myönnettävän yhteisön rahoituksen enimmäismäärän osalta (KOM(2006)0344 — C6-0217/2006 — 2006/0112(COD))

74

P6_TC1-COD(2006)0112
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2006 antamiseksi maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilastotietojen keruun järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 muuttamisesta vuosien 2007–2009 rahoituskehyksen sekä Bulgarialle ja Romanialle myönnettävän yhteisön rahoituksen enimmäismäärän osalta

75

P6_TA(2006)0541
Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen yhteistyö *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Itävallan tasavallan, Belgian kuningaskunnan ja Suomen tasavallan aloitteesta neuvoston päätöksen hyväksymiseksi varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimistojen yhteistyöstä rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja tunnistamisessa (7259/2006 — C6-0122/2006 — 2006/0805(CNS))

76

P6_TA(2006)0542
Eläinlääkintäalan kustannukset *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta (KOM(2006)0273 — C6-0199/2006 — 2006/0098(CNS))

78

P6_TA(2006)0543
Pohjaveden suojelu pilaantumiselta ja huononemiselta ***III
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta (PE-CONS 3658/2006 — C6-0382/2006 — 2003/0210(COD))

81

P6_TA(2006)0544
Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (11944/2/2006 — C6-0357/2006 — 2004/0220(COD))

82

P6_TA(2006)0545
Yhteisön tullikoodeksi ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EY) yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) (KOM(2005)0608 — C6-0419/2005 — 2005/0246(COD))

82

P6_TC1-COD(2005)0246
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2007 antamiseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

83

LIITE

159

P6_TA(2006)0546
Rehuseosten liikkuvuus ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi rehuseosten liikkuvuudesta annetun neuvoston direktiivin 79/373/ETY muuttamisesta annetun direktiivin 2002/2/EY oikaisemisesta (KOM(2006)0340 — C6-0209/2006 — 2006/0117(COD))

166

P6_TC1-COD(2006)0117
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2007/EY tekemiseksi rehuseosten liikkuvuudesta annetun neuvoston direktiivin 79/373/ETY muuttamisesta annetun direktiivin 2002/2/EY muuttamisesta

166

P6_TA(2006)0547
Ulkomaisia osakkuus- ja tytäryhtiöitä koskevat tilastot ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista (KOM(2005)0088 — C6-0084/2005 — 2005/0016(COD))

168

P6_TC1-COD(2005)0016
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2007 antamiseksi ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista

169

LIITE I
YHTEINEN MODUULI ULKOMAISTEN YRITYSTEN KYSEISESSÄ MAASSA SIJAITSEVIEN OSAKKUUS- JA TYTÄRYHTIÖIDEN LIIKETOIMINTAA KOSKEVISTA TILASTOISTA

174

LIITE II
YHTEINEN MODUULI KOTIMAISTEN YRITYSTEN ULKOMAILLA SIJAITSEVIEN OSAKKUUS- JA TYTÄRYHTIÖIDEN LIIKETOIMINTAA KOSKEVISTA TILASTOISTA

176

LIITE III
YKSITYISKOHTAISET MAANTIETEELLISET JA TOIMINTAKOHTAISET TASOT

177

P6_TA(2006)0548
Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä (Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline) (KOM(2006)0354 — C6-0206/2006 — 2006/0116(COD))

185

P6_TC1-COD(2006)0116
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2006 antamiseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä (Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline)

185

P6_TA(2006)0549
Vammojen ehkäisy ja turvallisuuden edistäminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi vammojen ehkäisystä ja turvallisuuden edistämisestä (KOM(2006)0329 — C6-0238/2006 — 2006/0106(CNS))

199

P6_TA(2006)0550
Teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (11877/2006 — C6-0265/2006 — 2006/0807(CNS))

205

P6_TA(2006)0551
Lääkkeiden vaikuttavat aineet
Kirjallinen kannanotto lääkkeiden vaikuttaviin aineisiin

213

 

Keskiviikko, 13. joulukuuta 2006

2006/C 317E/3

PÖYTÄKIRJA

215

ISTUNNON KULKU

215

Istunnon avaaminen

215

Vastaanotetut asiakirjat

215

Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

215

Laajentumisstrategia ja tärkeimmät haasteet 2006–2007 — Euroopan unionin valmius integroida uusia jäsenvaltioita — Institutionaaliset näkökohdat (keskustelu)

215

Poliittisten ryhmien kokoonpano

216

Esityslista

216

Puhemiehen julkilausuma

216

Äänestykset

216

Euroopan kemikaalivirasto ***II (äänestys)

217

Vaarallisista aineista annetun direktiivin 67/548/ETY muuttaminen (REACH) ***II (äänestys)

217

Bulgarian ja romanian lisääminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeudenkäyntikieliin * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

217

Bulgarian ja romanian lisääminen Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeudenkäyntikieliin * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

218

Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi (2008) ***II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

218

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

218

Lisätalousarvio N:o 6/2006 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

218

Jäsenvaltioiden tiettyjen televisiolähetyksiä koskevien säännösten koordinointi ***I (äänestys)

219

Euroopan globalisaatiorahaston perustaminen ***I (äänestys)

219

Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä niiltä osin kuin se koskee päästöjä ja ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta ***I (äänestys)

219

Rahoitustuki Irlannin kansainväliselle rahastolle (2007–2010) * (äänestys)

220

Banaaniala * (äänestys)

220

Radio- ja televisiolähetyspalvelujen ja tiettyjen muiden palvelujen alv-järjestelyt * (äänestys)

220

Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2007 (äänestys)

220

EU-Venäjä-huippukokous (äänestys)

221

Direktiivin 85/611/ETY täytäntöönpano (yhteissijoitusyritykset) (äänestys)

221

Laajentumisstrategia ja tärkeimmät haasteet 2006–2007 (äänestys)

222

Euroopan unionin valmius integroida uusia jäsenvaltioita — Institutionaaliset näkökohdat (äänestys)

222

Äänestysselitykset

222

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

223

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

223

Tietosuoja (keskustelu)

223

Eurooppa-neuvoston valmistelu (14.–15. joulukuuta 2006) (keskustelu)

224

Tervetulotoivotukset

224

Eurooppa-neuvoston valmistelu (14.–15. joulukuuta 2006) (jatkoan keskustelullen)

224

Tervetulotoivotukset

224

Eurooppa-neuvoston valmistelu (14.–15. joulukuuta 2006) (jatkoa keskustelulle)

224

Tervetulotoivotukset

224

Eurooppa-neuvoston valmistelu (14.–15. joulukuuta 2006) (jatkoa keskustelulle)

225

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

225

Ajokortit ***II (keskustelu)

226

Yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavat kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevat rakennevaatimukset ***I (keskustelu)

226

Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittäminen (asetuksen (EY) N:o 2424/2001 muuttaminen) * — Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittäminen (päätöksen 2001/886/YOS muuttaminen) * (keskustelu)

227

Väkivaltaiset videopelit (keskustelu)

227

Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttaminen (valiokunnat, kvestorit) (keskustelu)

227

Seuraavan istunnon esityslista

228

Istunnon päättäminen

228

LÄSNÄOLOLISTA

229

LIITE I

231

LIITE II

252

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

365

P6_TA(2006)0552
Euroopan kemikaalivirasto ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (7524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD))

365

P6_TC2-COD(2003)0256
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 13. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2005 antamiseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta

365

LIITE

366

P6_TA(2006)0553
Vaarallisista aineista annetun direktiivin 67/548/ETY muuttaminen (REACH) ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia (REACH) sekä Euroopan kemikaaliviraston perustamista koskevaan asetukseen (EY) N:o …/2006 (7525/3/2006 — C6-0268/2006 — 2003/0257(COD))

368

P6_TA(2006)0554
Bulgarian ja romanian lisääminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeudenkäyntikieliin *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttamiseksi kieliä koskevan järjestelyn osalta Bulgarian tasavallan ja Romanian tasavallan liittymisen johdosta bulgarian ja romanian huomioon ottamiseksi Euroopan unionin virallisina kielinä (15712/2006 — C6-0434/2006 — 2006/0813(CNS))

368

P6_TA(2006)0555
Bulgarian ja romanian lisääminen Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeudenkäyntikieliin *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttamisesta kieliä koskevan järjestelyn osalta bulgarian ja romanian lisäämiseksi työjärjestyksessä mainittuihin oikeudenkäyntikieliin (15715/2006 — C6-0435/2006 — 2006/0814(CNS))

369

P6_TA(2006)0556
Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi (2008) ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuodesta (2008) (14153/2/2006 — C6-0422/2006 — 2005/0203(COD))

369

P6_TA(2006)0557
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisistä suuntaviivoista neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta (14259/2006 — C6-0431/2006 — 2005/0090(CNS))

370

LIITE

371

P6_TA(2006)0558
Lisätalousarvio N:o 6/2006
Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi N:o 6/2006 varainhoitovuodeksi 2006, Pääluokka III — Komissio (15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD))

406

P6_TA(2006)0559
Jäsenvaltioiden tiettyjen televisiolähetyksiä koskevien säännösten koordinointi ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta (KOM(2005)0646 — C6-0443/2005 — 2005/0260(COD))

407

P6_TC1-COD(2005)0260
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/…/EY antamiseksi televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta

408

P6_TA(2006)0560
Euroopan globalisaatiorahaston perustaminen ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta (KOM(2006)0091 — C6-0082/2006 — 2006/0033(COD))

432

P6_TC1-COD(2006)0033
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2006 antamiseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta

432

P6_TA(2006)0561
Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä niiltä osin kuin se koskee päästöjä ja ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiltä osin kuin se koskee päästöjä ja ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta sekä direktiivien 72/306/ETY ja …/…/EY muuttamisesta (KOM(2005)0683 — C6-0007/2006 — 2005/0282(COD))

440

P6_TC1-COD(2005)0282
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. joulukuuta 2006, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta

441

LIITE I
PÄÄSTÖRAJAT

455

LIITE II
DIREKTIIVIN 70/156/ETY MUUTTAMINEN

456

P6_TA(2006)0562
Rahoitustuki Irlannin kansainväliselle rahastolle (2007–2010) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön rahoitustuesta Irlannin kansainväliselle rahastolle (2007–2010) (KOM(2006)0564 — C6-0423/2006 — 2006/0194(CNS))

458

P6_TA(2006)0563
Banaaniala *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetusten (ETY) N:o 404/93, (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 247/2006 muuttamisesta banaanialan osalta (KOM(2006)0489 — C6-0339/2006 — 2006/0173(CNS))

459

P6_TA(2006)0564
Radio- ja televisiolähetyspalvelujen ja tiettyjen muiden palvelujen alv-järjestelyt *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2002/38/EY muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen soveltamisajan osalta (KOM(2006)0739 — C6-0437/2006 — 2006/0245(CNS))

467

P6_TA(2006)0565
Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2007
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission lainsäädäntö- ja työohjelmasta vuodeksi 2007

467

P6_TA(2006)0566
EU—Venäjä-huippukokous
Euroopan parlamentin päätöslauselma Helsingissä24. marraskuuta 2006 pidetystä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta

474

P6_TA(2006)0567
Yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 85/611/ETY (UCITS III) täytäntöönpano
Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta komission direktiiviksi arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY täytäntöönpanosta ja tiettyjen määritelmien selventämisen osalta

478

P6_TA(2006)0568
Laajentumisstrategia ja tärkeimmät haasteet 2006–2007
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta laajentumisstrategiasta ja tärkeimmistä haasteista 2006–2007 (2006/2252(INI))

480

P6_TA(2006)0569
Euroopan unionin valmius integroida uusia jäsenvaltioita: institutionaaliset näkökohdat
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin valmiudesta integroida uusia jäsenvaltioita: institutionaaliset näkökohdat (2006/2226(INI))

485

 

Torstai, 14. joulukuuta 2006

2006/C 317E/4

PÖYTÄKIRJA

491

ISTUNNON KULKU

491

Istunnon avaaminen

491

Vastaanotetut asiakirjat

491

Vihreä kirja: Euroopan strategia kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi — Biomassaan ja biopolttoaineisiin sovellettava strategia — Välineen perustaminen ydinturvallisuuteen liittyvää apua varten * (keskustelu)

492

Muistosanat

493

Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

493

Äänestykset

495

Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi — Varainhoitovuosi 2007, neuvoston muuttama (äänestys)

495

Neuvoston muuttama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2007 (kaikki pääluokat) (äänestys)

497

Tiettyihin jäsenvaltioiden suunnittelemiin liikenteen alan lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin etukäteen sovellettava tarkastelu- ja kuulemismenettely (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

497

Rajavalvonnan poistaminen maantie- ja sisävesiliikenteessä (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

498

Salassapidettävien tilastotietojen luovuttaminen (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

498

Koillis-Atlantin kalastusta koskevat tilastotiedot (kodifioitu toisinto) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

498

Tiettyjen eläintautien hävittämis- ja valvontatoimiin sovellettavat yhteisön perusteet (kodifioitu toisinto) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

498

EY:n ja Paraguayn sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

499

Tutkimus- ja kehitystoiminta älykkäiden valmistusjärjestelmien alalla (EY:n ja Australian, Kanadan, Norjan, Sveitsin, Korean tasavallan, Japanin ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

499

Sokerialan yhteinen markkinajärjestely (laajentumisesta johtuva sokerialan väliaikainen rakenneuudistusjärjestelmä) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

499

Huumetorjuntaa ja tiedotusta koskeva erityisohjelma (2007–2013) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

499

Yksityisoikeus (2007–2013) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

500

Euroopan pakolaisrahaston perustaminen (2008–2013) ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

500

Yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavat kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevat rakennevaatimukset ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

500

Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevan eurooppalaisen rahaston perustaminen (2007–2013) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

501

Terrorismin ehkäiseminen, torjuntavalmius ja seurausten hallinta (2007–2013) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

501

Valiokuntien jäsenten lukumäärä (äänestys)

501

Euroopan tasa-arvoinstituutti ***II (äänestys)

501

Ajokortit ***II (äänestys)

502

Työjärjestyksen 81 artiklan (Täytäntöönpanomääräykset) muuttaminen (äänestys)

502

Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttaminen (valiokunnat, kvestorit) (äänestys)

502

Ulkorajarahaston perustaminen (2007–2013) ***I (äänestys)

502

Euroopan palauttamisrahaston perustaminen (2008–2013) ***I (äänestys)

503

Lastenlääkkeet ***I (äänestys)

503

Eurooppalainen vähäisten vaatimusten menettely ***I (äänestys)

503

Perusoikeudet ja kansalaisuus (2007–2013) * (äänestys)

504

Rikosoikeus (2007–2013) * (äänestys)

504

Rikosten ehkäiseminen ja torjunta (2007–2013) * (äänestys)

504

Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittäminen (asetuksen (EY) N:o 2424/2001 muuttaminen) * (äänestys)

505

Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittäminen (päätöksen 2001/886/YOS muuttaminen) * (äänestys)

505

Välineen perustaminen ydinturvallisuuteen liittyvää apua varten * (äänestys)

505

Jäsenvaltioiden ulkorajojen ylittämiseen oikeuttava viisumi * (äänestys)

506

Saharov-palkinto (äänestys)

506

Tietosuoja rikosasioita koskevassa poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä (äänestys)

506

Vihreä kirja: Euroopan strategia kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi (äänestys)

507

Biomassaan ja biopolttoaineisiin sovellettava strategia (äänestys)

507

Äänestysselitykset

507

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

508

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

508

Arvopapereita koskeva Haagin yleissopimus (keskustelu)

508

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

509

Fidžisaarten tilanne

509

Liberiassa ja Haitilla toimivien YK:n joukkojen sekaantuminen seksuaaliseen hyväksikäyttöön

509

Burman tilanne

509

Äänestykset

509

Fidžisaarten tilanne (äänestys)

510

Liberiassa ja Haitilla toimivien YK:n joukkojen sekaantuminen seksuaaliseen hyväksikäyttöön (äänestys)

510

Burman tilanne (äänestys)

510

Arvopapereita koskeva Haagin yleissopimus (äänestys)

511

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

511

Valtakirjojen tarkastus

511

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

511

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

512

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

513

Seuraavien istuntojen aikataulu

513

Istuntokauden keskeyttäminen

513

LÄSNÄOLOLISTA

514

LIITE I

516

LIITE II

546

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

588

P6_TA(2006)0570
Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2007 (kaikki pääluokat)
Euroopan parlamentin päätöslauselma neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2007 (kaikki pääluokat) (15637/2006 — C6-0442/2006 — 2006/2018(BUD) — 2006/2018B(BUD)) ja oikaisukirjelmistä N:o 1/2007 (SEC(2006)0762), 2/2007 (13886/2006 — C6-0341/2006) ja 3/2007 (15636/2006 — C6-0443/2006) esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2007

588

LIITE

595

P6_TA(2006)0571
Tiettyihin jäsenvaltioiden suunnittelemiin liikenteen alan lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin etukäteen sovellettava tarkastelu- ja kuulemismenettely (kodifioitu toisinto) ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tiettyihin jäsenvaltioiden suunnittelemiin liikenteen alan lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin etukäteen sovellettavasta tarkastelu- ja kuulemismenettelystä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0284 — C6-0185/2006 — 2006/0099(COD))

598

P6_TA(2006)0572
Rajavalvonnan poistaminen maantie- ja sisävesiliikenteessä (kodifioitu toisinto) ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi valvonnan poistamisesta jäsenvaltioiden rajoilla maantie- ja sisävesiliikenteessä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0432 — C6-0261/2006 — 2006/0146(COD))

599

P6_TA(2006)0573
Salassapidettävien tilastotietojen luovuttaminen (kodifioitu toisinto) ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston (Euratom, EY) asetukseksi salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0477 — C6-0290/2006 — 2006/0159(COD))

600

P6_TA(2006)0574
Koillis-Atlantin kalastusta koskevat tilastotiedot (kodifioitu toisinto) ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0497 — C6-0301/2006 — 2006/0164(COD))

600

P6_TA(2006)0575
Tiettyjen eläintautien hävittämis- ja valvontatoimiin sovellettavat yhteisön perusteet (kodifioitu toisinto) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tiettyjen eläintautien hävittämis- ja valvontatoimiin sovellettavista yhteisön perusteista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0315 — C6-0236/2006 — 2006/0104(CNS))

601

P6_TA(2006)0576
EY:n ja Paraguayn sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Paraguayn tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta (KOM(2006)0266 — C6-0308/2006 — 2006/0094(CNS))

602

P6_TA(2006)0577
Tutkimus- ja kehitystoiminta älykkäiden valmistusjärjestelmien alalla (EY:n ja Australian, Kanadan, Norjan, Sveitsin, Korean tasavallan, Japanin ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi valtuutuksesta tehdä sopimus, jolla uusitaan ja muutetaan tutkimus- ja kehitystoiminnasta älykkäiden valmistusjärjestelmien (IMS) alalla tehty Euroopan yhteisön ja Australian, Kanadan, Efta-maiden Norjan ja Sveitsin, Korean tasavallan, Japanin ja Amerikan yhdysvaltojen välinen sopimus (KOM(2006)0343 — C6-0373/2006 — 2006/0111(CNS))

602

P6_TA(2006)0578
Sokerialan yhteinen markkinajärjestely (laajentumisesta johtuva sokerialan väliaikainen rakenneuudistusjärjestelmä) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 318/2006 ja yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 320/2006 muuttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (KOM(2006)0677 — C6-0424/2006 — 2006/0226(CNS))

603

P6_TA(2006)0579
Huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskeva erityisohjelma (2007–2013) ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2006)0230 — C6-0095/2005 — 2005/0037B(COD))

604

P6_TC1-COD(2005)0037B
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2007/EY tekemiseksi huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista

604

P6_TA(2006)0580
Yksityisoikeus (2007–2013) ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yksityisoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005)0122 — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD))

612

P6_TC1-COD(2005)0040
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2007 tekemiseksi huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa

613

P6_TA(2006)0581
Euroopan pakolaisrahaston perustaminen (2008-2013) ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008-2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD))

621

P6_TC1-COD(2005)0046
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2007/EY tekemiseksi Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa ja neuvoston päätöksen 2004/904/EY kumoamisesta

621

P6_TA(2006)0582
Yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavat kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevat rakennevaatimukset ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2978/94 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 417/2002 muuttamisesta (KOM(2006)0111 — C6-0104/2006 — 2006/0046(COD))

650

P6_TC1-COD(2006)0046
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o … 2007 antamiseksi yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 417/2002 muuttamisesta

650

P6_TA(2006)0583
Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevan eurooppalaisen rahaston perustaminen (2007–2013) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevan eurooppalaisen rahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 — C6-0238/2005 — 2005/0048(CNS))

652

LIITE

652

P6_TA(2006)0584
Terrorismin ehkäiseminen, torjuntavalmius ja seurausten hallinta (2007–2013) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi terrorismin ehkäisemistä, torjuntavalmiutta ja seurausten hallintaa koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 — Turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskeva yleisohjelma (KOM(2005)0124 — C6-0241/2005 — 2005/0034(CNS))

678

P6_TA(2006)0585
Valiokuntien jäsenten lukumäärä
Euroopan parlamentin päätös valiokuntien jäsenten lukumäärästä

688

P6_TA(2006)0586
Euroopan tasa-arvoinstituutti ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta (10351/1/2006 — C6-0314/2006 — 2005/0017(COD))

689

P6_TC2-COD(2005)0017
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 14. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2006 antamiseksi Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta

690

P6_TA(2006)0587
Ajokortit ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ajokorteista (9010/1/2006 — C6-0312/2006 — 2003/0252(COD))

701

P6_TC2-COD(2003)0252
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 14. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/…/EY antamiseksi ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti)

702

LIITE I
YHTEISÖN AJOKORTTIMALLIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

714

LIITE II

724

LIITE III
MOOTTORIAJONEUVON KULJETTAMISEEN VAADITTAVAA FYYSISTÄ JA HENKISTÄ SUORITUSKYKYÄ KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

734

LIITE IV
KÄYTÄNNÖN AJOKOKEIDEN VASTAANOTTAJIA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

739

LIITE V
KOULUTUSTA JA KOETTA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET 4 ARTIKLAN 4 KOHDAN B ALAKOHDAN TOISESSA ALAKOHDASSA MÄÄRITELTYJEN YHDISTELMIEN OSALTA

742

LIITE VI
KOULUTUSTA JA KOETTA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET A-LUOKKAAN KUULUVIEN MOOTTORIPYÖRIEN OSALTA (PORTAITTAINEN AJOLUPA)

743

LIITE VII

743

LIITE VIII
VASTAAVUUSTAULUKKO

744

P6_TA(2006)0588
Työjärjestyksen 81 artiklan (Täytäntöönpanomääräykset) muuttaminen
Euroopan parlamentin päätös Euroopan parlamentin työjärjestyksen 81 artiklan (Täytäntöönpanomääräykset) muuttamisesta (2006/2211(REG))

747

P6_TA(2006)0589
Työjärjestyksen muuttaminen (kvestorit, valiokuntien puheenjohtajistot)
Euroopan parlamentin päätös Euroopan parlamentin työjärjestyksen 15 artiklan ja 182 artiklan 1 kohdan muuttamisesta — Kvestorien ja valiokuntien puheenjohtajistojen valinta (2006/2287(REG))

749

P6_TA(2006)0590
Ulkorajarahaston perustaminen (2007–2013) ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD))

749

P6_TC1-COD(2005)0047
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2007/EY tekemiseksi ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa

750

P6_TA(2006)0591
Euroopan palauttamisrahaston perustaminen (2008–2013) ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan palauttamisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD))

782

P6_TC1-COD(2005)0049
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o …/2007/EY tekemiseksi Euroopan palauttamisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa

783

P6_TA(2006)0592
Lastenlääkkeet ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lastenlääkkeistä sekä asetuksen (ETY) N:o 1768/92, direktiivin 2001/20/EY, direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o …/2006 muuttamisesta (KOM(2006)0640 — C6-0356/2006 — 2006/0207(COD))

812

P6_TC1-COD(2006)0207
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2006 antamiseksi lastenlääkkeistä annetun asetuksen (EY) N:o …/2006 muuttamisesta

812

P6_TA(2006)0593
Eurooppalainen vähäisten vaatimusten menettely ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta vähäisten vaatimusten menettelystä (KOM(2005)0087 — C6-0082/2005 — 2005/0020(COD))

814

P6_TC1-COD(2005)0020
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2007 antamiseksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä

814

LIITE I

826

832

LIITE II

833

LIITE III

835

LIITE IV

837

P6_TA(2006)0594
Perusoikeudet ja kansalaisuus (2007–2013) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi perusoikeuksia ja kansalaisuutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005)0122 — C6-0236/2005 — 2005/0038(CNS))

838

LIITE

839

P6_TA(2006)0595
Rikosoikeus (2007–2013) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi rikosoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS))

847

LIITE

847

P6_TA(2006)0596
Rikosten ehkäiseminen ja torjunta (2007–2013) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi rikosten ehkäisemistä ja torjuntaa koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007–2013 — Turvallisuutta ja vapauksien suojelua koskeva yleisohjelma (KOM(2005)0124 — C6-0242/2005 — 2005/0035(CNS))

856

P6_TA(2006)0597
Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittäminen (asetus) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2424/2001 muuttamisesta (KOM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS))

862

P6_TA(2006)0598
Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittäminen (päätös) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä tehdyn neuvoston päätöksen 2001/886/YOS muuttamisesta (KOM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS))

863

P6_TA(2006)0599
Välineen perustaminen ydinturvallisuuteen liittyvää apua varten *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi välineen perustamisesta ydinturvallisuuteen liittyvää apua varten (9037/2006 — C6-0153/2006 — 2006/0802(CNS))

863

P6_TA(2006)0600
Jäsenvaltioiden ulkorajojen ylittämiseen oikeuttava viisumi *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (KOM(2006)0084 — C6-0256/2006 — 2006/0022(CNS))

869

P6_TA(2006)0601
Saharov-palkinnon seuranta
Euroopan parlamentin päätöslauselma Saharov-palkinnon seurannasta

871

P6_TA(2006)0602
Tietosuoja rikosasioita koskevassa poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä
Euroopan parlamentin suositus neuvostolle tietosuojaa rikosasioita koskevassa poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä käsittelevää puitepäätöstä koskevien neuvottelujen edistymisestä (2006/2286(INI))

872

P6_TA(2006)0603
Vihreä kirja: Euroopan strategia kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan strategiasta kestävän, kilpailukykyisen ja varman energiahuollon turvaamiseksi — Vihreä kirja (2006/2113(INI))

876

P6_TA(2006)0604
Biomassaan ja biopolttoaineisiin sovellettava strategia
Euroopan parlamentin päätöslauselma biomassaan ja biopolttoaineisiin sovellettavasta strategiasta (2006/2082(INI))

890

P6_TA(2006)0605
Fidžin tilanne
Euroopan parlamentin päätöslauselma Fidžin tilanteesta

898

P6_TA(2006)0606
Liberiassa ja Haitilla toimivien YK:n joukkojen sekaantuminen seksuaaliseen hyväksikäyttöön
Euroopan parlamentin päätöslauselma Liberiassa ja Haitilla toimivien YK:n joukkojen sekaantumisesta seksuaaliseen hyväksikäyttöön

899

P6_TA(2006)0607
Burman tilanne
Euroopan parlamentin päätöslauselma Burman tilanteesta

902

P6_TA(2006)0608
Arvopapereita koskeva Haagin yleissopimus
Euroopan parlamentin päätöslauselma arvopapereita koskevan Haagin yleissopimuksen allekirjoittamisen vaikutuksista

904


 

II   Valmistavat säädökset

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

Maanantai, 18. joulukuuta 2006

2006/C 317E/5

PÖYTÄKIRJA

906

ISTUNNON KULKU

906

Istuntokauden uudelleen avaaminen

906

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

906

Vastaanotetut asiakirjat

906

Tervetulotoivotukset

906

REACH-ohjelman ja tutkimuksen 7. puiteohjelman allekirjoittaminen

907

Eurooppa-neuvoston kokous 14.–15. joulukuuta 2006 — Puheenjohtajavaltio Suomen toimintakausi (keskustelu)

907

Seuraavien istuntojen aikataulu

907

Istuntokauden keskeyttäminen

907

LÄSNÄOLOLISTA

908


 

2006/C 317E/6

s32


FI

 

Top