Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:300E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 300, 09. joulukuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 300E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
9. joulukuuta 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2006-2007

 

Istunnot 12.-15. kesäkuuta 2006

 

Maanantai 12. kesäkuuta 2006

2006/C 300E/01

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Vetoomukset

Määrärahojen siirrot

Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Istuntokalenteri

Käsittelyjärjestys

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Vetoomusvaliokunnan käsittelemät asiat (2004-2005) (keskustelu)

Pakkoprostituutio vuoden 2006 jalkapallon MM-kisoissa (keskustelu)

Esityslista

Pohjaveden suojelu pilaantumiselta *** II (keskustelu)

Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE) *** II (keskustelu)

Tulvien arviointi ja hallinta *** I (keskustelu)

Turismin edistämistoimet (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

13

 

Tiistai 13. kesäkuuta 2006

2006/C 300E/02

PÖYTÄKIRJA

15

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007-2013) *** I — Ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma (2007-2011) * (keskustelu)

Äänestykset

Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan mukauttaminen maaseudun kehittämisen osalta * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen VIII mukauttaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Alppeja koskevan yleissopimuksen vuoristoalueiden maataloutta koskeva pöytäkirja * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Alppeja koskevan yleissopimuksen maaperän suojelua, energiaa ja matkailua koskevat pöytäkirjat * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Pohjaveden suojelu pilaantumiselta *** II (äänestys)

Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE) *** II (äänestys)

Tulvien arviointi ja hallinta *** I (äänestys)

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus * (lopullinen äänestys)

Guantánamon vankien tilanne (äänestys)

Terveydenhoitoalan työntekijöiden suojaaminen veren kautta tarttuvilta infektioilta (jatkoa äänestyksille)

Vetoomusvaliokunnan käsittelemät asiat (2004-2005) (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Tervetulotoivotukset

Influenssapandemiaa koskevat valmius- ja reagointisuunnitelmat Euroopan yhteisössä (keskustelu)

Ihmisoikeustilanne Tunisiassa (keskustelu)

EU:n ja Venäjän 17. huippukokous (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Asiassa C-176/03 annetun tuomion seuraukset (keskustelu)

Henkilötietojen suojaaminen (poliisi- ja oikeudellinen yhteistyö) * (keskustelu)

Eurooppalainen täytäntöönpanomääräys ja tuomittujen siirtäminen * (keskustelu)

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus *** I (keskustelu)

Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

29

LIITE I

31

LIITE II

40

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

88

P6_TA(2006)0246
Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan mukauttaminen maaseudun kehittämisen osalta *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan mukauttamisesta maaseudun kehittämisen osalta (KOM(2006)0152 — C6-0133/2006 — 2006/0053(CNS))

88

P6_TA(2006)0247
Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen VIII mukauttaminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteen VIII mukauttamisesta (KOM(2006)0152 — C6-0134/2006 — 2006/0054(CNS))

88

P6_TA(2006)0248
EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2005)0351 — C6-0139/2006 — 2005/0140(CNS))

89

P6_TA(2006)0249
Alppeja koskevan yleissopimuksen vuoristoalueiden maataloutta koskeva pöytäkirja *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Alppeja koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoristoalueiden maataloutta koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2006)0170 — C6-0144/2006 — 2006/0059(CNS))

89

P6_TA(2006)0250
Alppeja koskevan yleissopimuksen maaperän suojelua, energiaa ja matkailua koskevat pöytäkirjat *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Alppeja koskevaan yleissopimukseen liitettävien maaperän suojelua, energiaa ja matkailua koskevien pöytäkirjojen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2006)0080 — C6-0099/2006 — 2006/0026(CNS))

90

P6_TA(2006)0251
Pohjaveden suojelu pilaantumiselta *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pohjaveden suojelusta pilaantumiselta (12062/1/2005 — C6-0055/2006 — 2003/0210(COD))

91

P6_TC2-COD(2003)0210
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 13. kesäkuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/.../EY antamiseksi pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta

91

LIITE I
POHJAVEDEN LAATUNORMIT

101

LIITE II
POHJAVEDEN PILAAVIEN AINEIDEN JA PILAANTUMISEN INDIKAATTORIEN RAJA-ARVOT

102

LIITE III
POHJAVEDEN KEMIALLISEN TILAN ARVIOINTI

103

LIITE IV
MERKITYKSELLISTEN JA PYSYVIEN NOUSEVIEN MUUTOSSUUNTIEN TUNNISTAMINEN JA KÄÄNTÄMINEN LASKEVIKSI

104

P6_TA(2006)0252
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE) *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (12064/2/2005 — C6-0054/2006 — 2004/0175(COD))

106

P6_TC2-COD(2004)0175
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 13. kesäkuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/.../EY antamiseksi yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta

106

LIITE I
DIREKTIIVIN 6 ARTIKLAN A ALAKOHDASSA, 8 ARTIKLAN 1 KOHDASSA JA 9 ARTIKLAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUT PAIKKATIETORYHMÄT

119

LIITE II
DIREKTIIVIN 6 ARTIKLAN A ALAKOHDASSA, 8 ARTIKLAN 1 KOHDASSA JA 9 ARTIKLAN B ALAKOHDASSA TARKOITETUT PAIKKATIETORYHMÄT

120

LIITE III
DIREKTIIVIN 6 ARTIKLAN B ALAKOHDASSA JA 9 ARTIKLAN B ALAKOHDASSA TARKOITETUT PAIKKATIETORYHMÄT

121

P6_TA(2006)0253
Tulvien arviointi ja hallinta *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tulvien arvioinnista ja hallinnasta (KOM(2006)0015 — C6-0020/2006 — 2006/0005(COD))

123

P6_TC1-COD(2006)0005
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/.../EY antamiseksi tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta

123

LIITE
TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMAT

135

P6_TA(2006)0254
Guantánamon vankien tilanne
Euroopan parlamentin päätöslauselma Guantánamon vankien tilanteesta

136

P6_TA(2006)0255
Vetoomusvaliokunnan käsittelemät asiat (2004-2005)
Euroopan parlamentin päätöslauselma vetoomusvaliokunnan käsittelemistä asioista parlamentin toimintavuonna (maaliskuu 2004-joulukuu 2005) (2005/2135(INI))

138

 

Keskiviikko 14. kesäkuuta 2006

2006/C 300E/03

PÖYTÄKIRJA

143

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Eurooppa-neuvosto (Bryssel, 15. ja 16. kesäkuuta 2006) (keskustelu)

Tervetulotoivotukset

Äänestykset

Eurooppalainen täytäntöönpanomääräys ja tuomittujen siirtäminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus *** I (äänestys)

Henkilötietojen suojaaminen (poliisi- ja oikeudellinen yhteistyö) * (äänestys)

Influenssapandemiaa koskevat valmius- ja reagointisuunnitelmat Euroopan yhteisössä (äänestys)

Asiassa C-176/03 annetun tuomion seuraukset (äänestys)

Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille (äänestys)

Bulgaria ja Romania (Eurooppa-neuvosto 15. ja 16. kesäkuuta 2006) (äänestys)

Harkintakauden jatkotoimet (Eurooppa-neuvosto 15. ja 16. kesäkuuta 2006) (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Kestävän kehityksen strategia (keskustelu)

Rasistisen ja homofobisen väkivallan nousu Euroopassa (keskustelu)

Pien- ja kevytaseet (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Yhteiset siviili-ilmailun turvaamista koskevat säännöt *** I (keskustelu)

Eurooppalaisen rautatieliikenteen merkinantojärjestelmän käyttöönotto (keskustelu)

Rannikkokalastus (keskustelu)

Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanotoimenpiteet (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

155

LIITE I

157

LIITE II

165

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

201

P6_TA(2006)0256
Eurooppalainen täytäntöönpanomääräys ja tuomittujen siirtäminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteesta neuvoston puitepäätöksen tekemiseksi eurooppalaisesta täytäntöönpanomääräyksestä ja tuomittujen siirtämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (7307/2005 — C6-0139/2005 — 2005/0805(CNS))

201

P6_TA(2006)0257
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta (KOM(2005)0399 — C6-0256/2005 — 2005/0166(COD))

216

P6_TC1-COD(2005)0166
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. kesäkuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2006 antamiseksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta (uudelleenlaadittu toisinto)

216

LIITE I

227

LIITE II
KUMOTTU ASETUS JA SEN MUUTOKSET

228

LIITE III
VASTAAVUUSTAULUKKO

228

P6_TA(2006)0258
Henkilötietojen suojaaminen (poliisi- ja oikeudellinen yhteistyö) *
Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta (KOM(2005)0475 — C6-0436/2005 — 2005/0202(CNS))

231

P6_TA(2006)0259
Influenssapandemiaa koskevat valmius- ja reagointisuunnitelmat Euroopan yhteisössä
Euroopan parlamentin päätöslauselma influenssapandemiaa koskevista valmius- ja reagointisuunnitelmista Euroopan yhteisössä (2006/2062(INI))

250

P6_TA(2006)0260
Asiassa C-176/03 annetun tuomion seuraukset
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 13. syyskuuta 2005 antaman tuomion seurauksista (asia C-176/03 komissio vastaan neuvosto) (2006/2007(INI))

255

P6_TA(2006)0261
Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille
Euroopan parlamentin päätöslauselma puitestrategiasta ”Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille” (2005/2191(INI))

259

P6_TA(2006)0262
Bulgaria ja Romania (Eurooppa-neuvoston kokous 15. ja 16. kesäkuuta 2006)
Euroopan parlamentin päätöslauselma Bulgarian ja Romanian liittymisestä

265

P6_TA(2006)0263
Harkintakauden jatkotoimet (Eurooppa-neuvoston kokous 15. ja 16. kesäkuuta 2006)
Euroopan parlamentin päätöslauselma harkintakauden jatkotoimista ja Euroopan tulevaisuuden analyysistä

267

 

Torstai 15. kesäkuuta 2006

2006/C 300E/04

PÖYTÄKIRJA

270

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Esityslista

Vastaanotetut asiakirjat

Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta — vuosikertomus 2004 (keskustelu)

Tervetulotoivotukset

Valiokuntien ja valtuuskuntien nimittäminen

Työjärjestyksen tulkinta

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Äänestykset

Kalastustuotteiden maihintuontia jäsenvaltioissa koskevien tietojen toimittaminen *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007- 2013) *** I (äänestys)

Ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma (2007-2011) * (äänestys)

Yhteiset siviili-ilmailun turvaamista koskevat säännöt *** I (äänestys)

Yhteisen rahan käyttöönotto Sloveniassa * (äänestys)

Ihmisoikeustilanne Tunisiassa (äänestys)

EU:n ja Venäjän 17. huippukokous (äänestys)

Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanotoimenpiteet (äänestys)

Kestävän kehityksen strategia (äänestys)

Rasistisen ja homofobisen väkivallan nousu Euroopassa (äänestys)

Pien- ja kevytaseet (äänestys)

Eurooppalaisen rautatieliikenteen merkinantojärjestelmän käyttöönotto (äänestys)

Rannikkokalastus (äänestys)

Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta — vuosikertomus 2004 (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Puulastujen käyttö viinin vanhentamisessa — Puulastujen käyttö Euroopan viinituotannossa (keskustelu)

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

Itä-Timor

Syyria: ihmisoikeusrikkomukset

Pohjois-Korea: ihmisoikeusrikkomukset

Parlamentin kokoonpano

Valtakirjojen tarkastus

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Äänestykset

Itä-Timor (äänestys)

Syyria: ihmisoikeusrikkomukset (äänestys)

Pohjois-Korea: ihmisoikeusrikkomukset (äänestys)

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

288

LIITE I

290

LIITE II

307

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

392

P6_TA(2006)0264
Kalastustuotteiden maihintuontia jäsenvaltioissa koskevien tietojen toimittaminen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastustuotteiden maihintuontia jäsenvaltioissa koskevien tietojen toimittamisesta (KOM(2005)0566 — C6-0376/2005 — 2005/0223(COD))

392

P6_TC1-COD(2005)0223
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. kesäkuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2006 tekemiseksi jäsenvaltioissa tapahtuvaa kalastustuotteiden maihintuontia koskevien tilastotietojen toimittamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1382/91 kumoamisesta

392

LIITE I
TOIMITETTAVIEN TILASTOTIETOJEN MUOTO

396

LIITE II
MAAKOODIEN LUETTELO

397

LIITE III
KUVAUSKOODIEN LUETTELO

398

LIITE IV
LUETTELO KALASTUSTUOTTEIDEN LOPPUKÄYTÖN KOODEISTA

399

P6_TA(2006)0265
Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007-2013) *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007-2013) (KOM(2005)0119 — C6-0099/2005 — 2005/0043(COD))

400

P6_TC1-COD(2005)0043
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. kesäkuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2006/EY tekemiseksi Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007-2013)

401

LIITE I
TEKNOLOGISET TAVOITTEET SEKÄ AIHEALUEIDEN JA TOIMIEN PÄÄPIIRTEET

411

LIITE II
RAHOITUKSEN OHJEELLINEN JAKAUTUMINEN ERI OHJELMIEN KESKEN

452

LIITE III
RAHOITUSJÄRJESTELYT

453

P6_TA(2006)0266
Ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma (2007-2011) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2007-2011) (KOM(2005)0119 — C6-0112/2005 — 2005/0044(CNS))

456

P6_TA(2006)0267
Yhteiset siviili-ilmailun turvaamista koskevat säännöt *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä (KOM(2005)0429 — C6-0290/2005 — 2005/0191(COD))

463

P6_TC1-COD(2005)0191
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. kesäkuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2006 antamiseksi yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta

464

LIITE
YHTEISET PERUSVAATIMUKSET SIVIILI-ILMAILUN TURVAAMISEKSI SIIHEN KOHDISTUVILTA LAITTOMILTA TEOILTA (4 ARTIKLA)

475

P6_TA(2006)0268
Yhteisen rahan käyttöönotto Sloveniassa *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Sloveniassa 1 päivänä tammikuuta 2007 (KOM(2006)0225 — C6-0164/2006 — 2006/0077(CNS))

479

P6_TA(2006)0269
Tunisia
Euroopan parlamentin päätöslauselma Tunisiasta

480

P6_TA(2006)0270
EU:n ja Venäjän 17. huippukokous
Euroopan parlamentin päätöslauselma Sotšissa 25. toukokuuta 2006 pidetystä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta

482

P6_TA(2006)0271
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanotoimenpiteet
Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksista rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteiksi

485

P6_TA(2006)0272
Kestävän kehityksen strategia
Euroopan parlamentin päätöslauselma kestävän kehityksen strategian uudelleentarkastelusta

487

P6_TA(2006)0273
Rasistisen ja homofobisen väkivallan nousu Euroopassa
Euroopan parlamentin päätöslauselma rasistisen ja homofobisen väkivallan noususta Euroopassa

491

P6_TA(2006)0274
Pien- ja kevytaseet
Euroopan parlamentin päätöslauselma pienaseista ja kevytaseista ja vuonna 2006 pidettävästä pienaseiden ja kevytaseiden laittoman kaupan estämistä, torjumista ja poistamista kaikissa muodoissaan koskevan YK:n toimintaohjelman tarkistuskonferenssista sekä kansainvälisen asekauppasopimuksen tekemisestä

496

P6_TA(2006)0275
Eurooppalaisen rautatieliikenteen merkinantojärjestelmän käyttöönotto
Euroopan parlamentin päätöslauselma eurooppalaisen rautatieliikenteen merkinantojärjestelmän ERTMS/ETCS käyttöönotosta (2005/2168(INI))

499

P6_TA(2006)0276
Rannikkokalastus
Euroopan parlamentin päätöslauselma rannikkokalastuksesta ja rannikkokalastajayhteisöjen kohtaamista ongelmista (2004/2264(INI))

504

P6_TA(2006)0277
Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta — vuosikertomus 2004
Euroopan parlamentin päätöslauselma yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta — vuosikertomus 2004 (2005/2184(INI))

508

P6_TA(2006)0278
Itä-Timor
Euroopan parlamentin päätöslauselma Itä-Timorista

517

P6_TA(2006)0279
Syyria
Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyriasta

519

P6_TA(2006)0280
Pohjois-Korea
Euroopan parlamentin päätöslauselma Pohjois-Koreasta

521


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

** I

Yhteistoimintamenettely: ensimmäinen käsittely

** II

Yhteistoimintamenettely: toinen käsittely

***

Hyväksyntämenettely

*** I

Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely

*** II

Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely

*** III

Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy komission ehdottaman oikeusperustan mukaan.)

Tietoa äänestyksistä

Jollei toisin ole määrätty, esittelijät ovat kirjallisesti ilmoittaneet puhemiehelle kantansa tarkistuksiin.

Valiokunnista käytetyt lyhenteet

AFET

ulkoasiainvaliokunta

DEVE

kehitysyhteistyövaliokunta

INTA

kansainvälisen kaupan valiokunta

BUDG

budjettivaliokunta

CONT

talousarvion valvontavaliokunta

ECON

talous- ja raha-asioiden valiokunta

EMPL

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

ENVI

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

ITRE

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

IMCO

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

TRAN

liikenne- ja matkailuvaliokunta

REGI

aluekehitysvaliokunta

AGRI

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

PECH

kalatalousvaliokunta

CULT

kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

JURI

oikeudellisten asioiden valiokunta

LIBE

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

AFCO

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

FEMM

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

PETI

vetoomusvaliokunta

Poliittisista ryhmistä käytetyt lyhenteet

PPE-DE

Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä

PSE

Euroopan parlamentin sosialidemokraattien ryhmä

ALDE

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä

Verts/ALE

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä

GUE/NGL

Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto

IND/DEM

Itsenäisyys/demokratia -ryhmä

UEN

Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä

NI

Sitoutumattomat

FI

 

Top