EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:227E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 227, 21. syyskuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 227E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
21. syyskuu 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Euroopan parlamentti

 

Maanantai, 26. syyskuuta 2005

2006/C 227E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Vastaanotetut asiakirjat

Vetoomukset

Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen

Bulgarialaisten ja romanialaisten tarkkailijoiden vastaanottaminen

Käsittelyjärjestys

Parlamentin työn painopisteet (keskustelu)

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puolan Solidaarisuus-liikkeen 25-vuotispäivä ja sen sanoma Euroopalle (keskustelu)

1. Luottolaitosten liiketoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen, 2. Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyys ***I (keskustelu)

Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteinen tilintarkastus ***I (keskustelu)

EY:n ja Komorien tonnikalan pyyntiä koskevan sopimuksen pöytäkirja (2005—2010) * (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

10

LIITE

12

 

Tiistai, 27 päivänä syyskuuta 2005

2006/C 227E/2

PÖYTÄKIRJA

13

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevat menettelyt * (keskustelu)

Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välinen viininviljelysopimus (keskustelu)

Äänestykset

Julkisia hankintoja koskevan direktiivin oikaiseminen ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EY:n ja Bulgarian sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EY:n ja Kroatian sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Euroopan lääkeviraston maksulliset palvelut * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EY:n ja Komorien tonnikalan pyyntiä koskevan sopimuksen pöytäkirja (2005—2010) * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Marios Matsakisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Tietojen säilyttäminen rikosten, terrorismi mukaan lukien, torjumiseksi (työjärjestyksen 131 artikla) (lopullinen äänestys)

Pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevat menettelyt * (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Alueellisen yhteenkuuluvuuden rooli aluekehityksessä — Syrjäisimpien alueiden tiiviimpi kumppanuus (keskustelu)

Lainsäätäjän käsiteltävinä olevien lainsäädäntöehdotusten tarkastelun tulos (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Reumasairaudet (kirjallinen kannanotto)

Yhteisön rautateiden kehittäminen ***I — Veturien ja junien kuljettamisesta vastaavan henkilökunnan lupajärjestelmä ***I — Kansainvälisen rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet ***I — Rautateiden tavaraliikennepalvelujen sopimusperusteiset laatuvaatimukset ***I (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

24

LIITE I

26

LIITE II

30

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

39

P6_TA(2005)0342
Julkisia hankintoja koskevan direktiivin oikaiseminen ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2004/18/EY oikaisemisesta (KOM(2005)0214 — C6-0155/2005 — 2005/0100(COD))

39

P6_TA(2005)0343
EY:n ja Bulgarian sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2005)0158 — C6-0177/2005 — 2005/0060(CNS))

39

P6_TA(2005)0344
EY:n ja Kroatian sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2005)0159 — C6-0173/2005 — 2005/0059(CNS))

40

P6_TA(2005)0345
Euroopan lääkeviraston maksulliset palvelut *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan lääkeviraston maksullisista palveluista annetun asetuksen (EY) N:o 297/95 muuttamisesta (KOM(2005)0106 — C6-0137/2005 — 2005/0023(CNS))

40

P6_TA(2005)0346
EY:n ja Komorien tonnikalan pyyntiä koskevan sopimuksen pöytäkirja (2005—2010) *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Komorien islamilaisen liittotasavallan hallituksen välisessä Komorien rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2010 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä (KOM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS))

42

P6_TA(2005)0347
Marios Matsakisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
Euroopan parlamentin päätös Marios Matsakisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2004/2194(IMM))

44

P6_TA(2005)0348
Tietojen säilyttäminen rikosten, terrorismi mukaan lukien, torjumiseksi *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Ranskan tasavallan, Irlannin, Ruotsin kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi yleisesti saatavilla olevien sähköisen viestinnän palvelujen tarjoamiseen liittyvien ja sen yhteydessä käsiteltyjen ja tallennettujen tietojen ja julkisia viestintäverkkoja koskevien tietojen säilyttämisestä rikosten ja rikollisten tekojen, terrorismi mukaan lukien, torjumiseksi, tutkimiseksi ja selvittämiseksi ja niistä syytteeseen asettamiseksi (8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS))

45

P6_TA(2005)0349
Pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevat menettelyt *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma muutetusta ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista (14203/2004 — C6-0200/2004 — 2000/0238(CNS))

46

 

Keskiviikko, 28. syyskuuta 2005

2006/C 227E/3

PÖYTÄKIRJA

83

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Määrärahojen siirrot

Neuvottelujen avaaminen Turkin kanssa — ETY:n ja Turkin assosiointisopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä laajentumisen vuoksi *** (keskustelu)

Tervetulotoivotukset

Äänestykset

ETY:n ja Turkin assosiointisopimuksen lisäpöytäkirja *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Neuvottelujen avaaminen Turkin kanssa (äänestys)

Tervetulotoivotukset

Äänestykset (jatkoa)

1. Luottolaitosten liiketoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen, 2. Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyys ***I (äänestys)

Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteinen tilintarkastus ***I (äänestys)

Yhteisön rautateiden kehittäminen ***I (äänestys)

Veturien ja junien kuljettamisesta vastaavan henkilökunnan lupajärjestelmä ***I (äänestys)

Kansainvälisen rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet ***I (äänestys)

Rautateiden tavaraliikennepalvelujen sopimusperusteiset laatuvaatimukset ***I (äänestys)

Puolan Solidaarisuus-liikkeen 25-vuotispäivä ja sen sanoma Euroopalle (äänestys)

Alueellisen yhteenkuuluvuuden rooli aluekehityksessä (äänestys)

Syrjäisimpien alueiden tiiviimpi kumppanuus (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (jatkoa)

Öljy (keskustelu)

YK:n uudistaminen ja vuosituhannen kehitystavoitteet (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Valko-Venäjä (keskustelu)

EU:n ja Intian suhteet (keskustelu)

Uusiutuvat energialähteet EU:ssa (keskustelu)

Vähemmistöjen ihmisoikeustilanne Kosovossa (keskustelu)

Tieliikenteen kuolonuhrien määrän puolittaminen vuoteen 2010 mennessä (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

95

LIITE I

97

LIITE II

114

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

163

P6_TA(2005)0350
Neuvottelujen aloittaminen Turkin kanssa
Euroopan parlamentin päätöslauselma neuvottelujen käynnistämisestä Turkin kanssa

163

P6_TA(2005)0351
Luottolaitosten liiketoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY uudelleenlaatimisesta (KOM(2004)0486 — C6-0141/2004 — 2004/0155(COD))

166

P6_TC1-COD(2004)0155
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 28. syyskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/…/EY antamiseksi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (uudelleenlaadittu teksti)

167

LIITE I
LUETTELO VASTAVUOROISESTI TUNNUSTETUISTA TOIMISTA

236

LIITE II
TASEEN ULKOPUOLISTEN ERIEN LUOKITUS

236

LIITE III
JOHDANNAISSOPIMUKSIIN LIITTYVÄN VASTAPUOLILUOTTORISKIN, TAKAISINOSTOSOPIMUSTEN, ARVOPAPERIEN JA HYÖDYKKEIDEN LAINAKSIANTAMISEN TAI -OTTAMISEN, PITKÄN SELVITYSAJAN TRANSAKTIOIDEN SEKÄ VAKUUDELLISEN LIMIITTILUOTONANNON (MARGIN LENDING) KÄSITTELY

237

LIITE IV
JOHDANNAISSOPIMUSTEN LAJIT

255

LIITE V
RISKIEN LUOKITTELUN JA KÄSITTELYN TEKNISET KRITEERIT

256

LIITE VI
STANDARDIMENETELMÄ

257

LIITE VII
SISÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN MENETELMÄ (IRB, IRBA)

272

LIITE VIII
LUOTTORISKIN VÄHENTÄMINEN

300

LIITE IX
ARVOPAPERISTAMINEN

331

LIITE X
OPERATIIVINEN RISKI

349

LIITE XI
TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN SUORITTAMAN TARKASTELUN JA ARVIOINNIN TEKNISET KRITEERIT

357

LIITE XII
TIETOJEN JULKISTAMISEN TEKNISET KRITEERIT

358

LIITE XIII

365

LIITE XIV

366

P6_TA(2005)0352
Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyys ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/6/ETY uudelleenlaatimisesta (KOM(2004)0486 — C6-0144/2004 — 2004/0159(COD))

371

P6_TC1-COD(2004)0159
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 28. syyskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/…/EY antamiseksi sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä (uudelleenlaadittu)

371

LIITE I
POSITIORISKIN PÄÄOMAVAATIMUSTEN LASKEMINEN

396

LIITE II
SELVITYS- JA VASTAPUOLILUOTTORISKIN PÄÄOMAVAATIMUSTEN LASKEMINEN

408

LIITE III
VALUUTTAKURSSIRISKIN PÄÄOMAVAATIMUSTEN LASKEMINEN

411

LIITE IV
HYÖDYKERISKIN PÄÄOMAVAATIMUSTEN LASKEMINEN

412

LIITE V
SISÄISTEN MALLIEN KÄYTTÖ PÄÄOMAVAATIMUSTEN LASKENNASSA

416

LIITE VI
SUURTEN RISKIKESKITTYMIEN PÄÄOMAVAATIMUSTEN LASKEMINEN

421

LIITE VII
KAUPANKÄYNTI

422

LIITE VIII
KUMOTUT DIREKTIIVIT

426

LIITE IX
VASTAAVUUSTAULUKKO

427

P6_TA(2005)0353
Tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteinen tilintarkastus ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta sekä direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta (KOM(2004)0177 — C6-0005/2004 — 2004/0065(COD))

432

P6_TC1-COD(2004)0065
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 28. syyskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta sekä direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta

432

P6_TA(2005)0354
Yhteisön rautateiden kehittäminen ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY muuttamisesta (KOM(2004)0139 — C6-0001/2004 — 2004/0047(COD))

460

P6_TC1-COD(2004)0047
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 28. syyskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY sekä rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta

460

P6_TA(2005)0355
Veturien ja junien kuljettamisesta vastaavan henkilökunnan lupajärjestelmä ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi veturien ja junien kuljettamisesta yhteisön rautatieverkossa vastaavan junahenkilökunnan lupajärjestelmästä (KOM(2004)0142 — C6-0002/2004 — 2004/0048(COD))

464

P6_TC1-COD(2004)0048
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 28. syyskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/…/EY antamiseksi veturien ja junien kuljettamisesta yhteisön rautatieverkossa vastaavien junankuljettajien ja junahenkilökunnan lupajärjestelmästä

465

LIITE I
LUPAKIRJAA JA LISÄTODISTUSTA KOSKEVA YHTEISÖN MALLI

480

LIITE II
JUNANKULJETTAJAN TEHTÄVÄT

482

LIITE III
PERUSVAATIMUKSET

482

LIITE IV
AMMATILLINEN PÄTEVYYS

485

LIITE V
YLEISTÄ AMMATILLISTA TIETÄMYSTÄ KOSKEVA TUTKINTO

486

LIITE VI
LIIKKUVAAN KALUSTOON LIITTYVÄÄ AMMATILLISTA TIETÄMYSTÄ KOSKEVA TUTKINTO

486

LIITE VII
INFRASTRUKTUUREIHIN LIITTYVÄÄ AMMATILLISTA TIETÄMYSTÄ KOSKEVA TUTKINTO

488

P6_TA(2005)0356
Kansainvälisen rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisen rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (KOM(2004)0143 — C6-0003/2004 — 2004/0049(COD))

490

P6_TC1-COD(2004)0049
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 28. syyskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o …/2005 antamiseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

490

LIITE I
VÄHIMMÄISTIEDOT, JOTKA RAUTATIEYRITYSTEN ON ANNETTAVA

506

LIITE II
LIPUSSA ESITETTÄVÄT VÄHIMMÄISTIEDOT

507

P6_TA(2005)0357
Puolan Solidaarisuus-liikkeen 25-vuotispäivä ja sen sanoma Euroopalle
Euroopan parlamentin päätöslauselma solidaarisuusliikkeen 25. vuosipäivästä ja sen viestistä Euroopalle

508

P6_TA(2005)0358
Alueellisen yhteenkuuluvuuden rooli aluekehityksessä
Euroopan parlamentin päätöslauselma alueellisen yhteenkuuluvuuden roolista aluekehityksessä (2004/2256(INI))

509

P6_TA(2005)0359
Syrjäisimpien alueiden tiiviimpi kumppanuus
Euroopan parlamentin päätöslauselma syrjäisimpien alueiden tiiviimmästä kumppanuudesta (2004/2253(INI))

512

 

Torstai, 29. syyskuuta 2005

2006/C 227E/4

PÖYTÄKIRJA

520

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Tekstiiliala (keskustelu)

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

EU:n ja Kiinan kauppasuhteiden tulevaisuudennäkymät (keskustelu)

Äänestykset

Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välinen viininviljelysopimus (äänestys)

Öljy (äänestys)

YK:n uudistaminen ja vuosituhannen kehitystavoitteet (äänestys)

Valko-Venäjä (äänestys)

EU:n ja Intian suhteet (äänestys)

Uusiutuvat energialähteet EU:ssa (äänestys)

Tieliikenteen kuolonuhrien määrän puolittaminen vuoteen 2010 mennessä (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

Esityslista

Bulgarialaisten ja romanialaisten tarkkailijoiden nimittäminen parlamentin valiokuntiin

EU:n ja Kiinan kauppasuhteiden tulevaisuudennäkymät (jatkoa keskustelulle)

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

Nepal

Tunisia

Vojvodina

Äänestykset

Nepal (äänestys)

Tunisia (äänestys)

Vojvodina (äänestys)

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

532

LIITE I
PARLAMENTIN VALIOKUNTIIN NIMITETTYJEN TARKKAILIJOIDEN LUETTELO

534

LIITE II

537

LIITE III

552

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

578

P6_TA(2005)0360
Euroopan unionin ja Amerikan Yhdysvaltojen välinen viininviljelysopimus
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisestä viinisopimuksesta

578

P6_TA(2005)0361
Öljy
Euroopan parlamentin päätöslauselma öljyriippuvuudesta

580

P6_TA(2005)0362
YK:n uudistaminen ja vuosituhannen kehitystavoitteet
Euroopan parlamentin päätöslauselma 14.—16. syyskuuta 2005 pidetyn Yhdistyneiden Kansakuntien huippukokouksen tuloksista

582

P6_TA(2005)0363
Valko-Venäjä
Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjästä

585

P6_TA(2005)0364
EU:n ja Intian suhteet
Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Intian suhteista: strateginen kumppanuus (2004/2169(INI))

589

P6_TA(2005)0365
Uusiutuvat enrgialähteet EU:ssa
Euroopan parlamentin päätöslauselma uusiutuvien energialähteiden osuudesta EU:ssa sekä ehdotuksista konkreettisiksi toimiksi (2004/2153(INI))

599

P6_TA(2005)0366
Tieliikenteen kuolonuhrien määrän puolittaminen vuoteen 2010 mennessä
Euroopan parlamentin päätöslauselma tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisesta toimintaohjelmasta — Tieliikenteen kuolonuhrien määrän puolittaminen EU:ssa vuoteen 2010 mennessä: yhteinen vastuu (2004/2162(INI))

609

P6_TA(2005)0367
Nepal
Euroopan parlamentin päätöslauselma Nepalista

616

P6_TA(2005)0368
Tunisia
Euroopan parlamentin päätöslauselma Tunisiasta

618

P6_TA(2005)0369
Vojvodina
Euroopan parlamentin päätöslauselma Vojvodinan monietnisyyden puolustamisesta

620


 

2006/C 227E/5

s16


FI

 

Top