EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:088:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 88, 11. huhtikuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 88

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
11. huhtikuu 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Valmistavat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

14.—15. helmikuuta 2006 pidetty 424. täysistunto

2006/C 088/1

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön toimintaohjelmasta terveyden ja kuluttajansuojan alalla (2007–2013)”KOM(2005) 115 lopullinen — 2005/0042 COD

1

2006/C 088/2

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 29 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 muuttamisesta”KOM(2005) 305 lopullinen — 2005/0126 COD

7

2006/C 088/3

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Rautatieasemien merkitys laajentuneen Euroopan unionin taajamissa ja kaupungeissa”

9

2006/C 088/4

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Neuvoston direktiivi vesiviljeltyihin eläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta” sekä ”Ehdotus: Neuvoston päätös tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta”KOM(2005) 362 lopullinen — 2005/0153 CNS — 2005/0154 CNS

13

2006/C 088/5

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista — ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa” — ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa” — ”Ehdotus: neuvoston päätös kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevan eurooppalaisen rahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa” — ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan palauttamisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa”KOM(2005) 123 lopullinen — 2005/0046 COD — 2005/0047 COD — 2005/0048 CNS — 2005/0049 COD

15

2006/C 088/6

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus koulutukseen liittyvästä valtioiden rajat ylittävästä liikkuvuudesta yhteisössä: Liikkuvuutta koskeva eurooppalainen laatuperuskirja”KOM(2005) 450 lopullinen — 2005/0179 COD

20

2006/C 088/7

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle Euroopan vammaisten teemavuoden 2003 täytäntöönpanosta, tuloksista ja yleisestä arvioinnista”KOM(2005) 486 lopullinen

22

2006/C 088/8

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle: Keskustelun käynnistäminen yhteisön suhtautumisesta kalastustuotteiden ympäristömerkkijärjestelmien kehittämiseen”KOM(2005) 275 lopullinen

27

2006/C 088/9

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Naisten edustus Euroopan unionin talous- ja yhteiskuntaelämän eturyhmien päätöksentekoelimissä”

32

2006/C 088/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston asetus Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta” sekä ”Ehdotus: neuvoston päätös Euroopan unionin perusoikeusviraston valtuuttamisesta harjoittamaan toimintaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoon kuuluvilla aloilla”KOM(2005) 280 lopullinen — 2005/0124-0125 (CNS)

37

2006/C 088/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan eurooppalaisten organisaatioiden edustavuus kansalaisvuoropuhelun yhteydessä”

41

2006/C 088/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yhteisen konsolidoidun yritysveropohjan luominen EU:ssa”

48

2006/C 088/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Energiatehokkuus”

53

2006/C 088/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eurooppalaisesta vähäisten vaatimusten menettelystä”KOM(2005) 87 lopullinen — 2005/0020 COD

61

2006/C 088/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Talouspolitiikan ohjausjärjestelmän vahvistaminen — vakaus- ja kasvusopimuksen uudistaminen”

68

2006/C 088/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Talouspolitiikan laajat suuntaviivat (2005–2008)”

76

2006/C 088/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU:n ja Meksikon suhteet”

85


FI

 

Top