EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:052:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 52, 02. maaliskuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 52

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

49. vuosikerta
2. maaliskuu 2006


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Komissio

2006/C 052/1

Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko: 2,32 % 1. maaliskuuta 2006 — Euron kurssi

1

2006/C 052/2

Keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean 131. kokouksessaan 22. huhtikuuta 2005 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/M.3178 — Berteslmann/Springer/JV

2

2006/C 052/3

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/M.3178 — Bertelsmann/Springer (laadittu kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 artiklan mukaisesti — EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21 )

3

2006/C 052/4

Keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean 128. kokouksessaan 23. syyskuuta 2004 antama lausunto asiaan COMP/M.3099 — Areva/Urenco/ETC liittyvästä alustavasta päätösluonnoksesta

4

2006/C 052/5

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus asiassa COMP/M.3099 — Areva/Urenco (laadittu kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 23 päivänä toukokuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/462/EY, EHTY 15 artiklan mukaisesti — EYVL L 162, 19.6.2001, s. 21 )

5

2006/C 052/6

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.3905 — Tesco/Carrefour (Czech Republic and Slovakia)) ( 1 )

6

2006/C 052/7

Ranskan tekemä muutos Rennesin ja Mulhousen välistä säännöllistä lentoliikennettä koskevaan julkisen palvelun velvoitteeseen ( 1 )

7

2006/C 052/8

Valtiontuki — Puola — Valtiontuki N:o C 43/2005 (ex N 99/2005) — Hukkakustannukset Puolassa — Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti ( 1 )

8


 

III   Tiedotteita

 

Komissio

2006/C 052/9

Ehdotuspyyntö — DG EAC nro 11/06 — Toimet, joilla pyritään säilyttämään pakkosiirtoihin liittyvät keskeiset paikat ja arkistot ja vaalimaan niiden muistoa

21

2006/C 052/10

Lisäys epäsuoria TTK-toimia koskevaan ehdotuspyyntöön tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn erityisohjelmassa: Eurooppalaisen tutkimusalueen jäsentäminen (P6-2006-Mobility-13) ( Euroopan unionin virallinen lehti C 35, 11. helmikuuta 2006 )

22

2006/C 052/11

F-Cayenne: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen — Peruutus: Ranskan järjestämät neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaiset tarjouskilpailut säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta reiteillä Cayenne — Maripasoula, Cayenne — Saül sekä Cayenne — Grand-Santi (Saint-Laurent-du-Maronin kautta) ( ”Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa” S 10, 17.1.2006 , avoin menettely, 10383-2006)

23


 

Oikaisuja

2006/C 052/12

Oikaistaan kiinan kansantasavallasta ja Ukrainasta peräisin olevien silityslautojen tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamista koskeva ilmoitus ( EUVL C 29, 4.2.2006 )

24


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top