EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:040:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 40, 17. helmikuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 40

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
17. helmikuu 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Tiedonantoja

 

Komissio

2005/C 040/1

Euron kurssi

1

2005/C 040/2

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta 27 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 68 artiklan mukaiset tuomioistuimia ja muutoksenhakumenettelyjä koskevat tiedot

2

2005/C 040/3

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY mukainen Ranskan hallituksen tiedonanto (Ilmoitus nestemäisten tai kaasumaisten hiilivetyjen etsintään oikeuttavaa yksinomaista lupaa (ns. Permis de Foix) koskevasta hakemuksesta)  ( 1 )

5

2005/C 040/4

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.3561 — DEUTSCHE TELEKOM/EUROTEL) ( 1 )

7

2005/C 040/5

Ilmoitus Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon (PET-kalvon) yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa sovellettavista tukien vastaisista toimenpiteistä ja polkumyyntitoimenpiteistä: sellaisen yrityksen nimen muuttaminen, johon sovelletaan yksilöllisiä tasoitus- ja polkumyyntitulleja

8

 

Euroopan keskuspankki

2005/C 040/6

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 4 päivänä helmikuuta 2005, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä, koskien ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (KOM(2004) 448 lopullinen) (CON/2005/2)

9

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

EFTAn tuomioistuin

2005/C 040/7

Frostating lagmannsrettin (Frostatingin laamanninoikeus) 23 päivänä huhtikuuta 2004 tekemän päätöksen mukainen pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Fokus Bank ASA vastaan Staten v/Skattedirektoratet (Norjan verohallitus) (Asia E-1/04)

14

2005/C 040/8

Gulating lagmannsrettin (Gulatingin laamanninoikeus) 3 päivänä toukokuuta 2004 tekemän päätöksen mukainen pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Reidar Rasmussen m.fl. vastaan Total E&P Norge AS (Asia E-2/04)

15

2005/C 040/9

Gulating lagmannsrettin 28 päivänä toukokuuta 2004 tekemän päätöksen mukainen pyyntö saada EFTAn tuomioistuimen neuvoa-antava lausunto asiassa Tsomakas Athanasios ym. vastaan Staten (Rikstrygdeverket) (Asia E-3/04)

16

2005/C 040/10

EFTAn valvontaviranomaisen 8 päivänä marraskuuta 2004 Liechtensteinin ruhtinaskuntaa vastaan nostama kanne (Asia E-8/04)

17

2005/C 040/11

Islannin pankkien ja arvopaperinvälittäjien yhdistyksen 23. marraskuuta 2004 EFTAn valvontaviranomaista vastaan nostama kanne (Asia E-9/04)

18

 

EFTAn pysyvä komitea

2005/C 040/12

Kansallinen vertailulaboratorio, jonka Norja on nimennyt simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvonnan vertailulaboratorioista tehdyn neuvoston päätöksen 1999/313/EY mukaisesti

19

 

EFTAn valvontaviranomainen

2005/C 040/13

Valtiontukisuuntaviivojen muuttaminen 43. kerran — EFTAn valvontaviranomaisen päätös ehdottaa aiheellisia toimenpiteitä

20

2005/C 040/14

Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä EMAS — Euroopan parlamentin ja neuvoston 19. maaliskuuta 2001 antaman asetuksen (EY) N:o 761/2001 mukainen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmäluettelo Norjan rekisteröidyistä toimipaikoista

21


 

III   Tiedotteita

 

Komissio

2005/C 040/15

IRL-Dublin: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen — Irlannin järjestämä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen tarjouskilpailu säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta Kerryn ja Dublinin välillä Irlannissa ( 1 )

24

2005/C 040/16

IRL-Dublin: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen — Irlannin järjestämä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen tarjouskilpailu säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta Galwayn ja Dublinin välillä Irlannissa ( 1 )

26

2005/C 040/17

IRL-Dublin: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen — Irlannin järjestämä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen tarjouskilpailu säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta sisäisen lentoliikenteen reiteillä Donegal—Dublin ja Sligo—Dublin ( 1 )

28

2005/C 040/18

IRL-Dublin: Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen — Irlannin järjestämä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen tarjouskilpailu säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta reiteillä Knock—Dublin ja Derry—Dublin ( 1 )

30


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top