EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:117:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 117, 30. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 117

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

47. vuosikerta
30. huhtikuu 2004


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Valmistavat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

408. täysistunto, 28. ja 29. huhtikuuta 2004

2004/C 117/1

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikekäyttöön tarkoitetuista materiaaleista ja tarvikkeista” (KOM(2003) 689 lopullinen — 2003/0272 COD)

1

2004/C 117/2

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista” (KOM(2003) 723 lopullinen — 2003/0282 COD)

5

2004/C 117/3

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta” (KOM(2003) 847 lopullinen — 2003/0333 COD)

10

2004/C 117/4

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi suojelua ja parantamista edellyttävien makeiden vesien laadusta kalojen elämän turvaamiseksi” (kodifioitu toisinto) (KOM(2004) 19 lopullinen — 2004/0002 COD)

11

2004/C 117/5

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisistä tutkinto- ja pätevyysvaatimuksia selkeyttävistä puitteista (Europass)” (KOM(2003) 796 lopullinen)

12

2004/C 117/6

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston direktiivi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta” (KOM(2003) 822 lopullinen — 2003/0329 CNS)

15

2004/C 117/7

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston direktiivi direktiivin 2003/49/EY muuttamisestakoskien tiettyjen jäsenvaltioiden mahdollisuutta soveltaa siirtymäkausia eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavan yhteisen verotusjärjestelmän osalta” (KOM(2004) 243 lopullinen — 2004/0076 CNS)

21

2004/C 117/8

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta EU:n kestävän kehityksen strategian arviointi — valmisteleva lausunto

22

2004/C 117/9

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille — Kohti luonnonvarojen kestävän käytön teemakohtaista strategiaa (KOM(2003) 572 lopullinen)

38

2004/C 117/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle — Sisämarkkinat ilman yhtiöveroesteitä — saavutuksia, toteuttamisvaiheessa olevia aloitteita ja jäljellä olevia haasteita” (KOM(2003) 726 lopullinen)

41

2004/C 117/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi pääomayhtiöiden rajatylittävästä sulautumisesta” (KOM(2003) 703 lopullinen — 2003/0277 COD)

43

2004/C 117/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös digitaalisen sisällön saavutettavuuden, käytettävyyden ja hyödynnettävyyden parantamista Euroopassa koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta” (KOM(2004) 96 lopullinen — 2004/0025 COD)

49

2004/C 117/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta EY:n toimielimiin ja muihin elimiin” (KOM(2003) 622 lopullinen — 2003/0242 COD)

52

2004/C 117/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivimuutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa” (KOM(2003) 624 lopullinen – 2003/0246 COD)

55

2004/C 117/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Teollisuuden ja erityisesti terästeollisuuden muutoksiin liittyvät kauppapoliittiset näkökohdat”

58


FI

 

Top