EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:110:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 110, 30. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 110

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

47. vuosikerta
30. huhtikuu 2004


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Valmistavat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
406. täysistunto, 25. ja 26. helmikuuta 2004

2004/C 110/1

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen tarkistamisesta siltä osin, mikä koskee ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten pääsyä Schengenin tietojärjestelmään” (KOM(2003) 510 lopullinen —2003/0198 COD)

1

2004/C 110/2

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Tutkijat eurooppalaisella tutkimusalueella: yksi ammatti, monta uraa” (KOM(2003) 436 lopullinen)

3

2004/C 110/3

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös tiettyjen kolmansien maiden toimista meriliikenteessä (kodifioitu toisinto)” (KOM(2003) 732 lopullinen — 2003/0285 COD)

14

2004/C 110/4

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä” (KOM(2003) 423 lopullinen — 2003/0164 COD)

16

2004/C 110/5

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä” (KOM(2003) 424 lopullinen — 2003/0165 COD)

18

2004/C 110/6

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston direktiivi eläinten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonnin osalta ja direktiivien 90/426/ETY ja 92/65/ETY muuttamisesta”(KOM(2003) 570 lopullinen — 2003/0224 CNS)

22

2004/C 110/7

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston asetus oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien yhteisestä markkinajärjestelystä ja asetuksen (ETY) N:o 827/68 muuttamisesta” (KOM(2003) 698 lopullinen — 2003/0279 CNS)

24

2004/C 110/8

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle — Yhtäläiset mahdollisuudet vammaisille: eurooppalainen toimintasuunnitelma” (KOM(2003) 650 lopullinen)

26

2004/C 110/9

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston direktiivi eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, diffuusioihin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 23 päivänä heinäkuuta 1990 annetun direktiivin 90/434/ETY muuttamisesta” (KOM(2003) 613 lopullinen — 2003/0239 COD)

30

2004/C 110/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yleinen tullietuusjärjestelmä”

34

2004/C 110/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Amerikkojen vapaakauppa-alueen vaikutukset Euroopan unionin, Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden välisiin suhteisiin”

40

2004/C 110/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Sosiaalinen yhteenkuuluvuus Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla”

55

2004/C 110/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 muuttamisesta” — KOM(2003) 452 lopullinen — 2003/0167 COD.

72

2004/C 110/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ydinvoiman merkitys sähköntuotannossa”

77

2004/C 110/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston asetus Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999 muuttamisesta” (KOM(2003) 806 lopullinen — 2003/0312 CNS)

96

2004/C 110/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto — Eurooppa ja perustutkimus” (KOM(2004) 9 lopullinen)

98

2004/C 110/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston asetus kalavarojen säilyttämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä ja asetusten (ETY) N:o 2847/93 ja (EY) N:o 973/2001 muuttamisesta” (KOM(2003) 589 lopullinen — 2003/0229 CNS)

104

2004/C 110/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston päätös alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien perustamisesta yhteisessä kalastuspolitiikassa” (KOM(2003) 607 lopullinen — 2003/0238 CNS)

108

2004/C 110/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Budjettipolitiikka ja investointityypit”

111

2004/C 110/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston asetus yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä maataloustuottajien tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta” (KOM(2003) 698 lopullinen — 2003/0278 CNS)

116

2004/C 110/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle siirtymisestä analogisista digitaalisiin radio- ja tv-lähetyksiin” (KOM(2003) 541 lopullinen)

125

2004/C 110/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Työllisyyspoliittiset toimenpiteet”

127

2004/C 110/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston asetus eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana ja direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY muuttamisesta” (KOM(2003) 425 lopullinen — 2003/0171 CNS)

135


FI

 

Top