EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:097E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 97, 22. huhtikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 97E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

47. vuosikerta
22. huhtikuu 2004


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2003-2004

 

Maanantai, 9. helmikuuta 2004

2004/C 097E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Parlamentin kokoonpano

Vastaanotetut asiakirjat

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 51 artikla)

Vetoomukset

Valiokuntaan palauttaminen

Käsittelyjärjestys

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Luokituslaitokset (keskustelu)

Työaikajärjestelyt (keskustelu)

AKT-EU-yhteiskokouksen työskentely (2003) (keskustelu)

Yritysten ja valtionyhtiöiden uudistaminen kehitysmaissa (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

22

 

Tiistai, 10. helmikuuta 2004

2004/C 097E/2

PÖYTÄKIRJA

23

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Lintuinfluenssa Aasiassa (julkilausuma ja keskustelu)

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus ***I (keskustelu)

Maataloustulojen kehitys Euroopan unionissa (keskustelu)

Äänestykset

EY:n ja Kroatian tasavallan sopimus (Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettava väliaikainen pistejärjestelmä) * (Yksinkertaistettu menettely) (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

EY:n ja Slovenian tasavallan sopimus (Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettava väliaikainen pistejärjestelmä) * (Yksinkertaistettu menettely) (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

EY:n ja Sveitsin valaliiton hallinnollinen järjestely (Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettava väliaikainen pistejärjestelmä) * (Yksinkertaistettu menettely) (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

EY:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sopimus (Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettava väliaikainen pistejärjestelmä) * (Yksinkertaistettu menettely) (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä ***I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Kansainvälinen siviili-ilmailu ***I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Uusien jäsenvaltioiden osallistuminen Euroopan talousalueeseen *** (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean perustaminen * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Sianliha-alan YMJ * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Rahoitustilejä koskeva julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpito ***II (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Sosiaalisen suojelun komitea * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Välimeren pilaantumisen ehkäiseminen * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Koillis-Atlantilla harjoitettava kalastus * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Valaiden tahaton saaliiksi joutuminen * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Koralliriuttojen suojeleminen Skotlannin luoteispuolella * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Yhteisöjen tuomioistuimen suoria kanteita koskevan toimivallan siirtäminen * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön muuttaminen * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Liikkuva kalusto ja lentokalusto * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Kuitutuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun YMJ * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Pyyntö Pannellan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Syrjäisimmät alueet ja kalatalous (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

AKT-EU-yhteiskokouksen työskentely (2003) (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus ***I (äänestys)

Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeustoimikunnan 60. kokouksen valmistelut (äänestys)

Juhlaistunto

Äänestykset (jatkoa)

Luokituslaitokset (äänestys)

Yritysten ja valtionyhtiöiden uudistaminen kehitysmaissa (äänestys)

Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen (äänestys)

Kalastuksen hallintaa varten laadittavat tieteelliset ja tekniset lausunnot (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Maataloustulojen kehitys Euroopan unionissa (jatkoa keskustelulle)

Maataloustutkimus (keskustelu)

Pohjoisen kummeliturskakannan elvytystoimenpiteet * (keskustelu)

Laaja poliittinen kehys seuraaville rahoitusnäkymille: Vauras Eurooppa - poliittinen kalenteri ja talousarviovarat laajentunutta unionia varten 2007-2013 (julkilausuma ja keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Loheen liittyvät ongelmat (julkilausuma ja keskustelu)

Terästeollisuuden kriisi (julkilausuma ja keskustelu)

Väestönkehitys Euroopan unionissa (suullinen kysymys, josta keskustellaan)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

43

LIITE 1

45

LIITE II

56

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

65

P5_TA(2004)0056
EY:n ja Kroatian tasavallan sopimus (Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettava väliaikainen pistejärjestelmä) *
Ehdotus neuvoston päätökseksi Ιtävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavaa väliaikaista pistejärjestelmää koskevan Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona (KOM(2003) 833 - C5-0033/2004 - 2003/0319(CNS))

65

P5_TA(2004)0057
EY:n ja Slovenian tasavallan sopimus (Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettava väliaikainen pistejärjestelmä) *
Ehdotus neuvoston päätökseksi Ιtävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin 1 päivästä tammikuuta 200430 päivään huhtikuuta 2004 sovellettavaa väliaikaista pistejärjestelmää koskevan Euroopan yhteisön ja Slovenian tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona (KOM(2003) 835 - C5-0034/2004 - 2003/0320(CNS))

65

P5_TA(2004)0058
EY:n ja Sveitsin valaliiton hallinnollinen järjestely (Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettava väliaikainen pistejärjestelmä) *
Ehdotus neuvoston päätökseksi Ιtävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavaa väliaikaista pistejärjestelmää koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen hallinnollisen järjestelyn tekemisestä kirjeenvaihtona (KOM(2003) 836 - C5-0035/2004 - 2003/0322(CNS))

65

P5_TA(2004)0059
EY:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sopimus (Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettava väliaikainen pistejärjestelmä) *
Ehdotus neuvoston päätökseksi Ιtävallan kautta kulkeviin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin sovellettavaa väliaikaista pistejärjestelmää koskevan Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona (KOM(2003) 837 - C5-0036/2004 - 2003/0323(CNS))

66

P5_TA(2004)0060
Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä (kodifioitu toisinto) (KOM(2003) 559 - C5-0448/2003 - 2003/0221(COD))

66

P5_TA(2004)0061
Kansainvälinen siviili-ilmailu ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 16 (toinen painos 1988) niteessä I olevan II osan 3 lukuun kuuluvien ääntä hitaammin lentävien lentokoneiden liikennöimisen sääntelystä (kodifioitu toisinto) (KOM(2003) 524 - C5-0425/2003 - 2003/0207(COD))

67

P5_TA(2004)0062
Uusien jäsenvaltioiden osallistuminen Euroopan talousalueeseen ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan sopimuksen ja neljän siihen liittyvän sopimuksen tekemisestä (11902/2003 - KOM(2003) 439 - C5-0626/2003 - 2003/0160(AVC))

67

P5_TA(2004)0063
Raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean perustaminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean perustamisesta (kodifioitu toisinto) (KOM(2003) 298 - C5-0259/2003 - 2003/0103(CNS))

68

P5_TA(2004)0064
Sianliha-alan YMJ *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi sianlihaalan yhteisestä markkinajärjestelystä (kodifioitu toisinto) (KOM(2003) 297 - C5-0308/2003 - 2003/0104(CNS))

69

P5_TA(2004)0065
Rahoitustilejä koskeva julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpito ***II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta (15172/1/2003 - C5-0020/2004 - 2003/0095(COD))

69

P5_TA(2004)0066
Sosiaalisen suojelun komitea *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sosiaalisen suojelun komitean perustamisesta (KOM(2003) 305 - C5-0317/2003 - 2003/0133(CNS))

70

P5_TA(2004)0067
Välimeren pilaantumisen ehkäiseminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä, joka koskee yhteistyötä alusten aiheuttaman Välimeren pilaantumisen ehkäisemiseksi ja Välimeren pilaantumisen torjumiseksi hätätilanteissa, Välimeren suojelua pilaantumiselta koskevaan Barcelonan yleissopimukseen (KOM(2003) 588 - C5-0497/2003 - 2003/0228(CNS))

72

P5_TA(2004)0068
Koillis-Atlantilla harjoitettava kalastus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavista eräistä valvontatoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 2791/1999 muuttamisesta (KOM(2003) 349 - C5-0284/2003 - 2003/0125(CNS))

73

P5_TA(2004)0069
Valaiden tahaton saaliiksi joutuminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kalastuksen yhteydessä tapahtuvaa valaiden tahatonta saaliiksi joutumista koskevista toimenpiteistä sekä asetuksen (EY) N:o 88/98 muuttamisesta (KOM(2003) 451 - C5-0358/2003 - 2003/0163(CNS))

74

P5_TA(2004)0070
Koralliriuttojen suojeleminen Skotlannin luoteispuolella *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta syvänmeren koralliriuttojen troolaamisen vaikutuksilta suojelemisen osalta Skotlannin luoteispuolella (KOM(2003) 519 - C5-0446/2003 - 2003/0201(CNS))

79

P5_TA(2004)0071
Yhteisöjen tuomioistuimen suoria kanteita koskevan toimivallan siirtäminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta neuvoston päätökseksi tuomioistuimen perussäännön 51 ja 54 artiklan muuttamisesta siten, että lisää yhteisöjen tuomioistuimen suoria kanteita koskevaa toimivaltaa siirretään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle (6283/2003 - C5-0057/2003 - 2003/0805(CNS))

81

P5_TA(2004)0072
Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön muuttaminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta (12464/2003 - C5-0450/2003 - 2003/0820(CNS))

82

P5_TA(2004)0073
Liikkuva kalusto ja lentokalusto *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Kapkaupungissa 16 päivänä marraskuuta 2001 yhteisesti hyväksyttyjen liikkuvaan kalustoon kohdistuvia kansainvälisiä vakuusoikeuksia koskevan yleissopimuksen ja siihen liitettävän lentokalustoon liittyviä erityiskysymyksiä koskevan pöytäkirjan tekemisestä yhteisön toimesta (SEC(2002)1308/2 - C5-0086/2003 - 2002/0312(CNS))

83

P5_TA(2004)0074
Kuitutuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun YMJ *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 muuttamisesta (KOM(2003) 701 - C5-0596/2003 - 2003/0275(CNS))

84

P5_TA(2004)0075
Pyyntö Pannellan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi
Euroopan parlamentin päätös Marco Pannellan pyynnöstä, joka koskee hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista Rooman rikostuomioistuimessa vireillä olevan menettelyn yhteydessä (2003/2183(IMM))

85

P5_TA(2004)0076
Syrjäisimmät alueet ja kalatalous
Euroopan parlamentin päätöslauselma syrjäisimmistä alueista ja kalataloudesta (2003/2112(INI))

86

P5_TA(2004)0077
AKT-EU-yhteiskokouksen työskentely (2003)
Euroopan parlamentin päätöslauselma AKT-EU-yhteiskokouksen toiminnasta vuonna 2003 (2003/2007(INI))

88

P5_TA(2004)0078
Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta (KOM(2003) 441 - C5-0400/2003 - 2003/0174(COD))

93

P5_TC1-COD(2003)0174
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. helmikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta

94

P5_TA(2004)0079
Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeustoimikunnan 60. kokouksen valmistelut
Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n oikeuksista, ensisijaisista tavoitteista ja suosituksista YK:n ihmisoikeustoimikunnan Genevessä 15. maaliskuuta-23. huhtikuuta 2004 pidettävää 60. istuntoa varten

112

P5_TA(2004)0080
Luokituslaitokset
Euroopan parlamentin päätöslauselma luottoluokituslaitosten asemasta ja menetelmistä (2003/2081(INI))

117

P5_TA(2004)0081
Yritysten ja valtionyhtiöiden uudistaminen kehitysmaissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Valtionyhtiöiden ja etenkin yleishyödyllisten laitosten uudistaminen kehitysmaissa: kaikki vaihtoehdot arvioitava” (KOM(2003) 326 - 2003/2158(INI)) ja komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Euroopan yhteisön yhteistyö kolmansien maiden kanssa: Komission lähestymistapa yrityssektorin kehittämisen tukemiseen tulevaisuudessa” (KOM(2003) 267 - 2003/2158(INI))

121

P5_TA(2004)0082
Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY täytäntöönpanon edistymisestä (KOM(2003) 354 - C5-0410/2003 - 2003/2125(INI))

126

P5_TA(2004)0083
Kalastuksen hallintaa varten laadittavat tieteelliset ja tekniset lausunnot
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta yhteisön kalastuksenhoitoon tarvittavien tieteellisten ja teknisten lausuntojen parantamisesta (KOM(2003) 625 - C5-0241/2003 - 2003/2099(INI))

130

 

Keskiviikko, 11. helmikuuta 2004

2004/C 097E/3

PÖYTÄKIRJA

134

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vuotuinen keskustelu - Edistyminen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisessa (2003) (keskustelu)

Ydinaseriisunta (suulliset kysymykset, joista keskustellaan)

Tervetulotoivotukset

Äänestykset

Maataloustulojen kehitys Euroopan unionissa (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Maataloustutkimus (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Ammattipätevyyden tunnustaminen ***I (äänestys)

Moottoriajoneuvojen hyväksyminen ***I (äänestys)

Pohjoisen kummeliturskakannan elvytystoimenpiteet * (äänestys)

Työaikajärjestelyt (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Euroopan unionin kanta Kansainvälisessä tuomioistuimessa Israelin rakentamasta turvaaidasta järjestettävään kuulemiseen (julkilausuma ja keskustelu)

Omistajaohjaus ja rahoituspalvelujen valvonta (Parmalat-tapaus) (julkilausuma ja keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentin kokoonpano

Siviiliprosessioikeuden lähentäminen (keskustelu)

Euroopan meriturvallisuusvirasto ***I (keskustelu)

Intermodaaliset lastausyksiköt ***I (keskustelu)

Öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustaminen *** (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

147

LIITE 1

149

LIITE II

164

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

224

P5_TA(2004)0084
Maataloustulojen kehitys Euroopan unionissa
Euroopan parlamentin päätöslauselma maataloustulojen kehityksestä Euroopan unionissa (2002/2258(INI))

224

P5_TA(2004)0085
Maataloustutkimus
Euroopan parlamentin päätöslauselma maataloudesta ja maatalouden tutkimuksesta osana yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista (2003/2052(INI))

228

P5_TA(2004)0086
Ammattipätevyyden tunnustaminen ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyden tunnustamisesta (KOM(2002) 119 - C5-0113/2002 - 2002/0061(COD))

230

P5_TC1-COD(2002)0061
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. helmikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi ammattipätevyyden tunnustamisesta

231

LIITE I
Luettelo ammatillisista yhdistyksistä ja järjestöistä, jotka täyttävät 4 artiklan 2 kohdan edellytykset

279

LIITE II
Luettelo 14 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetuista koulutusaloista, joilla on erikoisrakenne

280

LIITE III
Luettelo 14 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetusta säännellystä koulutuksesta

290

LIITE IV
21 ja 22 artiklassa tarkoitettuihin ammattikokemusluokkiin liittyvät toiminnot

293

LIITE V
Koulutuksen vähimmäisvaatimusten yhteensovittamiseen perustuva tunnustaminen

304

LIITE VI
Arkkitehdin koulutuksesta annetut asiakirjat, joita saavutetut oikeudet koskevat 58 artiklan 1 kohdan nojalla

364

LIITE VII
Direktiivin 60 artiklan 1 kohdan mukaisesti vaadittavat asiakirjat ja todistukset

368

P5_TA(2004)0087
Moottoriajoneuvojen hyväksyminen ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymisestä (KOM(2003) 418 - C5-0320/2003 - 2003/0153(COD))

370

P5_TC1-COD(2003)0153
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. helmikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymisestä (uudelleen laadittu)

370

LIITE
LIITELUETTELO

401

P5_TA(2004)0088
Pohjoisen kummeliturskakannan elvytystoimenpiteet *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi pohjoisen kummeliturskakannan elvytystoimenpiteistä (KOM(2003) 374 - C5-0314/2003 - 2003/0137(CNS))

559

P5_TA(2004)0089
Työaikajärjestelyt
Euroopan parlamentin päätöslauselma työajan järjestämisestä (direktiivin 93/104/EY tarkistaminen) (2003/2165(INI))

566

 

Torstai, 12. helmikuuta 2004

2004/C 097E/4

PÖYTÄKIRJA

572

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Ydinaseriisunta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Afganistan (keskustelu)

Välimeren alueen kumppanimaiden kanssa toteutettavien, ihmisoikeuksiin ja demokratiakehitykseen liittyvien EU:n toimien lujittaminen (julkilausuma ja keskustelu)

Määräajat

Äänestykset

Media-koulutus (2001-2005) ***I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

MEDIA Plus - Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen ***I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Euroopan meriturvallisuusvirasto ***I (äänestys)

Intermodaaliset lastausyksiköt ***I (äänestys)

Öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustaminen *** (äänestys)

Terästeollisuuden kriisi (äänestys)

Omistajaohjaus ja rahoituspalvelujen valvonta (Parmalat-tapaus) (äänestys)

Siviiliprosessioikeuden lähentäminen (äänestys)

Afganistan (äänestys)

Välimeren alueen kumppanimaiden kanssa toteutettavien, ihmisoikeuksiin ja demokratiakehitykseen liittyvien EU:n toimien lujittaminen (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Poliittisten ryhmien kokoonpano

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Yleishyödyllisiä palveluja koskeva EU:n strategia (suullinen kysymys, josta keskustellaan)

Direktiivin 73/239/ETY täytäntöönpano Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuosina 1978-2001 (suullinen kysymys, josta keskustellaan)

KESKUSTELU IHMISOIKEUKSIEN SEKÄ DEMOKRATIAN JA OIKEUSVALTION PERIAATTEIDEN LOUKKAUKSIA KOSKEVISTA TAPAUKSISTA

Iranin vaalit (keskustelu)

Poliittiset murhat Kambodžassa (keskustelu)

Karachissa vangitut kreikkalaiset ja filippiiniläiset merimiehet (keskustelu)

KESKUSTELU IHMISOIKEUKSIEN SEKÄ DEMOKRATIAN JA OIKEUSVALTION PERIAATTEIDEN LOUKKAUKSIA KOSKEVISTA TAPAUKSISTA PÄÄTTYI

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Äänestykset

Iranin vaalit (äänestys)

Poliittiset murhat Kambodžassa (äänestys)

Karachissa vangitut kreikkalaiset ja filippiiniläiset merimiehet (äänestys)

Valiokuntien kokoonpano

Valiokuntaan lähettäminen - Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 51 artikla)

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

588

LIITE 1

589

LIITE II

599

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

601

P5_TA(2004)0090
MEDIA-koulutus (2001-2005) ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan audiovisuaalisessa ohjelmatuotannossa toimivien ammattilaisten koulutusohjelman täytäntöönpanosta (MEDIA-koulutus) (2001-2005) 19 päivänä tammikuuta 2001 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 163/2001/EY muuttamisesta (KOM(2003) 188 - C5-0176/2003 - 2003/0064(COD))

601

P5_TC1-COD(2003)0064
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. helmikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2004/EYtekemiseksi Euroopan audiovisuaalisessa ohjelmatuotannossa toimivien ammattilaisten koulutusohjelman täytäntöönpanosta (MEDIA-koulutus) (2001-2005) tehdyn päätöksen N:o 163/2001/EY muuttamisesta

601

P5_TA(2004)0091
MEDIA Plus - Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskevan ohjelman täytäntöönpanosta (MEDIA Plus - Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen) 20 päivänä joulukuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/821/EY muuttamisesta (KOM(2003) 191 - C5-0177/2003 - 2003/0067(COD))

603

P5_TC1-COD(2003)0067
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. helmikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2004/EY tekemiseksi eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskevan ohjelman täytäntöönpanosta (MEDIA Plus - Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen) tehdyn neuvoston päätöksen 2000/821/EY muuttamisesta (2001-2005)

603

P5_TA(2004)0092
Euroopan meriturvallisuusvirasto ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta (KOM(2003) 440 - C5-0393/2003 - 2003/0159(COD))

605

P5_TC1-COD(2003)0159
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. helmikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta

606

P5_TA(2004)0093
Intermodaaliset lastausyksiköt ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi intermodaalisista lastausyksiköistä (KOM(2003) 155 - C5-0167/2003 - 2003/0056(COD))

612

P5_TC1-COD(2003)0056
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. helmikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi intermodaalisista lastausyksiköistä

613

LIITE I
Intermodaalisia lastausyksiköitä koskevat olennaiset vaatimukset

623

LIITE II
Eurooppalaista intermodaalista lastausyksikköä koskevat olennaiset vaatimukset

624

LIITE III
Vähimmäisvaatimukset, jotka on täytettävä 10 artiklassa tarkoitettuja ilmoitettuja laitoksia nimettäessä

625

LIITE IV
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

626

LIITE V
Määräaikaistarkastusmenettelyt

632

LIITE VI
CE-merkintä ja muut tunnukset

633

LIITE VII
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

636

P5_TA(2004)0094
Öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustaminen ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta allekirjoittamaan tai ratifioimaan yhteisön etujen mukaisesti öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvä vuoden 2003 pöytäkirja tai liittymään siihen, sekä Itävallan ja Luxemburgin valtuuttamisesta liittymään yhteisön etujen mukaisesti viiteasiakirjoihin (14389/2003 - KOM(2003) 534 - C5-0002/2004 - 2003/0209(AVC))

636

P5_TA(2004)0095
Terästeollisuuden kriisi
Euroopan parlamentin päätöslauselma terästeollisuuden kriisistä (AST/Thyssen Krupp)

637

P5_TA(2004)0096
Omistajaohjaus ja rahoituspalvelujen valvonta (Parmalat-tapaus)
Euroopan parlamentin päätöslauselma omistajaohjauksesta ja rahoituspalvelujen valvonnasta - Parmalat-tapaus

639

P5_TA(2004)0097
Siviiliprosessioikeuden lähentäminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma siviiliprosessioikeuden lähentämisnäkymistä Euroopan unionissa (KOM(2002) 654 + KOM(2002) 746 - C5-0201/2003 - 2003/2087(INI))

643

P5_TA(2004)0098
Afganistan: haasteet ja tulevaisuudennäkymät
Euroopan parlamentin päätöslauselma Afganistanista sekä maan haasteista ja tulevaisuudennäkymistä (2003/2121(INI))

647

P5_TA(2004)0099
Välimeren alueen kumppanimaiden kanssa toteutettavien ihmisoikeuksiin ja demokratiakehitykseen liittyvien EU:n toimien lujittaminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma Välimeren alueen kumppanimaiden kanssa toteutettavien ihmisoikeuksiin ja demokratiakehitykseen liittyvien EU:n toimien lujittamisesta

656

P5_TA(2004)0100
Iranin vaalit
Euroopan parlamentin päätöslauselma Iranista

660

P5_TA(2004)0101
Poliittiset murhat Kambodžassa
Euroopan parlamentin päätöslauselma Kambodžasta

662

P5_TA(2004)0102
Karachissa vangitut kreikkalaiset ja filippiiniläiset merimiehet
Euroopan parlamentin päätöslauselma kreikkalaisten ja filippiiniläisten merimiesten kohtalosta Karachissa

664


FI

 

Top