EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:321:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 321, 31. joulukuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 321
46. vuosikerta
31. joulukuuta 2003
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Euroopan parlamentti
Neuvosto
Komissio
2003/C 321/01Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä 1
Neuvosto
2003/C 321/02Euroopan unionin jäsenvaltioiden välinen Sopimus Euroopan unionin sotilasesikunnan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien, myös harjoitusten, valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi Euroopan unionin toimielinten käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen palvelukseen siirrettyjen sotilas- ja siviilihenkilöiden sekä jäsenvaltioiden tätä varten Euroopan unionin käyttöön asettamien sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta (EU SOFA) 6
2003/C 321/03Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä 17
2003/C 321/04Neuvoston päätelmät, annettu 22. joulukuuta 2003, Ranskan meriverojärjestelmästä 20
Komissio
2003/C 321/05Euron kurssi 21
2003/C 321/06Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen käsitteen "alkuperätuotteet" määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä tehtyä liitettä III koskevat selittävät huomautukset 22
2003/C 321/07Komission tiedonanto kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista annetun direktiivin 98/27/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista yksiköistä, joilla on oikeus nostaa kanne kyseisen direktiivin 2 artiklan mukaisesti (1) 26
2003/C 321/08Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 39
2003/C 321/09Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 43
2003/C 321/10Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 45
2003/C 321/11Sellaisen pyynnön julkaiseminen, joka koskee asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 tai 6 artiklan nojalla rekisteröidyn nimityksen eritelmän yhden tai useamman kohdan muuttamista kyseisen asetuksen 9 artiklan mukaisesti 49
2003/C 321/12Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.3350 - Norsk Hydro/WINGAS/HydroWingas/JV) - Asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä (1) 50
2003/C 321/13OLAFin tiedonanto 51
2003/C 321/14Komission tiedonanto, tehty 19. joulukuuta 2003, sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetussa direktiivissä 96/92/EY määritellyn sähkömarkkinoiden avautumisastetta kuvaavan keskimääräisen yhteisöosuuden laskemisesta (1) 51
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top