EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:110:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 110, 08. toukokuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 110
46. vuosikerta
8. toukokuuta 2003
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
Komissio
2003/C 110/01Euron kurssi 1
2003/C 110/02Valtiontuki - Italia - Tuki C 8/03 (ex N 213/02) - Tuki Cesare Serono SpA:lle polypeptidien ja konjugoituneiden aineiden suun kautta annosteltavien lääkemuotojen valmistuksessa käytettävien uusien kemiallisten synteesiprosessien kehittämiseen - Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti (1) 2
2003/C 110/03Valtiontuki - Italia - Tuki C 22/03 (ex NN 168/02) - Koulutuslaitosten uudistaminen - Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti (1) 8
2003/C 110/04EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen (1) 13
2003/C 110/05Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 15
2003/C 110/06Erityisluonnetta koskevista todistuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2082/92 8 artiklan 1 kohdassa toisessa alakohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 18
2003/C 110/07Sellaisen pyynnön julkaiseminen, joka koskee asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 tai 6 artiklan nojalla rekisteröidyn nimityksen eritelmän yhden tai useamman kohdan muuttamista kyseisen asetuksen 9 artiklan mukaisesti 20
2003/C 110/08Komission tiedonanto sääntöjenvastaisesti myönnetyn tuen takaisinperinnässä sovellettavasta korkotasosta 21
2003/C 110/09Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.3110 - OMV/BP (Southern Germany Package)) (1) 23
2003/C 110/10Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Asia COMP/M.2922 - Pfizer/Pharmacia) (1) 24
2003/C 110/11Komission Tiedonanto - Alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen tarkistaminen - soveltaminen 1. tammikuuta 2007 jälkeen 24
II Valmistavat säädökset
......

III Tiedotteita
Euroopan parlamentti
2003/C 110/12Euroopan unionin virallinen lehti C 110 E julkaistut kirjalliset kysymykset ja vastaukset 25
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 110 E
Komissio
2003/C 110/13Rajoitettua ehdotuspyyntöä koskeva ilmoitus väestöpolitiikan ja lisääntymisterveydenhuollon avustusohjelmasta 26
2003/C 110/14Euroopan investointipankki - Hyvää hallintotapaa koskevat toimintasäännöt 27
Tarjouspyyntö Euroopan unionin virallisen lehden tuottamisesta 28
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top