EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:045E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 45, 25. helmikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 45 E
46. vuosikerta
25. helmikuuta 2003
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Komissio
2003/C 45 E/01Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisista ostotarjouksista
(KOM(2002) 534 lopull. - 2002/0240(COD))
1
2003/C 45 E/02Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä opiskelua, ammatillista koulutusta tai vapaaehtoistyötä tai varten
(KOM(2002) 548 lopull. - 2002/0242(CNS))
18
2003/C 45 E/03Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotannosta ja kehittämisestä
(KOM(2002) 554 lopull. - 2001/0197(COD))
42
2003/C 45 E/04Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä maatalouden uusia keskinäisiä myönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi
(KOM(2002) 553 lopull. - 2002/0241(ACC))
43
2003/C 45 E/05Ehdotus neuvoston päätökseksi vuonna 1986 tehdyn oliiviöljyä ja syötäviksi tarkoitettuja oliiveja koskevan kansainvälisen sopimuksen voimassaolon jatkamisesta
(KOM(2002) 560 lopull. - 2002/0244(ACC))
59
2003/C 45 E/06Ehdotus neuvoston asetukseksi markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta ("BKTL-asetus")
(KOM(2002) 558 lopull. - 2002/0245(CNS))
61
2003/C 45 E/07Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta
(KOM(2002) 561 lopull.)
65
2003/C 45 E/08Ehdotus neuvoston direktiiviksi rikoksen uhreille maksettavista korvauksista
(KOM(2002) 562 lopull. - 2002/0247(CNS))
69
2003/C 45 E/09Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Maltan kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta hallintoviranomaisten keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan pöytäkirjan lisäämisestä Euroopan talousyhteisön ja Maltan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen
(KOM(2002) 509 lopull. - 2002/0249(ACC))
90
2003/C 45 E/10Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä maatalouden uusia keskinäisiä myönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi
(KOM(2002) 572 lopull. - 2002/0250(ACC))
97
2003/C 45 E/11Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Puolasta, Tšekin tasavallasta ja Unkarista peräisin olevan polypropeenista valmistetun lyhdelangan ja paalinarun tuonnissa sekä väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 603/1999 muuttamisesta
(KOM(2002) 574 lopull.)
109
2003/C 45 E/12Ehdotus neuvoston päätökseksi kolmansissa maissa siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja kolmansissa maissa tuotettujen siementen vastaavuudesta
(KOM(2002) 576 lopull.)
112
2003/C 45 E/13Ehdotus neuvoston asetukseksi tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi ja Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välisen väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi 19 päivänä marraskuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2248/2001 muuttamisesta
(KOM(2002) 579 lopull. - 2002/0253(ACC))
119
2003/C 45 E/14Ehdotus neuvoston asetukseksi tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi ja Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi 21 päivänä tammikuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 153/2002 muuttamisesta
(KOM(2002) 580 lopull. - 2002/0252(ACC))
123
2003/C 45 E/15Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uimaveden laadusta
(KOM(2002) 581 lopull. - 2002/0254(COD))
127
2003/C 45 E/16Ehdotus neuvoston päätökseksi AKT-EY-ministerineuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta kahdeksannen Euroopan kehitysrahaston kohdentamattomien varojen ja sitomatta olevien korkotukien kohdentamisesta uudelleen
(KOM(2002) 582 lopull.)
150
2003/C 45 E/17Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi viitevuosia 2003-2009 koskevien yhteisön vuosittaisten terästilastojen tuottamisesta
(KOM(2002) 584 lopull. - 2002/0251(COD))
154
2003/C 45 E/18Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Slovakian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävän, teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta yhteisön puolesta
(KOM(2002) 588 lopull. - 2002/0255(ACC))
160
2003/C 45 E/19Ehdotus neuvoston päätökseksi teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Slovakian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen (PECA)
(KOM(2002) 588 lopull. - 2002/0256(ACC))
167
2003/C 45 E/20Ehdotus neuvoston asetukseksi toimenpiteistä, joilla estetään tiettyjen keskeisten lääkkeiden kulkeutuminen Euroopan unionin markkinoille
(KOM(2002) 592 lopull. - 2002/0257(ACC))
184
2003/C 45 E/21Ehdotus neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tšekin tasavallan assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 8 artiklan 4 kohdan määräyksissä tarkoitetun ajanjakson pidentämistä koskevan lisäpöytäkirjan 3 artiklassa määrättyjen edellytysten täyttymisestä
(KOM(2002) 593 lopull.)
191
2003/C 45 E/22Ehdotus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta hankkimaan varoja Euratomille ydinlaitosten rahoittamiseen osallistumiseksi tehdyn päätöksen 77/270/Euratom muuttamisesta
(KOM(2002) 456 lopull. - 2002/0246(CNS))
194
2003/C 45 E/23Ehdotus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta hankkimaan varoja Euratomille ydinlaitosten rahoittamiseen osallistumiseksi tehdyn päätöksen 77/270/Euratom soveltamisesta tehdyn päätöksen 77/271/Euratom muuttamisesta
(KOM(2002) 457 lopull.)
201
2003/C 45 E/24Ehdotus neuvoston päätökseksi Cotonoun sopimukseen liittyvän investointikehyksen hoitamisesta EIP:lle aiheutuvien kulujen korvaamisesta
(KOM(2002) 603 lopull.)
204
2003/C 45 E/25Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävän, teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja niiden hyväksymistä koskevan lisäpöytäkirjan allekirjoittamisesta yhteisön puolesta
(KOM(2002) 608 lopull. - 2002/0260(ACC))
210
2003/C 45 E/26Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävän, teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja niiden hyväksymistä koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä (PECA)
(KOM(2002) 608 lopull. - 2002/0261(ACC))
217
2003/C 45 E/27Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan teksturoidun polyesterifilamenttilangan (PTY) tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta
(KOM(2002) 613 lopull.)
232
2003/C 45 E/28Ehdotus neuvoston asetukseksi lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan teksturoidun polyesterifilamenttilangan tuonnissa ja Indonesiasta peräisin olevan teksturoidun polyesterifilamenttilangan tuontia koskevan menettelyn päättämisestä
(KOM(2002) 614 lopull.)
252
2003/C 45 E/29Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja Liettuan välisellä Eurooppa-sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa päätettävästä neuvoa-antavan sekakomitean perustamista koskevasta yhteisön kannasta
(KOM(2002) 615 lopull. - 2002/0262(ACC))
270
2003/C 45 E/30Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta
(KOM(2002) 627 lopull. - 2002/0265(ACC))
273
2003/C 45 E/31Ehdotus neuvoston päätös EU-Meksiko-yhteisneuvostossa vahvistettavasta yhteisön kannasta, joka koskee 23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EU-Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 liitettä III käsitteen "peräisin olevat tuotteet" eli "alkuperätuotteet" määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä
(KOM(2002) 633 lopull. - 2002/0266(ACC))
275
2003/C 45 E/32Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta
(KOM(2002) 595 lopull. - 2002/0259(COD)) (1)
277
2003/C 45 E/33Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2037/2000 muuttamisesta halonien kriittisten käyttötarkoitusten ja viennin, kloorifluorihiilivetyjä sisältävien tuotteiden ja laitteiden viennin sekä bromikloorimetaanin valvonnan osalta
(KOM(2002) 642 lopull. - 2002/0268(COD)) (1)
297
2003/C 45 E/34Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi
(KOM(2002) 643 lopull. - 2002/0270(ACC))
300
2003/C 45 E/35Ehdotus neuvoston asetukseksi niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, 1 päivästä heinäkuuta 2002 sovellettavista korjauskertoimista
(KOM(2002) 645 lopull.)
328
2003/C 45 E/36Ehdotus neuvoston päätökseksi päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 17 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä
(KOM(2002) 650 lopull.)
340
2003/C 45 E/37Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tšekin välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi
(KOM(2002) 657 lopull. - 2002/0271(ACC))
342
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top