EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:077:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 77, 28. maaliskuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 77
45. vuosikerta
28. maaliskuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
2002/C 77/01Toimielinten välinen sopimus, tehty 28 päivänä marraskuuta 2001, säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 1
Komissio
2002/C 77/02Euron kurssi 4
2002/C 77/03Komission tulkitseva tiedonanto ajokorteista 5
2002/C 77/04EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen - Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1) 25
2002/C 77/05Valtiontuki - Yhdistynyt kuningaskunta - Tuki C 4/2002 (ex N 594/01) - Vauxhall Ellesmere Port - Kehotus huomautusten esittämiseen EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti (1) 28
2002/C 77/06Yhteenveto yhteisön päätöksistä markkinoille saattamista koskevien lupien osalta 15 päivästä helmikuuta 2002 15 päivään maaliskuuta 2002 (Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2309/93 12 ja 34 artiklan mukaisesti julkaistu ilmoitus) 32
2002/C 77/07Suositus perustuu kokonaiskertomukseen, jonka jäsenvaltiot ovat laatineet yhteenvetona yhteisön tasolla tehtyjen tarkastusten tuloksista iten kuin säädetään neuvoston direktiivin 95/53/EY 22 artiklassa 37
2002/C 77/08Sähköisen lisensioinnin laajentaminen tekstiili- ja vaatetustuotteiden tuonnissa 38
2002/C 77/09Ilmoitus tiettyjen terästuotteiden tuontia koskevan suojatoimenpidetutkimuksen vireillepanosta 39
2002/C 77/10Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.2755 - Saubermacher/Lafarge Perlmoser/JV) - Asiaan sovelletaan mahdollisesti yksinkertaistettua menettelyä (1) 42
2002/C 77/11Ilmoitus jäsenvaltioiden päätöksistä myöntää tai peruuttaa toimilupia lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti (1) 43
2002/C 77/12Ilmoitus jäsenvaltioiden päätöksistä myöntää tai peruuttaa toimilupia lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti (1) 44
II Valmistavat säädökset
......

III Tiedotteita
Euroopan parlamentti
2002/C 77/13Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 77 E julkaistut istuntojen pöytäkirjat 19.-20. syyskuuta 2001 45
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 77 E
Komissio
2002/C 77/14Varallaololuettelo - Avoin kilpailu KOM/A/5/01 - Johtavista hallintovirkamiehistä (A 5/A 4) - Sisäisen tarkastuksen alalla 46
2002/C 77/15Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen - Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen Ranskan esittämä tarjouskilpailu säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta Rennesin (Saint-Jacques) ja Basel-Mulhousen välillä (1) 47
2002/C 77/16Säännöllisen lentoliikenteen harjoittaminen - Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukainen Ranskan esittämä tarjouskilpailu Reimsin (Champagne) ja Lyonin (Saint-Exupéry) välisen säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta (1) 48
Ilmoitus S3
FI(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
Top