EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:048:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 48, 21. helmikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 48
45. vuosikerta
21. helmikuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
386 täysistunto, 28. ja 29. marraskuuta 2001
2002/C 48/01Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusvakuusjärjestelyistä" 1
2002/C 48/02Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "XXX kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus (2000)" 3
2002/C 48/03Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisestä hankintasanastosta (CPV)" 9
2002/C 48/04Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Pienyrityksiä koskeva eurooppalainen peruskirja" 11
2002/C 48/05Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Palvelujen sisämarkkinastrategia" 17
2002/C 48/06Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ohjelma lasten suojelemiseksi Internetissä" 27
2002/C 48/07Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Verkko- ja tietoturva: Ehdotus eurooppalaiseksi lähestymistavaksi" 33
2002/C 48/08Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Neuvoston asetus Galileo-yhteisyrityksen perustamisesta" 42
2002/C 48/09Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä annetun neuvoston direktiivin 92/6/ETY muuttamisesta" 47
2002/C 48/10Talous- ja sosiaalikomitea lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetus kivihiiliteollisuuden valtiontuesta" 49
2002/C 48/11Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Neuvoston asetus banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 404/93 muuttamisesta" 51
2002/C 48/12Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Rakennerahastojen ohjelmakautta 2000-2006 koskevan ohjelmatyön tulokset (tavoite 1)" 53
2002/C 48/13Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Neuvoston direktiivi säästöjen korkojen muodossa tuottamien tulojen tosiasiallisen vähimmäisverotuksen varmistamisesta yhteisössä" 55
2002/C 48/14Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiiviksi turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista" 63
2002/C 48/15Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 muuttamisesta" 67
2002/C 48/16Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi neuvoston direktiivin 93/42/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna ihmisverestä tai -veriplasmasta peräisin olevia pysyviä johdannaisia sisältävien lääkinnällisten laitteiden osalta annetulla direktiivillä 2000/70/EY, muuttamisesta" 69
2002/C 48/17Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisistä säännöistä siviili-ilmailun turvaamisen alalla" 70
2002/C 48/18Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Euroopan unionin veropolitiikan ensisijaiset tavoitteet tulevina vuosina" 73
2002/C 48/19Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Maailman muuttunut talousympäristö: Euroopan unionin uudet talouspoliittiset haasteet" 79
2002/C 48/20Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Luonnos komission tiedonannoksi sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa" 82
2002/C 48/21Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle elintarvikkeista ja elintarvikkeiden ainesosista, joiden käsittely ionisoivalla säteilyllä sallitaan yhteisössä" 86
2002/C 48/22Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Talouskasvu, verotus ja EU:n eläkejärjestelmien kestävyys" 89
2002/C 48/23Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja talous- ja sosiaalikomitealle Turvattuja ja kestäviä eläkkeitä koskevien kansallisten strategioiden tukeminen kokonaisvaltaisella lähestymistavalla" 101
2002/C 48/24Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus työvoimakustannusindeksistä" 107
2002/C 48/25Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle Euroopan unionin tiedotus- ja viestintäpolitiikan uusi yhteistyökehys" 109
2002/C 48/26Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Kestävä Eurooppa" 112
2002/C 48/27Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi satamapalvelujen markkinoille pääsystä" 122
2002/C 48/28Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Yksinkertaistaminen (lisälausunto) Yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä" 130
2002/C 48/29Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä euromääräisistä maksuista" 141
2002/C 48/30Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ruotsi: taloudellinen tilanne sekä Cardiffin prosessin ja talouspolitiikkaa koskevan neuvoston suosituksen mukaisten rakenneuudistusten toteuttaminen" 147
FI
Top